3 Φεβ 2021

Ὁ ΕΟΔΥ συνέλεξε παράνομα προσωπικὰ δεδομένα

Παρακάμπτοντας τὸ Ὑπ. Ὑγείας ὁ ὀργανισμὸς ζήτησε προσωπικὰ δεδομένα ἀσθενῶν. 
Παρανόμως καὶ ἀναρμοδίως ὁ Ἐθνικὸς Ὀργανισμὸς Δημόσιας Ὑγείας (ΕΟΔΥ) ζητάει προσωπικὰ ἰατρικὰ δεδομένα ἀσθενῶν. Παρακάμπτοντας τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο Ὑγείας στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται, ἐν μέσω ὑγειονομικῆς κρίσης, ὁ Ὀργανισμὸς ἀπέστειλε ἔγγραφο στὶς 18/11/2020 πρὸς ὅλες τὶς ὑγειονομικὲς περιφέρειες τῆς χώρας ζητώντας νὰ τοῦ ἀποστέλλονται σὲ ἡμερήσια βάση συγκεντρωτικὰ ἰατρικὰ δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα ὅλων τῶν ἐργαστηριακὰ ἐπιβεβαιωμένων ἀσθενῶν μὲ κορονοϊὸ ποὺ νοσηλεύονται σὲ.... ὅλα τὰ νοσοκομεῖα τῆς χώρας!

 παραπάνω ἀποκάλυψη ἔφερε στὸ φῶς γνωμοδότηση τοῦ Αὐτοτελοῦς Γραφείου Ὑπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ/DPO) τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ πρακτική τοῦ ΕΟΔΥ «δὲν βρίσκει ἔρεισμα στὸν νόμο, ἀλλὰ ἀντίθετα προσκρούει στὸν ΓΚΠΔ (GDPR)». Ἡ γνωμοδότηση ἐστάλη μὲ τὴν ἔνδειξη «ἐπεῖγον» στὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας καὶ ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε στὶς ὑγειονομικὲς περιφέρειες καὶ στὰ νοσοκομεῖα τῆς χώρας προκειμένου νὰ λάβουν ἐνημέρωση στὶς 23 Δεκεμβρίου, σχεδὸν ἐνάμιση μήνα μετὰ τὸ αἴτημα τοῦ ΕΟΔΥ. Τί συνέβη στὸ μεσοδιάστημα; Ἔστελναν τὰ νοσοκομεῖα καὶ οἱ ὑγειονομικὲς περιφέρειες εὐαίσθητα ἰατρικὰ δεδομένα ἀσθενῶν στὸν ΕΟΔΥ; Σταμάτησαν μετὰ τὴ γνωμοδότηση τοῦ ἁρμόδιου γραφείου τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας; Ἢ συνεχίζουν;

Ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι ὁ ΕΟΔΥ οὐδέποτε ἐνημέρωσε τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας γιὰ τά... σχέδιά του. Τὸ Γραφεῖο Προστασίας Δεδομένων τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας ἐνημερώθηκε ἀπὸ διοικητὴ ὑγειονομικῆς περιφέρειας. Θὰ μποροῦσε νὰ μὴν εἶχε ἀναφερθεῖ τὸ ζήτημα καὶ ὁ ΕΟΔΥ νὰ συνέχιζε ἀνενόχλητος τὴν παράνομη δράση του.

Τὸ ἔγγραφο τοῦ ΕΟΔΥ μὲ θέμα «Ἐπιτήρηση τῆς νοσηλείας ἐπιβεβαιωμένων κρουσμάτων SARS-CoV-2» ὑπογράφεται ἀπὸ τὴν προϊσταμένη τοῦ Τμήματος Λοιμώξεων τοῦ Ἀναπνευστικοῦ καὶ τὴν προϊσταμένη τῆς Διεύθυνσης Ἐπιδημιολογικῆς Ἐπιτήρησης καὶ Παρέμβασης γιὰ Λοιμώδη Νοσήματα. Ζητεῖται στὸ ἔγγραφο ἡ καθημερινὴ συμπλήρωση ἐπισυναπτόμενου ἠλεκτρονικοῦ ἀρχείου excel ἀπὸ κάθε νοσοκομεῖο (ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ νοσηλεύονταν στὶς 16 Νοεμβρίου), τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ στέλνεται μέχρι τὶς 10 τὸ πρωὶ πρὸς τὴν ἁρμόδια ΥΠΕ ἡ ὁποία στὴ συνέχεια θὰ προωθοῦσε ἕνα ἀρχεῖο μὲ τὸ σύνολο τῆς πληροφορίας γιὰ τὰ νοσοκομεῖα εὐθύνης της στὸν ΕΟΔΥ μέχρι τὶς 12 τὸ μεσημέρι.

Ταυτοποιήσεις
Πρόκειται γιὰ «ἀναμφίβολη συλλογὴ σὲ ἡμερήσια βάση ἰατρικῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα τῶν ἀσθενῶν, ὅλων τῶν νοσοκομείων τῆς χώρας, καθόσον κάθε ἀσθενὴς ταυτοποιεῖται πλήρως μὲ τὴν καταγραφὴ τοῦ ὀνοματεπωνύμου καὶ τοῦ ΑΜΚΑ του», τὰ ὁποία καλεῖται κάθε νοσοκομεῖο τῆς χώρας νὰ διαβιβάζει «ὄχι μόνο στὸν ΕΟΔΥ ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκεία ΥΠΕ, ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῆς ὁποίας τελεῖ», ἀναφέρει ὁ Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, ἐπικεφαλῆς τοῦ Αὐτοτελοῦς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας ἐπέχει θέση ὑπευθύνου ἐπεξεργασίας γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Μητρῶο Ἀσθενῶν ἀπὸ τὸν κορονοϊὸ καὶ ὁ ΕΟΔΥ ἀποδέκτη δεδομένων ἀπὸ τὸ ἐν λόγω μητρῶο μόνο στὴ βάση καταγεγραμμένης ἐντολῆς τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας καὶ προηγούμενης γνωμοδότησης τοῦ Γραφείου Προσωπικῶν Δεδομένων καὶ πάντα «δίχως τὸν προσδιορισμὸ προσωπικῶν στοιχείων ταυτότητας ἀλλὰ ἀνωνυμοποιημένα ἢ/καὶ ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.