29 Ιουλ 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 30.7.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
◇ Εἰς τάς χεῖρας τῆς Δικαιοσύνης ἡ διάλυσις τῶν Μασονικῶν Στοῶν. Ἐκδικάζεται ἡῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ τήν 17ην Μαΐου 2011. προσφυγή το
◇ Ἐπικοινωνιακά θρησκευτικά τρίκ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Παπανδρέ­ου.
◇ Ἀποκαλύπτει τήν αἵρεσιν τῆς Σαηεντολογίας ὁ Βουλευτὴς τοῦ ΛΑΟΣ κ. Κυριάκος Βελόπουλος μὲ πολὺ τεκμηριωμένη ἐρώτησιν εἰς τὴν Βουλήν.
◇ Σεβ. Γόρτυνος: Δέν θά δεχθῶμεν ἀπό «ἀκοινωνήτους» τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ.
◇ Αἰφνιδίως «γέφυραι» Πατριάρχου Μόσχας καί Πάπα μέ ἀφορμήν τάς ἠθικάς θέσεις τοῦ Πάπα.
◇ Εἰς νέαν δίκην ὁ καθαιρεθείς πρώην Μητροπολίτης Ἀττικῆς κ. Παντελεήμων.
◇ Σεβ. Κηφισίας κ. Κύριλλος: Ἀκέφαλος μὲν ἡ Μητρόπολις, ἀλλὰ εἶχε ἀξιεπαίνους ἱερεῖς.
◇ Ἡ λειτουργική μας γλῶσσα καί οἱ νέοι μας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
◇ Σημείωμα ἐπί τῶν πρός ψήφισιν κανονισμῶν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων κ. Προκοπίου.
◇ Μάχην διά τήν δικαίωσίν της θά δώση ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καί ἐνώπιον τῶν Εὐρωδικαστηρίων.
◇ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης: Εἴμεθα κυκλωμένοι ὑπό... ἐχθρῶν, ἀλλά ἡ ἐλπίς μας εἶναι ὁ Χριστός.
Α
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
ΑΠΟ:ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.