25 Απρ 2017

Μαρὶν Λεπὲν γιὰ Πάπα: Ἐκτελεῖ τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων!

Ἡ γνωστὴ Γαλλίδα πολιτικὸς Marine Le Pen ἔβαλε στὸ στόχαστρό της γιὰ τὰ καλὰ τὸν προκαθήμενο τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας Πάπα Φραγκίσκο καὶ σὲ μιὰ πρόσφατη συνέντευξη τῆς τὸν ἀποκάλεσε «παγκοσμιοποιημένο μπουλντὸγκ» ἀποφασισμένο νὰ προωθήσει τὴ Νέα Παγκόσμια Τάξη.
Ἡ Γαλλίδα προεδρικὴ ὑποψήφια Marine Le Pen «ἔσκαψε στὴν κυριολεξία τὸν λάκκο» στὸν Πάπα Φραγκίσκο μὲ δηλώσεις της, διότι τὸν θεωρεῖ ὡς ἕναν ἀποφασισμένο «ἐκτελεστῆ» τοῦ παγκοσμιοποιημένου σχεδίου τερματισμοῦ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἐθνικοῦ κράτους καὶ τῆς ἄνομης  προώθησης τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης.
Ἡ ἴδια ὄντας κατὰ τοῦ σημερινοῦ ρόλου τοῦ Ποντίφικα θεωρεῖ ὅτι ὁ Πάπας πιέζει τὰ ἔθνη νὰ ἀνοίξουν τὶς πύλες τους σὲ ἀπεριόριστο ἀριθμὸ μεταναστῶν καὶ γὶ αὐτὸ ἡ Λεπὲν  κατηγορώντας τὸν Πάπα , ζητᾶ ἀπὸ τὰ κράτη νὰ ἀγνοήσουν τὶς ἐντολὲς καὶ τὶς νουθεσίες του.
Σὲ συνέντευξή της στὸ περιοδικὸ La Croix International, ἡ ἡγέτης τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου ἐπιτέθηκε μὲ σφοδρότητα στὸν Πάπα Φραγκίσκο μὲ  τὸ ἐρώτημα «ὅτι τὰ κράτη ὑλοποιώντας τὶς ἐντολὲς του ἀντιτίθενται στὰ συμφέροντα τῶν δικῶν τοὺς λαῶν, μὴ θέτοντας προϋποθέσεις γιὰ τὴν....
ἀποδοχὴ σημαντικοῦ ἀριθμοῦ μεταναστῶν».
Ἡ 48χρονη Γαλλίδα πολιτικὸς πρόσθεσε ὅτι, κατὰ τὴν ἄποψή τς, οἱ δηλώσεις τοῦ προκαθήμενου τῆς καθολικῆς "ἐκκλησίας" γιὰ τὴ μετανάστευση ξεπερνοῦν τὸν ρόλο τοῦ ἴδιου ὡς θρησκευτικοῦ ἡγέτη.
«Γιὰ μένα, αὐτὸ ἐμπίπτει στὸ πεδίο τῆς πολιτικῆς καὶ μάλιστα στὶς ἁρμοδιότητες ἑνὸς πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ καθὼς εἶναι καὶ ἀρχηγὸς κράτους (Βατικανό)», ἀνέφερε ἡ ἴδια.
Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶναι «τεχνικὰ» ἕνας ἀλλοδαπὸς ἡγέτης κυρίαρχός το Βατικανοῦ (πόλη-κράτος) μὲ ὁρισμένους ἀπὸ τοὺς αὐστηρότερους κανόνες μετανάστευσης καὶ ἰθαγένειας στὸν κόσμο.
Ὁ ἴδιος ἀφιέρωσε τὴν Κυριακὴ τὴν προσευχή του γιὰ τὸ Πάσχα στὴν κατάσταση τῶν μεταναστῶν καὶ τῶν θυμάτων τοῦ ρατσισμοῦ. Μιλώντας  στὰ πλήθη δήλωσε : «Ὁ Χριστός, εἶναι ὁ μόνος μας σωτήρας, καὶ στρέφουμε πρὸς αὐτὸν τὰ μάτια μας  μὲ ντροπὴ γιὰ ὅσα γίνονται ».
Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ τὴν Λεπέν, ὁ Πάπας πρέπει νὰ σταματήσει νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν θέση του γιὰ νὰ προωθήσει τὴν παγκόσμια ἀριστερὴ ἀτζέντα καὶ νὰ ἀσχοληθεῖ  περισσότερο χρόνο προσφέροντας πνευματικὴ καθοδήγηση.
Ἐρωτηθείς γιὰ τὶς δικές της θρησκευτικὲς ἀπόψεις, ἡ κ.Λεπὲν εἶπε: «Ἔχω μιὰ ἰσχυρὴ πίστη καὶ εἶμαι τυχερὴ ποὺ δὲν τὸ ἀμφισβητῶ ποτέ. Ὡστόσο, παραδέχομαι ὅτι εἶμαι θυμωμένη μὲ τὴν καθολικὴ Ἐκκλησία γιατί νομίζω ὅτι παρεμβαίνει σὲ ὅλα, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸ ποὺ  θὰ ἔπρεπε πραγματικὰ νὰ τὴν ἀφορά», πρόσθεσε ἡ ἴδια.
Ἐρωτηθεῖς γιὰ ἐνδεχόμενη ἐκλογὴ δευτέρου γύρου ἐναντίον τοῦ Ἐμμανουὴλ Μακρόν, ἑνὸς κεντροαριστεροῦ πολιτικοῦ, ἡ Λὲ Πὲν εἶπε ὅτι «γλείφει τὰ χείλη της» γιὰ τὴν ἀναμέτρηση μαζί του .
«Εἶναι ἕνας ἀνούσιος παγκοσμιοποιητὴς ποὺ θέλει νὰ ἐπιταχύνει τὸ πλῆρες ἄνοιγμα τῶν συνόρων, τὴν ἐλεύθερη ἀνταλλαγὴ καὶ τὴν ἀλλοτρίωση τς Γαλλίας ὑπὲρ τῶν ἰδιωτικῶν καὶ οἰκονομικῶν συμφερόντων.
Ἐγώ, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, προτείνω τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἔθνος-κράτος, τὴν πιὸ ἀποτελεσματικὴ δομὴ γιὰ νὰ διασφαλίσουμε τὴν ἀσφάλεια, τὴν εὐημερία καὶ τὴ δημοκρατία καὶ νὰ προστατέψουμε τὴν ταυτότητά μας».
Ἡ Γαλλίδα πολιτικὸς νομίζουμε ὅτι τὰ εἶπε ὅλα μὲ τὶς δηλώσεις τόσο  γιὰ τὸν ρόλο τοῦ Πάπα στὴν νέα τάξη πραγμάτων ποὺ ἀντὶ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὶς δολοφονίες καὶ διώξεις Χριστιανῶν ἀσχολεῖται μὲ τοὺς μουσουλμάνους μετανάστες , καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀτζέντα τῆς «παρέας» τῶν Βρυξελλῶν ( Μέρκελ, Ὀλὰντ καὶ σία).
Μετὰ τοὺς φταίει ὁ Ἐρντογάν στοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες,  ὁ ὁποῖος τοὺς κατηγόρησε γιὰ τὴν μαζικὴ παρουσία τους σὲ συνάντηση μαζί του γιὰ τὴν προώθηση τῆς νέας τάξης πραγμάτων.
Ὁ «τρελὸς » Τοῦρκος πρόεδρος ἐκτιμᾶται ὅτι στὸ συγκεκριμένο θέμα ἔχει δίκιο γὶ” αὐτὸ ποὺ ἑτοιμάζουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ταγοὶ τῆς νέας τάξης καὶ τῶν «χρωματιστῶν» ἰνστιτούτων  καὶ ἐπαναστάσεων ἀνὰ τὴν Εὐρώπη .
Σὲ παλαιότερη  ἐπίσημη ὁμιλία του ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶχε ἀναφέρει ὅτι οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ δοξάζουν τὸν Θεὸ διότι κατὰ τὰ τελευταῖα 50 χρόνια, «οἱ καθολικοὶ καὶ οἱ Λουθηρανοὶ ἔχουν μετακινηθεῖ «ἀπὸ τὴ σύγκρουση μὲ τὴν κοινωνία. Ἔχουμε ἤδη διανύσει ἕνα σημαντικὸ μέρος τοῦ δρόμου μαζί».
«Ὁ κόσμος χρειάζεται τοὺς Χριστιανοὺς νὰ δώσουν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ σὲ φτωχότερους, ἄρρωστους  (καὶ) αὐτοὺς  ποὺ ἔχουν ἐγκαταλείψει τὴν πατρίδα τους σὲ ἀναζήτηση ἑνὸς καλύτερου μέλλοντος γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὶς οἰκογένειές τους», εἶπε ὁ Ποντίφηκας.
Στὴν Συρία ὅμως ἀπὸ τὸ 2011 σκοτώνονταν , βασανίζονταν βιάζονταν, καὶ τρομοκρατοῦνταν Χριστιανοὶ πολίτες καὶ μή ,…ποὺ ἦταν τότε ὁ  Ποντίφικας καὶ θρησκευτικὸς ἡγέτης τῶν καθολικῶν ;
Χάθηκαν μητροπολίτες, κάηκαν ἐκκλησίες, μοναστήρια βεβηλώθηκαν ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές….ποῦ ἦταν καὶ τότε ὁ Πάπας ;


«Ἐπειδή βλέπω τόν μεγάλον σάλον πού γίνεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν κινήσεων καί τῶν ἐπαφῶν τοῦ Πατριάρχου μετά τοῦ Πάπα, ἐπόνεσα καί ἐγώ σάν τέκνον Της…
…Φαντάζομαι ὅτι θά μέ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τά γραφόμενά μου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνας βαθύς μου πόνος διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν ἀγάπην, δυστυχῶς, τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως φαίνεται, ἀγάπησε μίαν ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, πού λέγεται Παπική Ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι, ἐπειδή εἶναι πολύ σεμνή.
Μετά λύπης μου, ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει.
Ἐπίσης, ἄς γνωρίσωμεν καλά ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Η μόνη ἔλλειψις πού παρουσιάζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καί Ποιμένων μέ πατερικές ἀρχές. Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί. Ὅμως, δέν εἶναι ἀνησυχητικόν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί Αὐτός τήν κυβερνάει.»
( Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης)
pentapostagma.gr

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.