30 Μαΐ 2016

Μήνυμα ἀπὸ τὴν ἅλωση

Φωτογραφία «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ  Φωτίου Μιχαὴλ
Ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια δὲν κατακτῶνται χωρὶς θυσίες, οὔτε καὶ χαρίζονται ἀπὸ δῆθεν συμμάχους καὶ μάλιστα ἄλλης θεολογίας. Τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑπογραφὴ τῶν λεγομένων μνημονίων καὶ τὴν παράδοση τῆς Πατρίδας μας ἀμαχητὶ στὰ χέρια τῶν ξένων τοκογλύφων, ἔρχονται τὰ γεγονότα καὶ τὰ πρόσωπα τῆς Αλωσης, νὰ μᾶς δώσουν τὸ δικό τους μήνυμα, νὰ φωτίσουν τὶς διάνοιές μας καὶ νὰ μᾶς διδάξουν ὅτι ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια  δὲν κατακτῶνται χωρὶς θυσίες, οὔτε καὶ χαρίζονται ἀπὸ δῆθεν συμμάχους καὶ μάλιστα ἄλλης θεολογίας.
Τὸ παραπάνω μήνυμα, μᾶς τὸ στέλνει, μέσω ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν ναύαρχο Νοταρά, κατευθείαν ὁ ἴδιος ὁ Γεννάδιος Σχολάριος, ὁ ὁποῖος, ἐπειδὴ ἀρνήθηκε τότε νὰ ὑπογράψει τὶς ἀνίερες συμφωνίες τῆς Φερράρας, χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τοὺς παπικοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἐνδοτικούς, ὡς δῆθεν προδότης. Τὰ γεγονότα μοιάζουνε τόσο πολὺ μὲ τὰ σημερινά!
Γράφει, λοιπόν, ὁ Γεννάδιος: ’’Στὴν Πόλη, οἱ περισσότεροι νομίζουν, ὅτι θὰ σωθοῦν χωρὶς θυσίες, διότι πιστεύουν στὴν σκιὰ καὶ στὸ παραμύθι τῆς παπικῆς βοήθειας, ἀφοῦ προηγηθεῖ ἡ προδοσία τῆς Πίστεως. Αὐτὸ ποὺ ἀπαιτεῖται, εἶναι....
ἡ τόνωση τοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι μοιρολατρικὴ ἐγκαρτέρηση καὶ ἠττοπάθεια. Ἐὰν χρειαστεῖ, θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι καὶ τὴν ζωὴ μᾶς ἀκόμη νὰ θυσιάσουμε.
Ὅσες φορὲς ἡ Πόλη ἐναπέθετε τὶς ἐλπίδες της στὸν Θεὸ καὶ ὄχι σὲ δυσσεβεῖς συμμαχίες ἀνθρώπων, ἐσώζετο.
Πῶς, ὅμως, νὰ κρατήσει τὸ θάρρος τοῦ ὁ λαὸς καὶ νὰ πιστέψει στὴν σωτηρία τῆς Βασιλεύουσας, ὅταν βλέπει τοὺς δυνατοὺς καὶ μορφωμένους νὰ φεύγουν στὴν Δύση καὶ στὶς αὐλὲς τῶν Φράγκων ἡγεμόνων, μὲ τὶς περιουσίες τους καὶ τὶς ἀνέσεις τους, ἀπ’ ὅπου δῆθεν φροντίζουν νὰ στείλουν βοήθεια’’;

Τελικά, πόσο δικαιώθηκαν ἀπὸ τὰ γεγονότα ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ θεωροῦσαν τὴν προσδοκώμενη βοήθεια ἀπὸ τὸν πάπα, σκιὰ καὶ ὄνειρο. Ἦταν ἐκεῖνοι, ποὺ δὲν βασίζονταν σὲ μνημόνια προδοτικά, ἀλλὰ στὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, στὸ φρόνημά του  καὶ στὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Τὸ μήνυμα εἶναι σαφές: Στὰ μεγάλα καὶ σπουδαία το συλλογικοῦ μας ἐθνικοῦ βίου δὲν μποροῦμε νὰ βασιζόμαστε στοὺς δῆθεν συμμάχους μας ἀπὸ τὴν Δύση. Γιὰ λόγους, ποὺ ξεκινᾶνε ἀπὸ μιὰ θεολογία ἀντίθετη μὲ τὴν δική μας, συνήθως μᾶς προδίδουν καὶ πᾶνε μὲ τὸ μέρος τῶν ἐχθρῶν μας.
Θέλουμε πρόσφατα παραδείγματα;

1ον. Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ κινδύνου τάχα ἀπὸ τὸν στόλο τῶν λαθρομεταναστευτικῶν φουσκωτῶν, ἔρχονται ναυτικὲς δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ καὶ καταλαμβάνουν ὁλόκληρό το Αἰγαῖο, καθιστώντας ταυτόχρονά τους Τούρκους ἀφεντικὰ στὶς δικές μας θάλασσες.
2ον. Ἐνῶ οἱ Δυτικοὶ δὲν ἀνέχονται οὔτε κουνούπι ξένο νὰ εἰσέλθει στὸν ἐθνικό τους ἐναέριο χῶρο, ἐντούτοις, γιὰ τὴν ἀσταμάτητη τουρκικὴ προκλητικότητα εἰς βάρος μας, δὲν ἔχουν νὰ ποῦν οὔτε λέξη. Ὄχι ἁπλὰ τὴν ἀνέχονται, ἀλλὰ τὴν ἐνθαρρύνουν κιόλας.
3ον. Μᾶς θέλουν - ἐν ὀνόματι τάχα τῆς Ἀγάπης- ἑνωμένους μαζί τους, πλὴν ὅμως προσκυνημένους στὴν παναίρεση τοῦ Βατικανοῦ.

Τελευταία παραδείγματα αὐτῆς τῆς ’’ἀγαπομανίας’’ τους, οἱ ἡγεμονικὲς ἐμφανίσεις τοῦ πάπα στὰ Ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ οἱ θλιβερὲς συμπροσευχὲς μας μαζί του. Ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ παρασκηνιακὲς παρεμβάσεις τοῦ Βατικανοῦ στὶς ἐργασίες τῆς λεγόμενης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, μέσω γνωστῶν προσώπων τοῦ Πατριαρχείου, ποὺ παριστάνουν τὸν Βησσαρίωνα τῶν ἡμερῶν μας. 

1 σχόλιο:

  1. Η Κωνσταντινούπολη είναι σαν τη ψυχή του ανθρώπου.

    Παρανόμησε η Πόλις,ανόμησε η ψυχή της,ήλθαν οι πειρασμοί και οι εχθροί και την άλωσαν.

    Αυτό συμβαίνει και στη ψυχή του ανθρώπου.Αν αμελήσει έρχεται ο πειρασμός και ο εχθρός ο ανθρωποκτόνος,την κυβερνάει αφού την έχει αλώσει.

    Όμως,αν επιστρέψει στο Θεό ο πιστός,η Πόλις του θα επανέλθει στη κυριαρχία του....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.