2 Μαρ 2021

Ὁ καλὸς προβληματισμὸς ἑνὸς Ἱερέα 2

Γράφει ὁ παπα-Παῦλος Καλλίκας
Ὀργανώνουν συσσίτια χρόνια τώρα ἀσκώντας τὴν φιλανθρωπία, μὰ ἄφησαν τώρα τὸν πιστὸ νηστικό, χωρὶς τὸ Ζωοποιὸ Σῶμα καί ΑἵμαΤοῦ Χριστοῦ. Ἀπανθρωπιά;
Κάνουν διαδικτυακὲς ὁμιλίες γιὰ τὸν Χριστό, μὰ τώρα βάζουν πάνω ἀπὸ ὅλα τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἰὸ καὶ τὸν γιατρό, δυστυχῶς, μέχρι «ἁγιοποιήσεως».
Ταξιδεύουν μέσω τῆς τεχνολογίας στὰ πέρατα τῆς γῆς νὰ φέρουν ἕναν πιστὸ στὴν Ἐκκλησία, μὰ μετὰ τοῦ κλείνουν τὴν πόρτα, ὡς ὑπεράριθμου.
Λένε ὅτι δὲν πέρασαν τὶς κόκκινες γραμμὲς καὶ κρεμᾶνε τὶς κόκκινες κορδέλες στὰ στασίδια καὶ στὰ ἀπολυμασμένα προσκυνητάρια. Ἕπεται καὶ συνέχεια;...

Ψάλλουν τὸ «Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο…», μὰ ἄφησαν νὰ γίνει «Πάντα χορηγεῖ… ἡ Πολιτεία»!

Ἐκφωνοῦν τὸ « Μετὰ φόβου Θεοῦ… προσέλθετε», μὰ κάποιον Ἄλλον ἐμπαίζουνε.

Λένε πλέον «Ὀρθοὶ μεταλαβόντες…», καὶ ὅλοι σχεδὸν εἶναι ἀπόντες.

Κηρύττουν ὅτι εἶναι ποιμένες, ἡ Ἐκκλησία πνευματικὴ μάντρα καὶ ἐμεῖς τὰ πρόβατα, μὰ καιρὸς τώρα εἶναι ποὺ ἐξ ἀποστάσεως ὄντες, κινδυνεύουμε ἀπὸ λύκους, τσακάλια καὶ θηρία.

Λένε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Κιβωτὸς Σωτηρίας, μὰ ἀπωθοῦν αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ ἀνέβουν σὲ αὐτήν.

Λένε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἰατρεῖο, μὰ κάποιοι δέν  ἐφημερεύουν πλέον· εἶναι λιμάνι ἀσφαλές, μὰ ἀπαγορεύουν τὴν πρόσδεση· εἶναι πνευματικὸ πανηγύρι, μὰ χωρὶς συνευφραίνοντες.

Μιλᾶνε γιὰ συγχωρητικότητα καὶ σεβασμό, μὰ ἐξορίζουν ὡς μίασμα, καὶ ὡς Φαρισαῖο (sic)  αὐτὸν ποὺ δὲν φορᾶ μάσκα στόν Ἱερὸ Ναό.

Καταντήσανε τὸν Ἱερὸ Ναὸ «λεπροκομεῖο» στὴν ἰδέα τῶν πολλῶν καὶ φοβισμένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν, μὰ τοὺς διαψεύδει καὶ τοὺς ἐλέγχει ὁ Άγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος στὸν συντακτήριο λόγο του: 

«Πιστεύω ὅτι σὲ κάθε Ἐκκλησία εἶναι Ἄγγελοι προστάτες». Ἐπαναλαμβάνω, τὴν Ἐκκλησία τὴν φυλάγουν οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ καὶ ἐσεῖς ταλαίπωροι τὴν περιφρονεῖτε; Καὶ δὲν ξέρετε πώς, ὅταν ἀποστρέφεστε καὶ περιφρονεῖτε τὴν Ἐκκλησία, ἀποστρέφεστε καὶ περιφρονεῖτε Αὐτὸν τὸν Ἴδιο τὸ Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι «ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας»; (enromiosini.gr/arthrografia/arthografia-theologika/ἂγ-νικόδημος-ο-ἁγιορείτης-γιὰ-τοὺς-5-λὸ/

Πουλήσανε φθηνὴ «λαϊκὴ θεολογία» καὶ ἀσκήσανε τὴν ποιμαντικὴ «ἀγαπολογία» μὲ ψυχο-φιλοσοφικὲς θεωρίες. Εἴπανε νὰ κάνουμε τὰ σπίτια μας Ἐκκλησία, αὐτὸ τοὺς βόλευε, μὰ ὁ Ἅγιος Νικόδημος τους διαψεύδει καὶ συνάμα τοὺς ἐλέγχει: «Ἀλλά, ποιὰ εἶναι ἡ ψυχρὴ δικαιολογία τῶν πολλῶν; Μπορῶ, λέει, νὰ προσευχηθῶ καὶ στὸ σπίτι μου. Ἀπατᾶς τὸν ἑαυτό σου, ἄνθρωπε. Βέβαια εἶναι δυνατὸν νὰ προσευχηθεῖς στὸ σπίτι σου, εἶναι ὅμως ἀδύνατον νὰ προσευχηθεῖς ἔτσι ὅπως Προσεύχεσαι στὴν Ἐκκλησία, ὅπου ὑπάρχει τόσο πλῆθος πατέρων, ὅπου ἀναπέμπεται ἀπὸ ὅλους μαζὶ κοινὴ προσευχὴ πρὸς τὸ Θεό. 

Δὲν εἰσακούγεσαι τόσο πολὺ παρακαλώντας μόνος σου τὸν Κύριο, ὅσο ὅταν τὸν παρακαλεῖς μαζὶ μὲ τοὺς ἀδελφούς σου. Διότι ἐδῶ στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει κάτι τὸ περισσότερο, ὅπως δηλαδὴ ἡ ὁμόνοια, ἡ συμφωνία, ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης καὶ οἱ εὐχὲς τῶν Ἱερέων. 

Γι’ αὐτὸ βέβαια καὶ ἐπικεφαλῆς τῶν ἀκολουθιῶν εἶναι οἱ Ἱερεῖς, ὥστε οἱ εὐχὲς τοῦ πλήθους, ποὺ εἶναι ἀσθενέστερες, ἐνισχυόμενες μὲ τὶς δυνατότερες εὐχὲς αὐτῶν νὰ ἀνεβοῦν μαζὶ μὲ αὐτὲς στὸν οὐρανὸ» (Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου). 

 

Καλὴ Ἐπανάσταση!!!

Ὁ Θεὸς μαζί μας.

παπα-Παῦλος Καλλίκας

 

(Γιατί φθάσαμε ἐδῶ;;; https://tasthyras.wordpress.com/2021/03/01/συνέβη-σὲ-νοσοκομειακὸ-ναὸ-τῶν-ἀθηνῶν/)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.