6 Απρ 2015

Μεγάλη Δευτέρα – Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Πάγκαλος


να πό τά πρόσωπα, πού προβάλλει Μέγ. βδομάδα μπροστά μας, θά παρουσιάσουμε δ. Δέν εναι πρόσωπο, πού ζησε στά χρόνια του Χριστο καί λαβε μέρος, ετε σκοτεινό ετε φωτεινό, στό δράμα το Χριστο. χι! Εναι πρόσωπο, πού ζησε 1800 περίπου χρόνια πρό Χριστο. Καί μως στό πρόσωπο ατό κυρίως εναι φιερωμένη ποψινή βραδιά. Καί ποιά σχέση λοιπόν μπορε νά χει να πρόσωπο, πο ζησε τόσους αἰῶνες πρό Χριστο; Καί ποιά σχέση μπορε νά χει μ’ μς;
Τό πρόσωπο ατό χει σχέση μέ τό Χριστό καί μ’ μς, γιατί εναι τύπος. Σήμερα λέξη «τύπος » χει καί καλή καί κακή σημασία. Κακή σημασία: -Ατός, λέμε, εναι τύπος διότυπος, παράξενος νθρωπος… Στήν ρχαιότητα μως λέξη εχε μόνο καλή σημασία. Μέσα στήν γία Γραφή χει πρτα προφητική σημασία, καί στερα διδακτική.
Προφητική σημασία: -Ατός εναι τύπος το Χριστο. Τό πρόσωπο, δηλαδή ατό τς Παλαις Διαθήκης προτυπώνει, προεικονίζει, συμβολίζει τό Χριστό. ζησε πολλούς αἰῶνες πρό Χρίστου, μως πολλά σημεα τς ζως το εναι προτυπώσεις σημείων τς ζως το Χριστο. τσι χουμε στήν Παλαιά Διαθήκη τύπους το Χριστο, τύπους τς Παναγίας, τύπους το Σταυρο, τύπους τς...
 κκλησίας κ.λπ.
Τό πρόσωπο, πού μς τό θυμίζει ποψινή κολουθία, εναι τύπος το Χριστο, πό τούς πλέον φανερούς καί καθαρούς τύπους το Χριστο. Καί τό πρόσωπο ατό εναι ωσήφ Πάγκαλος.
Πολλά πρόσωπα στή Παλαιά Διαθήκη εναι τύποι το ησο Χριστο, πως δάμ, βελ, σαάκ, Δαβίδ κ.α. κενο μως τό πρόσωπο, πού προτυπώνει καί προεικονίζει στά περισσότερα σημεα τς ζως το τό Χριστό, εναι ωσήφ, να πό τά δώδεκα παιδιά το πατριάρχου ακώβ.
Τύπος ωσήφ μέ τήν πρώτη καλή σημασία τς λέξεως, τήν προφητική, λλά τύπος καί μέ τή δεύτερη καλή σημασία τς λέξεως, τή διδακτική. Τύπος προφητικός γιά τό Χριστό. Τύπος διδακτικός γιά μας. Γιά τό Χριστό εναι προτύπωση. Γιά μς εναι πρότυπο. Γιά τό Χριστό φωτεινή προεικόνιση. Γιά μς φωτεινό σύμβολο. τσι τόν παρουσιάζει ποψινή κολουθία. Καί πολύ φωτισμένα κκλησία ρισε νά προβάλλεται πόψε, στήν ρχή τς Μέγ. βδομάδος, μορφή το ωσήφ. Καί γιατί προτυπώνει τό Χριστό καί τό Πάθος του, καί γιατί μς παρέχει φωτεινά διδάγματα προετοιμασίας γιά τίς γιες τοτες μέρες.
Πς εναι τύπος το Χριστο ωσήφ;
1. ταν γαπητός υός ωσήφ, τό πιό γαπημένο παιδί το ακώβ. Ατόν γαποσε περισσότερο πό λα τά παιδιά του, γιατί το ξιζε. Καί σέ ατόν εχε χαρίσει μοναδική στολή, λαμπρό χιτώνα. « ακώβ δέ γαποσε  τόν ωσήφ περισσότερο πό  λους τους υούς του… κανε δέ γι’ ατόν λαμπρό χιτώνα» (Γέν. 37,3). γαπητός Υός καί Χριστός. γαπητός Υός το οράνιου Πατέρα. Γι’ ατόν κούστηκε φωνή Του στή Βάπτιση καί τή Μεταμόρφωση: «Ατός εναι Υός μου γαπητός». Καί εχε καί Χριστός, ς Υός μονογενής του Πατέρα, μοναδική στολή. Εναι στολή τς θεότητας. Χριστός εναι μονογενής Υός καί Λόγος το Θεο καί Θεός ληθινός.
2. Τόν φθόνησαν τόν ωσήφ τά δέλφια του. Δέν μποροσαν νά ποφέρουν τήν περοχή του. Δέν μποροσαν νά χαρον μέ τίς χαρές το δελφο τους. Καί μέ τό Χριστό τό διο γινε. Τόν μίσησαν καί τόν φθόνησαν «ο νθρωποι το Θεο», ο ρχιερες καί ο φαρισαοι. Πιλάτος «γνώριζε, τι παρέδωσαν ατόν πειδή τόν φθονοσαν». φθόνος εναι τό πρωταρχικό καί γενεσιουργό πάθος. κολουθον τό μίσος, κακία, τά κακούργα σχέδια, ο χριστοκτόνες νέργειες. Δέν πέφεραν νά βλέπουν τήν περοχή το Χριστο, τήν πιρροή του στό λαό.
3. ποφάσισαν τ’ δέλφια νά σκοτώσουν τόν θο ωσήφ. Συσκέφθηκαν κρυφά καί επαν: «λτε νά τόν σκοτώσουμε» (Γέν. 37,20). «Μέ πονηρό τρόπο». Τό διο καί στή περίπτωση το ησο. Συσκέψεις καί διαβούλια γιά τήν ξόντωση το πικινδύνου γι’ ατούς Διδασκάλου. «Καί ποφάσισαν νά συλλάβουν μέ δόλο τό ησο καί νά θανατώσουν»(Μάτθ. 26,4). ρχοντες το σραήλ, ρχιερες, γραμματες, φαρισαοι, συσκέπτονται, πς θά συλλάβουν καί θά θανατώσουν τόν ησο, τόν πιό κλεκτό δελφό τους. κενο τό «Δετε ποκτείνωμεν ατόν» τν δελφν του ωσήφ κούγεται τό διο καί στήν παραβολή τν κακν γεωργν, που σαφς συμβολίζεται πόφαση τν ουδαίων γιά τή θανάτωση το Υο το Βασιλέως, το ησο.
4. Πούλησαν τόν ωσήφ τά δέλφια του γιά 20 χρυσά νομίσματα. «Πούλησαν τόν ωσήφ στούς σμαηλίτες γιά εκοσι χρυσά» (Γέν, 37,28). Καί μάλιστα πό λα τά δέλφια το κενος πού κανε τή σχετική πρόταση ταν ούδας. ούδας καί στή περίπτωση το εκονιζόμενου καί προτυπούμενου Χριστο τό ργανο τς γοροπωλησίας, τς πιό δικης καί τιμης γοροπωλησίας. Πούλησε τό Χριστό γιά 30 ργύρια.
5. παθε καί πέφερε ωσήφ καί στά χέρια τν δελφν του καί στά χέρια τν ξένων, τν Αγυπτίων. Τά δέλφια το τόν ριξαν μέσα σ’ να βαθύ λάκκο, γιά νά τόν κατασπαράξουν τά θηρία. Καί ο Αγύπτιοι τόν ριξαν μέσα στή φυλακή σάν νά ταν νοχος, ν ταν θος. Θύμα συκοφαντίας θος καί γνός ωσήφ. παθε καί πέφερε καί Χριστός. παθε ς νθρωπος. Ο δελφοί του ο ουδαοι τόν δήγησαν σέ πολλά παθήματα, τόν βασάνισαν. λλά καί ο ξένοι, ο Ρωμαοι, στούς ποίους τόν παρέδωσαν ο ουδαοι, καί κενοι τόν βασάνισαν. Ρίχτηκε στή φυλακή, σύρθηκε σάν κακοργος στό κριτήριο, καταδικάστηκε σάν κοινός γκληματίας καί τελικά θανατώθηκε πάνω στό Σταυρό.
6. Δέν μεινε γιά πάντα ταπεινωμένος ωσήφ. πό τήν ταπείνωση το λάκκου καί τς φυλακς δηγήθηκε στή δόξα. Φαραώ τόν νέστησε πό τά βάθη τς φυλακς καί τόν κατέστησε ρχοντα. «Νά, σέ κάνω  σήμερα ρχοντα σέ λη την  Αγυπτο» (Γέν. 41,41). Προτύπωση τς νδόξου ναστάσεως το Χριστο. Ρίχτηκε στό λάκκο το θανάτου καί το τάφου. Δέν παρέμεινε πολύ. νέστη τριήμερος. Μετά τό πάθος δόξα. Μετά τό Σταυρό νάσταση.
7. Καί τελευταία προτύπωση. ωσήφ σάν ρχοντας τς Αγύπτου σέ καιρό πείνας νοιξε τίς ποθκες του καί γινε σιτοδότης καί θρεψε τούς πεινασμένους δελφούς του. Σιτοδότης καί Χριστός. νεξάντλητες ο ποθκες του. Πάντοτε προσφέρει καί προσφέρεται. Τρέφει  μέ τό θεο ρτο του, ποτίζει μέ τό τίμιο Αμα του. Τρέφει μέ τή θεία Κοινωνία.
πό λες τίς λεπτομέρειες τς ζως το ωσήφ σέ μία δίνει διαίτερη μφαση ποψινή κολουθία. Στό πεισόδιο μέ τήν μαρτωλή γυναίκα, μέ τή διεφθαρμένη σύζυγο το Πετεφρ. Μία γυναίκα πόρνη βρέθηκε μπροστά στό γνό καί καθαρό παλληκάρι, τόν ωσήφ. Κάποια γυναίκα βρίσκεται μπροστά στή ζωή κάθε γνο καί μόλυντου νέου. γυναίκα ργανο καλο στό πρόσωπο τς Παναγίας. γυναίκα ργανο κακο στό πρόσωπο τς Εας, καί τς δευτέρας Εας, πως νομάζεται γυναίκα το Πετεφρ στό δοξαστικό τν ποστίχων: «Δεύτερη Εα, τήν Αγυπτία, βρκε δράκοντας, καί μέ λόγια κολακείας προσπαθοσε νά παρασύρει τόν ωσήφ». Προσοχή στά πονηρά καί διεφθαρμένα πρόσωπα, πού χουν σκοπό νά σέ ρίξουν στήν μαρτία.
Δέν ποτάχθηκε ωσήφ στά προκλητικά δελεάσματα τς διεφθαρμένης γυναίκας. .«Στς Αγύπτιας τότε τίς δονές δέν παρασύρθηκε…». Δολος στό σμα γινε ωσήφ. Φυλακίσθηκε σωματικά. λλά δολος στή ψυχή δέν γινε. μεινε δούλωτος. δούλωτούς μας θέλει Χριστός. λεύθερους πό τούς πειρασμούς. δούλωτα νιάτα ο νέοι μας. δούλωτες ψυχές λοι μας. Δέν ποτάσσεται δούλωτος στά προκλητικά δελεάσματα το κόσμου. λλά τί κάνει; ,τι   κανε ωσήφ. Μία σκέψη στραπιαία καί μία κίνηση στραπιαία. σκέψη: Μέ βλέπει Θεός. Πς νά κάνω τέτοια πράξη πο μου ζητάει διεφθαρμένη γυναίκα; κίνηση: Τόβαλε στά πόδια. φυγε. « Καί φήνοντας τά ροχα του στά χέρια τς φυγε καί βγκε ξω» (Γέν, 39,12). Ατή σκέψη καί ατή κίνηση το ωσήφ εναι τά μόνα πού σώζουν σέ στιγμές σφοδρο πειρασμο, πού εναι στιγμές σατανικο νεμοστρόβιλου. σκέψη: -Μέ βλέπει Θεός!..  Η κίνηση: -που φύγει-φύγει. Φυγή ρωική, ξοδος πό τόν κλοιό τς μαρτίας, σωτήριο λμα.
Λάμπει ωσήφ. Πάγκαλος. Κρύσταλλο γνότητά του. στράπτει ρετή του. Σύμβολο γιά κάθε νέο καί νέα, γιά κάθε χριστιανό. Κρύσταλλο ψυχή. Σωφροσύνη σέ στιγμές πειρασμν, πού δέν τίς περιμένουμε. γνότητα μεγάλος στόχος. Καθαρή ψυχή.
Συγκρίνετε κενο τό νέο μέ τούς περισσοτέρους νέους της ποχς μας. Λυπηθετε τά παιδιά, τά γόρια, πού σέ κάποιο σταυροδρόμι τς ζως τούς κάποια «Αγυπτία», κάποια «Πετεφρίνα», κάποια γυναίκα τούς χαμογέλασε καί τούς προκάλεσε. Λυπηθετε τά γόρια, πού ρμητικός πειρασμός πέφτει πάνω τους καί τούς βιάζει κυριολεκτικά τίς ασθήσεις καί τούς ρπάζει νά τούς σύρει στήν μαρτωλή, τήν ασχρή πράξη. Λυπηθετε καί τά κορίτσια, πού κφυλοι τύποι τά παρέσυραν, τά κατέστρεψαν καί τά κατέστησαν λεεινά θύματα το κακολλά καί θαυμάστε τούς νέους καί τίς νέες, πού κολουθον στίς μέρες μας μέ τή χάρη, το Θεο τά χνάρια το ωσήφ το Πάγκαλου, καί παραμένουν γνοί σάν τά κρίνα, λευκοί σάν τό χιόνι. Κι’ γωνισθετε, γιά νά πικρατήσει καί πάλι σωφροσύνη. Γέμισε κόσμος προκλητικούς πειρασμούς. Καιρός ν’ ντισταθομε, ρνητικά καί θετικά, στό ρεμα το κακο.
Πεμπτουσία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.