10 Νοε 2018

Μὲ τὶς συζητήσεις καὶ τὴ συμφωνία μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ ἐρήμην τῆς Συνόδου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, φαλκιδεύει τὸ Συνοδικὸ σύστημα!

Ἡ «μαύρη Τρίτη» γιτν κκλησία
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας ἄρχισε τὸν προεκλογικό του ἀγώνα μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου.
Ὁ πιστὸς λαὸς ἐμβρόντητος εἶδε καὶ ἄκουσε τὴν ἀγάπη τοῦ Ἀλ. Τσίπρα πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς πρὸς αὐτὸν ὕμνους τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Ἡ φιέστα τῆς Τρίτης, 6ης Νοεμβρίου 2018, στὸ Μέγαρο Μαξίμου εἶχε σεναριογράφο, σκηνοθέτη καὶ πρωταγωνιστῆ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ βοηθὸ του (supporter) τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἦταν σὲ φόρμα. Θύμισε τὸ 2014, ὅταν ὑποσχόταν ὅτι τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς ὁ βασικὸς μισθὸς θὰ ξαναγύριζε στὰ 750 Εὐρώ, ὅτι οἱ συντάξεις θὰ ἐπανέλθουν στὰ πρὸ τῶν μνημονίων ἐπίπεδα, ὅτι οὐδεμία...
πρώτη κατοικία θὰ κατασχεθεῖ... Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὸ βλέμμα πρὸς τὸ ἔδαφος. Τὸ συνηθίζει καὶ στὶς πιὸ εὐχάριστες, κατ΄ αὐτόν, στιγμές...

Καὶ ὅμως ἡ Τρίτη, 6η Νοεμβρίου 2018 εἶναι μία «Μαύρη Τρίτη» γιὰ τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία. Ἡ συμφωνία Τσίπρα – Ἱερωνύμου προβλέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ παραιτηθεῖ κάθε ἄλλης ἀξίωσης ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ποὺ ἀπέκτησε ἡ Πολιτεία ἐπὶ δικτατορίας Μεταξὰ καὶ νὰ παραιτηθεῖ ἐπίσης ἀπὸ τὴν μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της ἀπὸ τὸ Δημόσιο, ἔναντι τῆς ὑπόσχεσης ἐτήσιας ἐπιδότηση ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἰσόποσης πρὸς τὴν σημερινὴ δαπάνη μισθοδοσίας.   

Ἡ συμφωνία ἂν καὶ συζητιόταν ἐπὶ «τρία» καὶ περισσότερα χρόνια μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν ἔχει πολλὰ κενὰ καὶ προκαλεῖ πολλὰ προβλήματα. Τὸ πρῶτο εἶναι σοβαρὸ ἐκκλησιολογικό. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συζητοῦσε μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ χωρὶς νὰ ἔχει ἐνημερώσει καθόλου γιὰ τὶς συζητήσεις του τὴν Ἱεραρχία. Καὶ οἱ χωρὶς ἐνημέρωση Μητροπολίτες ἕως προχθὲς ἐπιχειρηματολογοῦσαν γιατί οἱ κληρικοὶ πρέπει νὰ πληρώνονται ἀπὸ τὸ κράτος...

Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι τὸν Ὀκτώβριο, πρὶν δηλαδὴ ἕνα μήνα, στὴν Ἱεραρχία ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριλλος ἀναφέρθηκε, ὡς εἰσηγητής, στὸ θέμα καὶ τόνισε ὅτι «ἡ μισθοδοσία καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση ἔχουν ἀναληφθεῖ ἀπὸ τὸ Δημόσιο ὡς μία μορφὴ ἀφηρημένης (κατ’ ἀποκοπὴν) ἀποζημίωσης πρὸς τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ (ἰδίως μοναστηριακὴ) περιουσία, ποὺ περιῆλθε στὸ Κράτος χωρὶς καμία ἀποζημίωση τῆς Ἐκκλησίας». Τὸ σωστὸ ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ καλέσει τὸν Μητροπολίτη Κηφισίας, νὰ τοῦ ἐμφανίσει τὴ συμφωνία καὶ νὰ τοῦ ἐξηγήσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία θριαμβεύει μὲ τὴν ἐπικείμενη συμφωνία, ὅτι παύουν τὰ οἰκονομικά της προβλήματα  καὶ νὰ τὸν πείσει νὰ ἐπιχειρηματολογήσει ὑπὲρ αὐτῆς. Ὄχι νὰ τὸν ἀφήσει  ἐκτεθειμένο.

Τὸ ἐκκλησιολογικὰ ὀρθὸ ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρῶτα νὰ φέρει στὴν Ἱεραρχία τὴ συμφωνία, νὰ γίνει συζήτηση καὶ νὰ παρθοῦν ἀποφάσεις καὶ μὲ αὐτὲς νὰ προσέλθει στὸν πρωθυπουργό. Ἀντίθετα πρῶτα συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα καὶ μάλιστα προεξόφλησε ὅτι οἱ Μητροπολίτες μέλη της θὰ τὴν υἱοθετήσουν.... Μὲ τὶς συζητήσεις  καὶ τὴ συμφωνία μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ ἐρήμην τῆς Συνόδου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, φαλκιδεύει τὸ Συνοδικὸ σύστημα.

Τὸ δεύτερο ἐκκλησιολογικὸ ζήτημα ποὺ ἐγείρεται εἶναι τί γίνεται μὲ τοὺς κληρικοὺς τῆς ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καὶ αὐτῶν τῆς Δωδεκανήσου, ποὺ ἀνήκουν στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἕως τώρα ἀκολουθοῦν τὸ καθεστὼς καὶ τὸ μισθολόγιο τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος δὲν μπορεῖ νὰ κάνει συμφωνία μὲ τὴν Κυβέρνηση γιὰ αὐτούς. Κανονικὰ ἐμπλέκεται τὸ Φανάρι καὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μια  ἀκόμη ἀφορμὴ ἔντασης μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Τὸ τρίτο εἶναι ζήτημα ἰσονομίας καὶ ἐθνικῆς σημασίας. Παλαιότερα τὸ εἶχε θέσει καὶ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος. Οἱ κληρικοὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας χάνουν τὴν ἰδιότητα τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου, ἐνῶ τὴν διατηροῦν οἱ Μουφτῆδες τῆς Θράκης...

Ἐπὶ τῶν πρακτικῶν σημείων τῆς συμφωνίας τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι οἱ 10.000 κληρικοὶ παύουν νὰ εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι, καί, ὡς ἐκ τούτου, διαγράφονται ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν καὶ γίνονται ὑπάλληλοι τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τῆς πληρωμῆς τοῦ μισθοῦ καὶ τῆς σύνταξης καὶ τὴν ἐξασφαλισμένη ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη περνοῦν στὴν ἀβεβαιότητα  καὶ στὴν ἀνασφάλεια ἑνὸς συστήματος ποὺ δὲν ἔχει δοκιμασθεῖ. Τὸ συνολικὸ ποσὸ τῆς κρατικῆς ἐπιδότησης θὰ καταβάλλεται σὲ εἰδικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ θὰ ἔχει τὴν εὐθύνη νὰ δημιουργήσει, μὲ δαπάνη της, τὸν μηχανισμὸ πληρωμῆς τους...

Ἂν αὔριο ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ποὺ ἀπορρίπτει τὶς ἐπιδοτήσεις, ἐπιβάλλει τὴ μείωση ἢ τὴν ἀπαλοιφὴ τῆς κρατικῆς ἐπιδότησης πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἡ κυβέρνηση θὰ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ὑπακούσει... Τότε ἐκείνη μέν  θὰ ἔχει πάρει τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ θὰ ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν πληρωμὴ τῶν κληρικῶν, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία θὰ τὴν ἔχει χάσει ἔναντι τῶν ὑποσχέσεων καὶ οἱ κληρικοί της θὰ ἀναζητοῦν τρόπους ἐπιβίωσης...-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.