Menu

23 Φεβ 2024

Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Βουλευτὲς τῆς Περιφέρειας Ν. Τρικάλων ποὺ Ὑπερψήφισαν τὸ Ν/Σ Σχετικὰ μὲ τὸν «Γάμο» τῶν Ὁμοφυλοφίλων

π. Παναγιώτης Μίχος, Πρωτοπρεσβύτερος, Γονιός, Θεολόγος MSc Eκπαιδευτικὸς M.E. καί Ποιμένας τῶν πιστῶν τοῦ χωριοῦ Aγία Κυριακὴ Τρικάλων. 
Ἀρνούμενος νὰ σᾶς προσφωνήσω μὲ ὅποιον τιμητικὸ τίτλο, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ θὰ ἐξηγήσω παρακάτω, δημόσια καὶ μὲ παρρησία, ὡς Ἱερέας τοῦ Θεοῦ, Ὀρθόδοξος Χριστιανός, Γονέας καὶ Ἐκπαιδευτικὸς σᾶς ἀπευθύνομαι λέγοντας: 
1. Ἐπειδὴ ὅλοι σας εἶστε βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, προερχόμενοι ἀπὸ παραδοσιακὲς οἰκογένειες (Μάνα-Πατέρας), καὶ ἐπιπλέον, ἔχετε ΟΡΚΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ γιὰ νὰ ὑπηρετεῖτε τὸ συμφέρον τῆς Χώρας καὶ ὅλα τὰ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ αὐτῆς. 
2. Ἐπειδὴ ὑπόκεισθε, ὅπως καὶ ὁ κάθε Ἕλλην Πολίτης, στὸ ΙΕΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ποὺ ἔχει ὡς προμετωπίδα τὴν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
3. Ἐπειδὴ Συνταγματικὰ κατοχυρώνεται ἡ προστασία τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὡς καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς. Ἐπειδή συνεπικουρεῖτε, ὑποτασσόμενοι... σὲ ξένα κελεύσματα, νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ἐξαφάνιση ὁ ἱερὸς ρόλος τῶν δύο φύλων μέσα στὴν οἰκογένεια ὅπως τὴν ξέρουμε αἰῶνες τώρα καί, ἀκόμα χειρότερα, νὰ καταργηθεῖ ἡ μητρότητα καὶ ἡ πατρότητα, προβάλλοντας τὸ ξένο πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μοντέλο τῆς οὐδέτερης γονεϊκότητας. 

4. Ἐπειδή, μιλῶντας ὡς γονέας αὐτὴ τὴ στιγμή, πάνω ἀπὸ τὴν ἀξία τῶν ψυχῶν καὶ τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει αὐτὸ τὸ ἐπαίσχυντο ν/σ γιὰ τὶς τρυφερὲς ψυχὲς τῶν παιδιῶν, τοποθετεῖτε τὶς ἄνομες ἐπιθυμίες ὁμοφυλοφίλων ἐνηλίκων (μὲ τὶς ὅποιες διαστροφικὲς τάσεις). Καί, φυσικά, ἔχοντας καὶ τὴν πεῖρα τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ, δημιουργεῖται ἕνα καινοφανὲς «πρότυπο» γιὰ τοὺς νέους καὶ γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενιές, ἀφοῦ τὰ παιδιὰ μιμοῦνται συχνὰ τοὺς μεγάλους σὲ πάμπολλες ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς. 

5. Ἐπειδή, προσθέτοντας στὰ παραπάνω, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΕ τὰ ἴδια τα παιδιά, ποὺ εἶναι τὸ μέλλον τῆς Χώρας καὶ ὑποψήφιοι Οὐρανοπολίτες, νὰ ζήσουν σὲ ἕνα ἀφύσικο περιβάλλον ἐργαλειοποιῶντας τὴ ΓΥΝΑΙΚΑ (παρένθετη μητέρα καὶ ἐκμετάλλευση εὐάλωτων γυναικῶν, καθιστῶντας τὲς «μηχανὲς παραγωγῆς παιδιῶν»). 

6. Μὲ τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναφέρω καὶ μία εὔλογη ἀπορία. Ποὺ κρύφτηκαν οἱ φεμινιστικὲς ὀργανώσεις ποὺ εἶχαν ὡς σημαία τὴν Ἰσοτιμία καὶ τὸ Σεβασμὸ στὴ γυναῖκα; Ποιός εἰσαγγελέας θὰ κάνει παρέμβαση γιὰ τὸ ἐμπόριο βρεφῶν ποὺ θὰ πάρει τεράστιες διαστάσεις; Χρησιμοποιήσαμε τὶς ἐποχὲς καὶ τὶς καταστάσεις κατὰ πῶς μᾶς βολεύει; 

7. Ἐπειδή, μιλῶ ὡς Ἱερέας τώρα, ἀντιστρατεύεστε μὲ τὸ δικό σας νόμο τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ ποὺ προσπαθῶ νὰ ὑπηρετῶ ὡς διάκονος τῶν Ἱερῶν τῆς Πίστεως καὶ τῆς Παραδόσεώς μας, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ καταρρέουν οἱ ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ καὶ σὲ ἕναν τόπο ὅπως ὁ δικός μας ποὺ ἔχει πληγεῖ, ἴσως καὶ ἀνεπανόρθωτα ἀπὸ τὴν πρόσφατη πλημμύρα μὲ τὴν κατάρρευση δεκάδων οἰκιῶν, ζῶντας σὲ χωριὰ φαντάσματα, μὲ τὴν ἀνερχόμενη ἀνεργία, μὲ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀγροτικοῦ καὶ κτηνοτροφικοῦ τομέα, κ. ἅ.). 

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἀνθρώπινα ρωτῶ, δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ βρεῖτε λίγο χρόνο νὰ ἐπισκεφθεῖτε γιὰ λίγο τὸ ρημαγμένο μας χωριὸ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ποὺ κολυμπούσαμε στὸ νερό, τὴ λασπούρα καὶ τὸ σκουπιδαριό, γιὰ νὰ μᾶς τονώσετε; (γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση, βέβαια, οὔτε λόγος). 

Γνωρίζετε, βέβαια, Ἁγιογραφικά, ἂν αἰσθάνεστε Χριστιανοί, ὅτι εἶναι καταδικαστέο καὶ βδελυρὸ τὸ ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, βλ. Σόδομα-Γόμορρα, Ρώμ. 1,24-32 κ.τ.λ., Πηδάλιο τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ ἄλλες Πατρικὲς διατάξεις. 

Καταλαβαίνω 

Ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ «ξεφύγετε» ἀπὸ τὴν κομματικὴ γραμμὴ ποὺ χαράσσει ὁ πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος σᾶς κρατᾶ δέσμιους. 
Ὅτι οἱ ποικίλες ἀπώλειες θὰ εἶναι σημαντικὲς σὲ ἐνδεχόμενη ἀπειθαρχία σας. 
Ὅτι γιὰ νὰ ἀναρριχηθεῖτε (ἂν θεωρεῖται ἀναβάθμιση) ἐκεῖ ποὺ εἶστε, κάνατε πολλὲς συνειδησιακὲς ὑποχωρήσεις χωρὶς νὰ σεβαστεῖτε ΟΥΔΟΛΩΣ τὸ κοινὸ συμφέρον τοῦ ἔρμου τοῦ Λαοῦ ποὺ δὲν ἔχει κάπου παρηγοριά. 
Δὲν καταλαβαίνω ὅμως 

Πῶς ἀνερυθρίαστα καταστρέφετε θεσμοὺς παραδεκτοὺς αἰώνων, ποὺ κανεὶς δὲν τόλμησε νὰ ἀγγίξει, ὅπως εἶναι αὐτὸς τῆς Οἰκογενείας καὶ τῆς φυσιολογικῆς λειτουργίας τοῦ Ἀνδρογύνου. 
Πῶς τὴν πίστη τοῦ 97% Ὀρθόδοξου Λαοῦ τὴν ἀπορρίπτετε στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, ἄνευ ἐνδοιασμοῦ. 
Μὲ τί θάρρος θὰ ἀντικρύσετε τὰ συγγενικὰ καὶ οἰκεῖα πρόσωπα τῆς περιοχῆς ποὺ σᾶς ἐμπιστεύτηκαν τὴν ψῆφο τους. 
Ἂν ἐπιθυμεῖτε ἢ τοὐλάχιστον ἂν θὰ ἀνεχτεῖτε τέτοιου εἴδους ἐπιλογὲς ἀπὸ τὰ φυσικά σας παιδιὰ (νὰ γίνουν γονεῖς Α καὶ Β). 
Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς σας διαμηνύω: 

Ὡς Ἐφημέριος καὶ Ἱερέας τοῦ Χριστοῦ συντασσόμενος μὲ τὴν ἱερατική μου συνείδηση, ποὺ ὑπηρετεῖ 23 συναπτὰ ἔτη Χριστὸν Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ὅτι εἶστε ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ στὸν Ι.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Τρικάλων ὅπου ὑπηρετῶ. 

Ἄν, παρ’ ὅλα αὐτά, θὰ τολμήσετε νὰ δρασκελίσετε τὴν αὐλόπορτα νὰ γνωρίζετε ὅτι θὰ μὲ βρεῖτε κατὰ μέτωπον ΑΝΑΧΩΜΑ, ὡς ἐποίησαν χρυσᾶ παραδείγματα τῆς Ἐκκλ. Ἱστορίας π.χ. Ἱερὸς Χρυσόστομος ἔναντι Αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας, Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων κατὰ Θεοδοσίου κ.λπ. 

Εἰς πᾶσαν Ἐκκλησιαστικὴν ἢ ἄλλην ἐκδήλωσιν τῆς Ἐνορίας εἶστε ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ, διότι θέσατε ἀπὸ μόνοι σας τὸν ἑαυτόν σας ἐκτὸς Ἐκκλησίας ἢ μᾶλλον τοποθετεῖσθε ἐχθρικὰ πρὸς Αὐτήν. 

Θὰ ἐξαιρεθεῖ ἡ συμπεριφορά μας πρὸς τὰ παραπάνω ἂν ἐπιδείξετε εἰλικρινῆ καὶ ἀμετάπτωτη μετάνοια μὲ δημόσια ἐξομολόγηση-παραδοχὴ πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τὸ λαό, ἔτσι ὥστε νὰ συγχωρήσει ὁ Κύριος αὐτό σας τὸ μέγιστο ἁμάρτημα, ὅπως καὶ τοῦ καθενός μας τὰ ἰδικά του. Τὸ νὰ πέσει κάποιος ἄνθρωπος σὲ ἁμάρτημα (ἀκόμα καὶ στὸ πιὸ τραγικό), εἶναι ἀνθρώπινο. Τὸ νὰ ἐμμένει ὅμως σ’ αὐτὸ (πόσῳ δὲ μᾶλλον νὰ καμαρώνει κιόλας), εἶναι σατανικὸ (ἰ. Χρυσόστομος). 

Διατελῶν ἐν προσευχῇ καὶ ἐν συνοχῇ καρδίας, σᾶς εὔχομαι καλὴ φώτιση ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς σας, τοῦ τόπου καὶ τῶν παιδιῶν μας. 

2 σχόλια:

  1. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν από λόγια πάτερ. Το κόμμα που έχει σαν προμετωπίδα του τα ιερά και τα όσια υπάρχει ήδη. Και επιδεικνύει συνέπεια λόγων και πράξεων. Στο χέρι μας είναι να πάρουμε την απόφαση να το ενισχύσουμε με την ψήφο μας. Με τη Νίκη όλοι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή