2 Δεκ 2016

2 Δεκεμβρίου: Μνήμη Γέροντος Ἀναστασίου τοῦ Κουδουμιανοῦ

Υἱικὸν ὄφλημα εἰς τὸν Ἅγιον Γέροντα Ἀναστάσιον τὸν Κουδουμιανόν, τὸν ἡσυχαστὴν καὶ Θεολόγον
Ἀναστασίου Κουδουμιανοῦ σήμερον ἡ μνήμη, Ἁγίου Γέροντος τῆς Κρήτης
Σήμερα 2-12-2016 κλείνει συναπτὴ τριετία, ἀπὸ τῆς ὀσιακῆς κοιμήσεως τοῦ μεγάλου Γέροντος Ἀναστασίου τοῦ Κουδουμιανοῦ! Ὑπῆρξε, παγκόσμιος εὐεργέτης μὲ τὴν διάπυρη προσευχὴ καὶ τὴν ἐμπειρικὴ διδασκαλία του. Μεγίστη, ἀφανής, προφητικὴ μορφή! Ἁγιοπατερικὸ ἀνάστημα, ἀνεπιτήδευτης ἁπλότητας, ἀρχοντιᾶς, θεολογίας καὶ θεοπτίας!
Μὲ ἄπειρη εὐγνωμοσύνη, σήμερα, γιὰ ὅσα ἔπραξε γιὰ ὅλη τὴν ἐκκλησία, τὸν καθικετεύω καὶ τὸν παρακαλῶ: Γέροντά μου! Πνευματοφόρε καὶ Ἐν - Χριστωμένε, ὁ τῶν πάλαι ὁσίων ἰσοστάσιε καὶ πάντων τῶν θεουμένων ἰσόκυρε, τῆς Θηβαϊκῆς ἐρήμου νοερὸν ἐκβλάστημα καὶ τῶν ἐκείνης ἀββάδων ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἐφάμιλλε, ἀκαταπόνητε σκυταλοδρόμε τοῦ Πνεύματος καὶ γλυκόφθογγη λύρα τοῦ φθέγματος, Ἐραστὰ τῆς κατὰ Χριστὸν ἀτιμίας καὶ τῆς Χριστομιμήτου ταπεινώσεως ἀπροκάλυπτε ἐκφραστά, Τῆς Χριστοειδοὺς ἀγάπης κρυστάλλινε ἀγωγὲ καὶ εἰς τὴν...
ὁδὸν τῆς Μετανοίας ἐμπειρογνώμονα ὁδηγέ, Ἀνιχνευτὰ τῶν οὐρανίων θαλάμων καὶ ἐπόπτα τῶν καταχθονίων τοῦ Ἅδου, τῶν θείων δογμάτων ἀκραιφνῆ ὑποφήτα καὶ τῶν ἁγίων γραφῶν θεοδήγητε ἑρμηνευτά.
Τῆς ἐσωκαρδίου εὐχητικῆς αὐτενέργειας κάτοχε καὶ τῆς νοερᾶς ἐργασίας ἀπλανέστατε πρόβολε, τῆς ἐκκλησιογενοὺς θεραπείας καθηγητὰ καὶ τῆς δεινῆς ἀποστασίας ἀπερίτμητε στηλιτευτᾶ, τῆς Καινῆς Διαθήκης προφήτα καὶ τῶν τὸν ζόφον ἀποποιησαμένων τηλαυγέστατε φωτοδότα.

Ὁ ὑπὸ τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, ἐτι ζῶν, πλειστάκις καταυγασθεῖς, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὰ ἀπώτατα τῶν Γραφῶν περιηγηθεῖς.
Ὁ τὰ ἄρρητα κὰθ΄ ἑκάστην θεασάμενος καὶ εἰς τὸν γνόφον τῆς ἀληθούς  θεογνώσιας μεμυημένος.
Ὁ τὴν βαθείαν καρδίαν ἠσυχαστικῶς εὐρήσας καὶ ἐκεῖσε, πυρίνω νοΐ, τὰ ὑπερφυὴ κατοπτεύσας, ὁ τὴν σαλότητα ὡς ἀσπίδα τῆς ἐνδοκαρδίου χάριτος χειρισθεῖ καὶ τὴν ἁγία ἁπλότητα ὡς βασιλικὴν ἁλουργίδα ἀσμένως περιβληθεῖς.
Ὁ διορατικὴν διόπτρα διακατέχων καὶ μὲ προορατικὴν ἐνάργειαν τὰ μέλλοντα ἐξιστορῶν, πρέσβευε εἰς τὸν Ἀρχιποίμενα ὑπὲρ ἠμῶν, ἵνα περίσσευμα ἐρωτικῆς ἀναφορᾶς δι΄Αὐτὸν προσαποκτήσωμεν, ἐκ τῶν παθῶν λυτρωθῶμεν, ἐκ τῆς ἁμαρτίας ἑαυτοὺς ἀγνίσομεν, τὴν ἀληθῆ θεολογίαν μὴ ἀδικήσωμεν, τὸν πλησίον ἀγαπήσομεν, τὴν ἰσόβιον Μετάνοιαν ἐγκολποθῶμεν, τὸ κατὰ φύσιν διασώσομεν καὶ τῆς ὑπὲρ φύσιν ἀλήκτου βιοτὴς ἀξιωθῶμεν.
Ταῖς ἰκεσίαις ταῖς σαῖς καὶ πάντων τῶν μετά σοῦ ἀγαλλομένων, εἰς τὴν πανευφρόσυνον παστάδα τῆς Ἀϊδίου Τρισσοφαοὺς Θεαρχίας.
Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Φραγκάκης,
Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

4 σχόλια:

 1. Ένας σπουδαίος και Χαρισματούχος Αρχιμανδρίτης (1912 -2005), υπήρξε και ο Γέροντας Ευμένιος Λαμπάκης, Ηγούμενος στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού στα Ρούστικα Ρεθύμνου Κρήτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο σύγχρονος άγιος του Δυτικού Ρεθύμνου
  ΓΕΡΩΝ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  (1912-2005)

  http://o-nekros.blogspot.gr/2011/07/blog-post_19.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΓΕΡΩΝ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1912 -2005)

  https://www.youtube.com/watch?v=YH6mDnE4pf8

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εγνώρισα κι έναν Άγιο Γέροντα στην Ιερά Μονή Σαββαθιανών με το όνομα Ευμένιος και ολίγον κυρτωμένος ως προς το σώμα ,αλλά υψιπέτης αετός ως προς τα πνευματικά. Την ευχή του να έχωμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.