7 Οκτ 2020

Ἀνθελληνικός… συνωστισμὸς στὸ Μαξίμου, γιὰ τὶς παρελάσεις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης γιὰ τὴ Sportime
Ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ μὴν γίνουν μαθητικὲς ἀλλὰ οὔτε καὶ στρατιωτικὲς παρελάσεις γιὰ τὴν 28η Οκτωβρίου καὶ μᾶς ὑπενθύμισε ξανά, τὸ γιατί ἡ ἐποχὴ του Covid εἶναι ἐξαιρετικὰ βολικὴ γιὰ νὰ βρεθοῦν προφάσεις, ὥστε νὰ ἀπογυμνωθεῖ μεθοδικὰ μία χώρα ἀπὸ κάθε πατριωτικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἰδεῶδες, στὸ ὄνομα τῆς δημόσιας ὑγείας. 
Οἱ παρελάσεις τς 25ης Μαρτίου δὲν ἔγιναν, οἱ πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν σφραγίστηκαν γιὰ τοὺς Χαιρετισμούς, τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ 2020, ἡ Θεία Κοινωνία σταμάτησε, οἱ καμπάνες δὲν... χτύπησαν, τὰ μεγάφωνα τῶν ἐκκλησιῶν ἀπενεργοποιήθηκαν, οἱ Ἐπιτάφιοι δὲν βγῆκαν, τὸ Ἅγιο Φῶς δὲν μοιράστηκε στοὺς πιστούς, τὰ γιορτινὰ τραπέζια τοῦ Πάσχα ἀπαγορεύτηκαν, οἱ φωτογραφίες Βουλευτῶν ποὺ κοινωνοῦν καταδικάστηκαν, καὶ τώρα καὶ οἱ παρελάσεις γιὰ τὴ ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ» μπαίνουν στὴν κατάψυξη «μέχρι νεωτέρας»… 

Νὰ δεχτούμε πως στὴν διεξαγωγὴ μαθητικῶν παρελάσεων ὑπάρχει σημαντικὴ πιθανότητα νὰ συνωστιστοῦν νεαρὰ ἄτομα καὶ παιδιά, τὰ ὁποία δὲν εἶναι καὶ τόσο προσεκτικὰ στὴν τήρηση τῶν μέτρων; 

Ἂς ποῦμε ὅτι τὸ δεχόμαστε. 

Πῶς ἐξηγείται ὅμως, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ ἀνησυχεῖ γιὰ τὸν συνωστισμὸ ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργηθεῖ σὲ παρελάσεις (σὲ ἀνοιχτὸ χῶρο) καὶ νὰ μὴν ἀνησυχεῖ καθόλου γιὰ τοὺς 25 μαθητὲς (σὲ κλειστὸ χῶρο) ἀνὰ τμῆμα, ποῦ ἔχει ἐπιβάλλει ὡς τρόπο λειτουργίας στὰ σχολεῖα ὅλης της ἐπικράτειας; 

Τέλος πάντων, ἂς παραβλέψουμε τοὺς ὀξύμωρους χειρισμοὺς τοῦ Ὑπουργείου καὶ ἂς ποῦμε πὼς ἡ μὴ διεξαγωγὴ μαθητικῶν παρελάσεων, ἔχει κάποια ψήγματα λογικῆς, ἂν καὶ εἶναι βέβαιο πὼς ἂν τὸ ἐπιθυμοῦσαν πραγματικά, θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν τρόποι γιὰ νὰ διεξαχθοῦν οἱ παρελάσεις. 

Οἱ στρατιωτικές παρελασεις ὅμως; Τί ἔπαθαν ἐκεῖ στὸ Μαξίμου; Φοβοῦνται μὴν δυσαρεστηθεῖ ὁ Σουλτάνος; 

Γιὰ ποιὸ λόγο να μὴν γίνουν στρατιωτικὲς παρελάσεις, ἔστω μικρότερης συμμετοχῆς παρελαυνόντων, ἔστω μονάχα μὲ πεζοπόρα τμήματα σὲ ἀσφαλεῖς ἀποστάσεις, χωρὶς θεατὲς καὶ μὲ τηλεοπτικὴ κάλυψη; Ποιὸς θὰ ἦταν ὁ ὑγειονομικὸς κίνδυνος γιὰ κάτι τέτοιο; 

Μήπως οι ἔνοπλες δυνάμεις ποὺ θὰ ἀπέτιαν φόρο τιμῆς στοὺς ἥρωες τοῦ ἔπους τοῦ 40, θὰ χαλοῦσαν τὸ κλίμα τοῦ «ὑγιοῦς διαλόγου» ποὺ θέλει τόσο πολὺ νὰ καλλιεργήσει ὁ κ. Μητσοτάκης; 

Μήπως οι στρατιωτικὲς παρελάσεις εἶναι καὶ «μαξιμαλιστικές», γιὰ κάμποσους βουλευτὲς τῆς ΝΔ ὅπως π.χ. ὁ κ. Καιρίδης ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζει δικαιώματα τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο καὶ εἶναι ἀνοικτὰ ὑπὲρ τῆς συνεκμετάλλευσης; 

Ἡ κυβέρνηση μπορούσε νὰ ὑποδεχθεῖ μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες, μία «παρέλαση» τριῶν ἑκατομμυρίων τουριστῶν -πασχόντων καὶ μὴ – ποὺ εἰσέρχονταν στὴ χώρα ἐπὶ μῆνες, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διοργανώσει μία ἀσφαλῆ στρατιωτικὴ παρέλαση μισής ὥρας

(σήμ. Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό: Ὅπως ἔγινε στὴν Κύπρο κατὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἀνεξαρτησίας τὴν 1 Ὀκτωβρίου)

Γιὰ νὰ δούμε ὅμως. Στὴν ἐπερχόμενη επετειό το Πολυτεχνείου θα ἀναβληθοῦν οἱ πορεῖες καὶ οἱ δημόσιες ὁμιλίες ἢ ὁ ἰὸς θὰ εἶναι ἐπικίνδυνος ΜΟΝΟ για τὶς παρελάσεις; 

Ἂς μὴ γελιόμαστε. Τὰ πάντα εἶναι θέμα προτεραιοτήτων. Ἂν ἡ κυβέρνηση εἶχε πραγματικὰ τὴν θέληση νὰ γίνουν στρατιωτικὲς παρελάσεις, θὰ γίνονταν. Ὅταν τὸ κράτος βρίσκεται σὲ λειτουργία «ἀνάγκης» ὅπως στὶς μέρες μας, οἱ κυβερνῶντες φροντίζουν νὰ «κόψουν» – πρὶν ἀπ’ ὅλα- ὁτιδήποτε θεωροῦν περιττό. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Οἱ παρελάσεις σήμερα θεωροῦνται περιττὲς ἀπὸ τὸ συντριπτικὰ μεγαλύτερο ποσοστὸ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου. 

Αὐτὸ εἶναι ὅμως τὸ δόγμα Μητσοτάκη. 

Ὀδεύουμε προς τὴν συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, καὶ ἑτοιμαζόμαστε νὰ γιορτάσουμε αὐτὴν τὴν τόσο σημαντικὴ ἐπέτειο, μὲ ἕναν Πρωθυπουργὸ ποὺ πιστεύει πὼς οἱ ἥρωες τοῦ 21 ἐμπνεύστηκαν ἀπὸ τὴν Ἀμερικανικὴ Ἐπανάσταση, μὲ μία ἐπιτροπὴ ποὺ θεωρεῖ φασίστα τὸν Καποδίστρια καὶ σεξιστὴ τὸν Καραϊσκάκη καὶ μὲ μία κυβέρνηση ποὺ ἔχει βαλθεῖ νὰ ξεριζώσει κάθε ἱερὸ καὶ κάθε ὅσιο ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία, μὲ τὸ μαστίγιο τοῦ ἰοῦ καὶ τὸ καρότο τῆς ἀσφάλειας… 

Τὴν ἴδια στιγμή που ὁ Ἐρτογᾶν ὑποδαυλίζει συνεχῶς στὸν λαὸ τοῦ τὸ αἴσθημα τοῦ Τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ, ὁ κ. Μητσοτάκης μὲ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ φροντίζει νὰ βυθίσει τὸ λαϊκὸ ἐθνικὸ φρόνημα, στὰ τάρταρα τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ. 

Προφανῶς ποντάρουν καὶ στὴν δύναμη τῆς συνήθειας. Ἀκυρώθηκε ἡ παρέλαση τῆς 25ης Μαρτίου ἀλλὰ τὸ καθολικὸ lockdown ποὺ ἴσχυε τότε, μετρίασε κατὰ πολὺ τὶς ὅποιες ἀντιδράσεις. Τώρα οἱ παρελάσεις ἀναβάλλονται γιὰ δεύτερη φορὰ καὶ ὁ κόσμος ἀρχίζει νὰ συνηθίζει τὴν ἀνυπαρξία τους. Καὶ – ποιὸς ξέρει – ἴσως ἀναβληθοῦν καὶ γιὰ τρίτη φορά! 

Ἀλλὰ δὲν τρέχει τίποτα, σιγὰ τὸ πράγμα… ὅλα μία ἰδέα εἶναι! Μποροῦμε νὰ ζήσουμε καὶ χωρὶς τὶς παρελάσεις! 

Ἐξάλλου, τὸ ἐθνικὸ φρόνημα εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα… προσωπικὴ ὑπόθεση! Νὰ μὴν προκαλοῦμε κιόλας! 

Πῶς τὸ εἶπε ὁ Πρωθυπουργὸς ἐκεῖνο τὸ ὡραῖο; 

«Τὰ κλειστὰ σχολεῖα φέρνουν μόνο κλειστὰ μυαλά»; 

Τὸ «κλειστὸ μέχρι νεωτέρας» ἔθνος κ. Πρωθυπουργέ, τί μυαλὰ φέρνει;

3 σχόλια:

  1. Η Ελλάδα έχει πεθάνει και δεν το πήραμε χαμπάρι! Οι Έλληνες είμαστε ένας λαός αποχαυνωμένος, εξηλιθιωμένος, φοβισμένος και πάνω απ' όλα κουρασμένος που δεν έχει διάθεση για αντίσταση. Συνεπώς, όλα τ' άλλα είναι να 'χαμε να λέγαμε...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μηπως γνωριζει καποιος που φυλασσεται το ξιφος του Καραϊσκάκη?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Ρώτα τόν Καρα'ι'σκάκη εκείνος ξέρει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.