3 Μαρ 2022

Αὐτοί πού εἶναι ἀποφασισμένοι νά μείνουν ἀνεμβολίαστοι, νά μείνουν στή θέση τους, νά μή φοβηθοῦν τήν ἐπιβολή τοῦ προστίμου

"Τό σφάλλειν ἀνθρώπινον, τό ἐμμένειν δαιμονικόν"
τόνισε μιλῶντας στόν Focus FM καί τόν Στέφανο Δαμιανίδη, ὁ νομικός Δῆμος Θανάσουλας.
Ὁ κύριος Θανάσουλας μίλησε γιά "ἐμμονική ἐπιμονή τῆς κυβέρνησης νά κρατᾶ ἔξω ἀπό τά νοσοκομεῖα τούς ὑγειονομικούς, δαιμονική ἐμμονή".
"Σέ πρόσφατη μελέτη τοῦ Lancet, ἀναφέρεται ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι νοσουν καί μεταδίδουν ἐξίσου, ὡς πρός τό ἰικό φορτίο, μέ... τούς ὑπόλοιπους. Ὅταν ἔχουμε τούς διπλοεμβολιασμένους πού πηγαίνουν στή δουλειά μέ rapid καί ὁ "ἀπροστάτευτος" δέν μπορεῖ νά δουλέψει, ἤ μέ 5 μέρες ἀκόμα καί μέ συμπτώματα ἕνας ἐμβολιασμένος πού νοσεῖ νά πηγαίνει στή δουλεια, εἶναι πράγματα ἀπαράδεκτα", σημείωσε.

"Οἱ μάσκες ἔχουν πέσει. Στήν Ἀγγλία ἀκόμα κι ἄν νοσεῖς ἀλλά εἶσαι καλά στήν ὑγεία σου, ἐργάζεσαι κανονικά. Καί αὐτή τή στιγμή ἀνακοινώνονται αὐτά τά μέτρα καί στήν Ἰταλία", συνέχισε ὁ κός Θανάσουλας.

"Ἀπό χθές πού ἡ ἀνθρωπότητα κρατάει τήν ἀνάσα της, ἀνησυχοῦν ἀκόμα καί τά μικρά παιδιά μή γίνει πόλεμος, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί βγῆκαν καί βεβαίωσαν τα 50αρια στούς ἡλικιωμένους. Αὐτός εἶναι ὁ καημός τους; Ὅταν ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα κρατιέται μέ νύχια καί μέ δόντια νά μήν ἐμπλακεῖ σέ ἕναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ἡ ἐμμονή τους εἶναι νά βεβαιώσουν τά πρόστιμα;", ἀναρωτήθηκε ὁ ἴδιος.

Σέ ἐρώτηση ἐάν ὑπάρχει τρόπος κάποιος νά προσβάλλει αὐτή τή διαδικασία, ὁ κός Θανάσουλας ἀπάντησε:

"Πραγματικά πολύς κόσμος ἔχει ἀγωνία. Μπορεῖ κάποιος νά τό προσβάλλει. Πρέπει νά κάνει μιά ἐνδικοφανή προσφυγή στήν ΑΑΔΕ καί στή συνέχεια κατά τῆς ἀπορριπτικής πού συνήθως δέν πρόκειται νά ἀπαντήσει, ἤ τῆς σιωπηρῆς ἀρνήσεως, νά προσφύγει ἐντός 30 ἡμερῶν στό διοικητικό Πρωτοδικεῖο. Καί ὅλα αὐτά,πληρώνοντας παράβολα καί μέ ἀμφίβολο ἀποτέλεσμα. Εἶναι μία διαδικασία ἡ ὁποία δέν θά παγώσει τό πρόστιμο. Θά πρέπει νά κάνεις αἴτηση ἀναστολῆς. Εἶναι ἐξτρα ἔξοδα. Ἄν θά κάνεις τήν αἴτηση θά πρέπει νά ἀποδείξεις ὅτι θά πάθεις ἀνεπανόρθωτη βλάβη. Αὐτή τή στιγμη τά δικαστήρια ἔχουν πεῖ ὅτι δέν ἔχει πάθει ἀνεπανόρθωτη βλάβη αὐτός ὁ ὁποῖος στερεῖται το μισθό του. Ἄνοιξε μία χαραμάδα μόνο ἀπό τό ΣΤΕ πού εἶπε ὅτι αὐτός πού ἔχει μηδενικά ἔξοδα θά πρέπει νά παίρνει τό μισό μισθό του. Εἶναι πολύ δύσκολα νά ἀρθοῦν οἱ ἀναστολές. Ἄρα στή μεγάλη μερίδα τῶν ἀνθρώπων θά εἶναι ἕνας δικαστικός ἀγῶνας πού θά ἔχει βάθος χρόνου 2,5-3 χρόνια, θά κάνει κι ἄλλα ἔξοδα, στήν οὐσία θά δώσει κι ἄλλα λεφτά στό δημόσιο καί τό ἀποτέλεσμα ἐνδεχομένως νά εἶναι κατι πού θά καθυστερήσει πάρα πολύ, ἄν θά εἶναι θετικό. Ἄρα στόν πολύ το κόσμο δέν τό συστήνω. Ἔχουμε κάνει κινήσεις στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, προσβάλλαμε τίς δύο συγκεκριμένες Ὑπουργικες ἀποφάσεις, ἔχουν κατατεθεῖ καί αἰτήσεις ἀναστολῶν, εἴμαστε σέ ἀναμονή νά δικαστοῦν αὐτές οἱ ὑποθέσεις."

Ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση του τί θά συμβεῖ ἐάν ὁ ὀφειλέτης δέν πληρωσει τό προστιμο, ὁ κός Θανάσουλας ἀνέφερε ὅτι "ἡ ἐφορία μέ τά μικρά αὐτά ποσά, δέν πρόκειται νά προχωρήσει σέ κάτι".

"Ἀπειλές καί ἐκφοβισμοί πού ἀκούγονται στήν τηλεόραση, ὀτι θά χαθοῦν σπίτια ἤ θά κατασχεθοῦν λογαριασμοί, δέν ἰσχύουν. Ἐκτός ἄν δοθεῖ ξεχωριστή καί εἰδική ἐντολή. Νά μήν τους κάνουν τή χάρη. Εἶναι ἕνα προδήλως παράνομο πρόστιμο, πληρωνοντας τό εἶναι σά νά συναινεῖς σέ αὐτή τή κατάσταση. Ἐγώ αὐτό πού θά πρότεινα εἶναι, ἐάν μαζευτεῖ κάποιο ποσό, νά πᾶνε καί νά κάνουν κάποια ρύθμιση στήν ἐφορία. Αὐτό θά εἶναι σέ ἕνα βάθος 5-6 μηνῶν καί δέν πιστεύω ὅτι θά ἐξακολουθήσει νά ὑφίσταται κάτι τέτοιο μέχρι τότε. Θά πρότεινα στόν κόσμο νά περιμένει. Αὐτοι πού εἶναι ἀποφασισμένοι νά μείνουν ἀνεμβολίαστοι, νά μείνουν στή θέση τους, νά μή φοβηθοῦν τήν ἐπιβολή τοῦ προστίμου. Ἀπέναντι στήν ἀνέντιμη στάση τοῦ κράτους γιά τήν ὑποχρεωτικότητα, ὀφείλουμε νά δείξουμε μία στοιχειώδη ἀντίσταση", σημείωσε.

Ἀκοῦστε ἐδῶ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.