10 Απρ 2020

ΠΟΥ: Τώρα χρειάζεται νὰ μπαίνουμε στὰ σπίτια κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ lockdown καὶ νὰ ἀπομακρύνουμε τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας ποὺ νοσοῦν


Δήλωση τοῦ δρ. Michael Ryan ἐκπρόσωπό τοῦ ΠΟΥ: «Στὰ περισσότερα μέρη τοῦ κόσμου καὶ ἐξαιτίας τῆς καραντίνας ἡ μετάδοση τῆς νόσου, ποὺ λαμβάνει χώρα πλέον σὲ πολλὲς χῶρες, συμβαίνει ἐντός της οἰκίας, μεταξύ της οἰκογένειας. Ὑπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἡ μετάδοση δὲν γίνεται στοὺς δρόμους ἀλλὰ μέσα στὶς οἰκογένειας. Τώρα χρειάζεται νὰ πᾶμε καὶ νὰ ψάξουμε στὶς οἰκογένειες γιὰ νὰ ἐντοπίσουμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πιθανὸν νοσοῦν καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύνουμε καὶ ἀπομονώσουμε μὲ ἀσφαλῆ καὶ ἀξιοπρεπῆ τρόπο».


“In most parts of the world and due to the lockdown most of the transmission that’ s actually happening in many countries now, is happening in the household, at family level. In some senses transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate in a safe and dignified manner”

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.