Menu

23 Φεβ 2021

Κοροναϊός: «Πανδημία» προβλημάτων ψυχικῆς ὑγείας μὲ θύματα τοὺς νέους - Σὲ ἀπόγνωση οἱ νεαροὶ Εὐρωπαῖοι

Δραματικὰ στοιχεῖα ἔρχονται στὸ φῶς γιὰ τὴν κατάσταση τῆς ψυχολογίας τῶν νέων τῆς Εὐρώπης μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο πανδημίας καὶ σκληρῶν lockdown.

Πέρσι, τὴν ἴδια ἐποχή, ἡ 22χρονη Φιλὲ Λασῶ, ποὺ σπουδάζει διοίκηση ἐπιχειρήσεων στὴ Γαλλία, ἦταν γεμάτη ἐλπίδα, καθὼς ὀνειρευόταν μία καριέρα στὴ μουσικὴ βιομηχανία. Μετὰ ἦρθε ἡ πανδημία καὶ ἡ νεαρὴ κοπέλα ἔχασε τὴ δουλειά της ὡς σερβιτόρα καὶ ἀναγκάστηκε νὰ ἐπιστρέψει στὸ σπίτι τῶν γονιῶν της.

Τώρα παλεύει νὰ ὀνειρευτεῖ ἕνα μέλλον μετὰ ἀπὸ μῆνες περιορισμῶν. Ὅπως ἐξηγεῖ στούς Times τῆς Νέας Ὑόρκης, ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ ἀπόγνωση τὴν κρατοῦν ξύπνια τὶς...

νύχτες: «Κοιτάζω τὸ ταβάνι καὶ αἰσθάνομαι ἕναν κόμπο στὸ λαιμό μου. Ποτὲ στὸ παρελθὸν δὲν σκεφτόμουν τόσο συχνὰ τὴν αὐτοκτονία».

«Ἡ πανδημία μοιάζει μὲ ἕνα ἀπότομο τέλος τῶν ζωῶν μας», προσθέτει. «Μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμαστε τόσο ἄσχημα, πού πιάνω τὸν ἑαυτό μου νὰ ἀναρωτιέται, τί νόημα ἔχει;»

Καθὼς ὅλα δείχνουν ὅτι οἱ περιορισμοί, τὰ κλειστὰ καταστήματα καὶ τά lockdown θά συνεχίσουν νὰ ἀποτελοῦν τὴν εὐρωπαϊκὴ πραγματικότητα μέχρι καὶ τὴν ἄνοιξη -ἂν ὄχι καὶ μέχρι τὸ καλοκαίρι- οἱ εἰδικοὶ ψυχικῆς ὑγείας ἐκφράζουν ὅλο καὶ μεγαλύτερες ἀνησυχίες γιὰ τὴν ψυχολογία τῶν νεαρῶν ἀτόμων πού, ὅπως λένε, ἀνήκουν στοὺς σφοδρότερα πληγέντες ἀπὸ τὴν αἴσθηση τῆς ἀβεβαιότητας ποὺ ἔχει ἐπιφέρει ἡ πανδημία.

Ὄντες τελευταῖοι στὴ σειρὰ γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ μὲ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ πανεπιστήμια νὰ παραμένουν κλειστά, οἱ νέοι ἔχουν κάνει τὶς μεγαλύτερες θυσίες γιὰ τὴν προστασία τῶν ἡλικιωμένων καὶ τῶν εὐπαθῶν, ποὺ κινδυνεύουν περισσότερο σὲ περίπτωση λοίμωξης. Ἴσως, ὅμως, ἔχουμε ὑπερεκτιμήσει τὶς ἀντοχὲς τῶν νέων, τονίζουν οἱ ψυχολόγοι.

Ἀντιμέτωποι μὲ τοὺς περιορισμοὺς τῆς κοινωνικῆς τους ζωῆς καὶ τὴν αὐξημένη ἀβεβαιότητα σὲ ἕνα στάδιο τῆς ζωῆς τους στὸ ὁποῖο τὸ μέλλον ἤδη φαντάζει θολὸ καὶ ἐπικίνδυνο, πολλοὶ νέοι ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν ὁλοένα καὶ ἐντεινόμενη αἴσθηση ὅτι χάνουν τὰ πολύτιμα -καὶ «καλύτερά»- τους χρόνια.

Σὲ ὅλο τὸν κόσμο, οἱ νέοι ἔχουν χάσει οἰκονομικὲς εὐκαιρίες, παραδοσιακὰ ὁρόσημα ἐνηλικίωσης καὶ ἔχουν ξεχάσει τὶς σχέσεις τους, σὲ μία περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ἀκόμη διαμορφώνουν τὴν προσωπικότητά τους

«Πολλοὶ αἰσθάνονται ὅτι δὲν πληρώνουν τὸ τίμημα τῆς πανδημίας, ἀλλὰ τῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της», τονίζει ὁ Δρ. Νίκολας Φτρὰνκ ἐπικεφαλῆς ψυχιατρικοῦ δικτύου στὴ Λυὸν τῆς Γαλλίας, μιλώντας στούς Times τῆς Νέας Ὑόρκης. Σὲ ἔρευνα ποὺ ἐκπονήθηκε σὲ δεῖγμα 30.000 ἀτόμων στὴ διάρκεια τῆς ἄνοιξης, οἱ νέοι βρίσκονταν στὴ χειρότερη κατάσταση ἀπὸ ὅλους σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ψυχική τους ὑγεία, σημείωσε.

Στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ὀλλανδία, ὁρισμένες παιδοψυχιατρικὲς κλινικὲς ἔχουν ἀγγίξει τὴν πληρότητά τους. Στὴ Γαλλία, ὅπου τὸ τίμημα τῆς πανδημίας ἐπὶ τῆς ψυχικῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν ἔχει γίνει θέμα στὰ πρωτοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων, οἱ εἰδικοὶ παροτρύνουν τὶς ἀρχὲς νὰ ἀνοίξουν καὶ πάλι τὰ σχολεῖα προκειμένου νὰ καταπολεμηθεῖ ἡ μοναξιά. Καὶ στὴ Βρετανία, ὁρισμένοι ψυχολόγοι δηλώνουν ὅτι ἔχουν συστήσει σὲ πελάτες τους νὰ παραβιάσουν τὰ μέτρα τοῦ lockdown γιά νὰ μὴν καταρρεύσουν.

Στὶς ΗΠΑ, τὸ 25% τῶν ἀτόμων ἡλικίας 18-24 ἐτῶν ἀναφέρουν ὅτι ἔχουν σκεφτεῖ σοβαρὰ τὴν αὐτοκτονία, σύμφωνα μὲ πρόσφατη ἔκθεση. Στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ καὶ τὴν Καραϊβική, ἔρευνα τῆς UNISEF σέ δεῖγμα 8.000 νέων διαπίστωσε ὅτι πάνω ἀπὸ τὸ 25% ἔχει βιώσει ἄγχος καὶ τὸ 15% κατάθλιψη.

Καὶ σὲ μία μελέτη ποὺ ἐκπόνησε φέτος ὁ Διεθνὴς Ὀργανισμὸς Ἐργασίας σὲ 112 χῶρες, ἀνακάλυψε ὅτι τὰ δύο τρίτα τῶν ἀτόμων 18-29 ἐτῶν ὑποφέρουν ἀπὸ ἄγχος καὶ κατάθλιψη.

Οἱ μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις ἐπὶ τῶν ποσοστῶν αὐτοκτονίας, τῆς κατάθλιψης καὶ τοῦ ἄγχους παραμένουν πρὸς τὸ παρὸν ἄγνωστες, ὅμως σὲ συνεντεύξεις, δέκα εἰδικοὶ ὑγείας ἀπὸ εὐρωπαϊκὲς χῶρες παρουσιάζουν μία σκοτεινὴ εἰκόνα μίας κρίσης πού, ὅπως λένε, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ ἀντίστοιχη σοβαρότητα μὲ ἐκείνη ποὺ ἐπιφυλάσσουμε στὸν ἰό.

«Βρισκόμαστε ἐν μέσω μίας πανδημίας ψυχικῆς ὑγείας καὶ δὲν πιστεύω ὅτι πλησιάζουμε καν στὸ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε μὲ τὸν ἁρμόζοντα σεβασμό», τονίζει ὁ Ἀρκέιντιους Κίλενταλ, ἕνας ψυχοθεραπευτὴς ἀπὸ τὸ Λονδίνο ποὺ εἶδε τοὺς νεαροὺς πελάτες του νὰ διπλασιάζονται στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων μηνῶν.

Μία παρατεταμένη παύση

Πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες τέθηκαν τὸ φθινόπωρο σε lockdown, ἔχοντας μέχρι λίγο καιρὸ πρὶν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι νίκησαν τὶς ἐξάρσεις τοῦ ἰοῦ, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἔρθουν ἀντιμέτωπες μὲ ἕνα ἀκόμη σφοδρότερο κύμα λοιμώξεων τὸ χειμώνα. Αὐτὸ δημιούργησε ἐσφαλμένες προσδοκίες ὅτι τὰ νέα μέτρα θὰ εἶχαν περιορισμένη διάρκεια, ὅπως τονίζουν οἱ νέοι ποὺ μίλησαν στούς Times.

Τά lockdown πρόσφεραν σὲ ὁρισμένους μία ἀνακούφιση ἀπὸ τὸ ἄγχος τοῦ σχολείου ἢ τῆς ἐργασίας, γεγονὸς ποὺ τοὺς κατέστησε πιὸ ἀνθεκτικούς, σημειώνουν οἱ ψυχολόγοι. Ὅμως γιὰ ἄλλους, καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ ἐκείνους ποὺ ἤδη ἀντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας ἢ εἶχαν περιορισμένη πρόσβαση στὴν κατάλληλη περίθαλψη, ἡ πανδημία ἦρθε γιὰ νὰ ἐντείνει τὴν εὐαλωτότητά τους.

«Ἡ ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου ἢ κάτι τέτοιο, προκαλεῖ ἄγχος», ἐπισημαίνει ἡ 21χρονη Ντάλια Ἂλ-Ντουτζαϊλί, φοιτήτρια στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ἐδιμβούργου. Καθὼς ἡ πανδημία συνεχίζεται, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν αἴσθηση τῆς παύσης, ἐξηγεῖ, γεγονὸς ποὺ τὴν ὁδήγησε στὴν πρώτη της διαδικτυακή συνεδρία μὲ ψυχολόγο στὴ διάρκεια τῆς περσινῆς χρονιᾶς. «Τί κάνω; Γιατί σπουδάζω, ἂν ὅταν τελειώσω δὲν ὑπάρχουν δουλειές;», ἀναρωτιέται.

Τὸ θετικό, τονίζει, εἶναι ὅτι οἱ νέοι εἶναι πιὸ ἀνοιχτοὶ σὲ συζητήσεις γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν. «Ὅλοι μιλοῦν γιὰ τοὺς ψυχολόγους καὶ τὰ φάρμακά τους», ἐξηγεῖ.

Αὐτό, ὅμως, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν καὶ ἀρκετοὶ ποὺ αἰσθάνονται ἐνοχές, σκεπτόμενοι ὅτι ἡ πανδημία ἔχει ἐπηρεάσει τοὺς πάντες.

«Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἀντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα: Ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν χάσει τὶς δουλειές τους ἢ κάποιο συγγενή τους ἐξαιτίας τῆς ἀσθένειας», λέει στούς Times ὁ Μαρτσέλο Ἀντρεγκουέτι, ἕνας βραζιλιάνος γραφίστας ποὺ σπουδάζει στὴν Κολωνία τῆς Γερμανίας. Ὅπως σημειώνει, ἄρχισε νὰ παίρνει ἀντικαταθλιπτικὰ ὅταν ἔλαβε διάγνωση κατάθλιψης καὶ ἰδεοψυχαναγκαστικῆς διαταραχῆς στὴ διάρκεια τῆς χρονιᾶς.

Ἡ μοναξιὰ τοὺς προκαλεῖ ἀπελπισία

Ὁ χειμώνας ἔχει ἐπιδεινώσει περαιτέρω τὴν κατάσταση, σύμφωνα μὲ ψυχολόγους καὶ ψυχιάτρους, ποὺ ἀναφέρουν ὅτι οἱ νέοι παρουσιάζουν ὅλο καὶ ἐντονότερα συμπτώματα ἄγχους, κατάθλιψης, διατροφικῶν διαταραχῶν καὶ ἐθισμῶν.

Στὴν Ὀλλανδία, ὁ Δρ. Ρόμπερτ Βερμάιερ, καθηγητὴς παιδοψυχιατρικῆς στὸ Ἰατρικὸ Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λάιντεν, ἀναφέρει ὅτι ὁ θάλαμος σοβαρῶν περιστατικῶν, τοῦ ὁποίου εἶναι ἐπικεφαλῆς, εἶναι γεμάτος ἐδῶ καὶ ἑβδομάδες -κάτι ποὺ ὁ ἴδιος δὲν ἔχει δεῖ νὰ συμβαίνει ποτὲ στὸ παρελθόν.

Ἡ κατάσταση, ὅπως ἐξηγεῖ στούς Times, εἶναι τόσο σοβαρή, ποὺ ἡ ὁμάδα του δὲν ἔστειλε τοὺς μικροὺς ἀσθενεῖς στὸ σπίτι τους οὔτε γιὰ τὰ Χριστούγεννα, ὅπως συνέβαινε συνήθως στὸ παρελθόν. Ἡ ἀπομόνωση ἔχει διαταράξει καὶ τὴ μετάβαση τῶν ἐφήβων, δηλαδὴ τὴ διαδικασία κατὰ τὴν ὁποία οἱ νέοι παύουν νὰ αἰσθάνονται ὅτι ἀνήκουν στὴν οἰκογένειά τους γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ νιώθουν ὅτι ἀνήκουν στοὺς συνομήλικούς τους, προσθέτει. «Αἰσθάνονται ἄδειοι, μόνοι καὶ αὐτὴ ἡ μοναξιὰ τοὺς προκαλεῖ ἀπελπισία».

Στὴν Ἰταλία, στὴ διάρκεια τῆς περσινῆς χρονιᾶς διπλασιάστηκαν οἱ κλήσεις πρὸς τὴ γραμμὴ βοήθειας γιὰ νέους ποὺ σκέφτονται ἢ ἔχουν ἀποπειραθεῖ νὰ κάνουν κακὸ στὸν ἑαυτό τους. Οἱ κλίνες τῆς μονάδας παιδοψυχιατρικῶν περιστατικῶν στὴν παιδιατρικὴ κλινικὴ Bambino Gesu τῆς Ρώμης εἶναι γεμάτες ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, τονίζει ὁ Δρ. Στέφανο Βικάρι, ἐπικεφαλῆς τῆς μονάδας.

Οἱ νοσηλεῖες νεαρῶν Ἰταλῶν ποὺ ἔχουν κάνει κακὸ στὸν ἑαυτό τους ἢ ἔχουν ἀποπειραθεῖ νὰ αὐτοκτονήσουν ἔχουν αὐξηθεῖ κατὰ 30% στὴ διάρκεια τοῦ δεύτερου πανδημικοῦ κύματος, προσθέτει μιλώντας στούς Times.

«Γιὰ ἐκείνους ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι στὸ κάτω-κάτω αὐτὲς τὶς προκλήσεις τὶς ἀντιμετώπιζαν ἀνέκαθεν οἱ νέοι καὶ ὅτι στὸ τέλος θὰ βγοῦν ἀπὸ αὐτὲς πιὸ δυνατοί, θέλω νὰ πῶ ὅτι αὐτὸ ἰσχύει μόνο γιὰ ὁρισμένους -γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν περισσότερους πόρους», προειδοποιεῖ ὁ Βικάρι.

Ἡ Κάθριν Σέιμουρ, ἐπικεφαλῆς ἐρευνήτρια στὸ Ἵδρυμα Ψυχικῆς Ὑγείας, μία φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση μὲ ἕδρα τὴ Βρετανία, ἀναφέρει ὅτι οἱ νέοι ποὺ ζοῦν σὲ φτωχότερα νοικοκυριὰ διατρέχουν αὐξημένο κίνδυνο ἄγχους καὶ κατάθλιψης, ὅπως ἔδειξε ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ δεῖγμα 2.400 ἐφήβων.

«Ἴσως ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν σὲ πιὸ φτωχὰ νοικοκυριὰ νὰ μὴν ἔχουν ἀρκετὸ χῶρο καὶ πρόσβαση στό internet γιά νὰ κάνουν τὰ μαθήματά τους καὶ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τοὺς φίλους τους», ἐξηγεῖ στούς Times. «Ἴσως ἐπηρεάζονται καὶ ἀπὸ τὶς οἰκονομικὲς ἀγωνίες καὶ τὸ ἄγχος τῶν γονιῶν τους».

Μελέτες ποὺ ἐκπονήθηκαν στὴ διάρκεια τοῦ πρωτου lockdown δείχνουν ὅτι ἡ πανδημία ἴσως ἤδη ἔχει ἀφήσει ἀνεξίτηλα σημάδια.

Στὴ Γαλλία, ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ τὴ συμμετοχὴ 70.000 μαθητῶν διαπίστωσε ὅτι τὸ 10% εἶχε σκεφτεῖ τὴν αὐτοκτονία στὴ διάρκεια τῶν πρώτων μηνῶν τῆς πανδημίας, ἐνῶ πάνω ἀπὸ τὸ 25% εἶχε βιώσει κατάθλιψη.

Στὴν Ἱσπανία, ποὺ ἐπέβαλε ἕνα ἀπὸ τὰ αὐστηρότερα lockdown τοῦ πλανήτη πέρσι τὴν ἄνοιξη, οἱ ἐπιπτώσεις ἦταν βαρύτερες -ἰδιαιτέρως γιὰ τὰ κορίτσια, ποὺ εἶχαν μεγαλύτερες πιθανότητες νὰ βιώνουν στρές, ἄγχος καὶ κατάθλιψη, σύμφωνα μὲ μελέτη ποὺ πραγματοποίησε τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βαλένθια σὲ δεῖγμα 523 ἀτόμων.

Ἡ Κοστάνθε Σέπς, μία ἀπὸ τὶς συγγραφεῖς τῆς μελέτης, ἀνέφερε: «Ἀνέπτυσσαν τὴν αὐτονομία καὶ τὸν χῶρο τους καὶ στὴ διάρκεια τοῦ lockdown ἒχασαν ὅ,τι εἶχαν μόλις ἀρχίσει νὰ βιώνουν».

«Ἔτσι, κατέληξαν σὲ μία διαδικασία πένθους», καταλήγει.

Ψάχνοντας γιὰ τὶς κατάλληλες λύσεις

Ἡ κατάσταση εἶναι τόσο δύσκολη, ποὺ μαθητὲς καὶ ἀκτιβιστὲς γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία ἔχουν ζητήσει ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τὴ χαλάρωση ὁρισμένων μέτρων, καλώντας μεταξὺ ἄλλων καὶ σὲ ἄνοιγμα τῶν σχολείων καὶ τῶν πανεπιστημίων, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ εἰδικοὶ φοβοῦνται ὅτι ἡ πρόωρη χαλάρωση τῶν περιορισμῶν θὰ ἐπιδεινώσει τὴν ἐξάπλωση τῶν νέων μεταλλάξεων.

«Ἡ οἰκοδόμηση κοινωνικῶν σχέσεων βρίσκεται στὸ κέντρο τῶν ζωῶν μας καὶ τώρα ἔχει χαθεῖ», ἐπισημαίνει στούς Times η 19χρονη Ἀϊντὶ Σουπόλτ, ποὺ παρότρυνε μέσα ἀπὸ μία ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τὸν πρόεδρο τῆς Γαλλίας, Ἐμανουὲλ Μακρὸν νὰ ἀνοίξει τὰ πανεπιστήμια. Ἡ ἐπιστολὴ της σύντομα ἔγινε viral.

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ μήνα, οἱ γάλλοι φοιτητὲς θὰ ἐπιστρέψουν στὰ πανεπιστήμια γιὰ μία ἡμέρα ἀνὰ ἑβδομάδα. Ἐπιπλέον, ἔχουν πρόσβαση σὲ δωρεὰν συνεδρίες μὲ εἰδικοὺς ψυχικῆς ὑγείας.

Στὴ Βρετανία, ὅπου ὀργανισμοὶ καὶ εἰδικοὶ ψυχικῆς ὑγείας ἀσκοῦν πιέσεις στὴν κυβέρνηση νὰ χρηματοδοτήσει τὶς προσπάθειες ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος στὰ σχολεῖα, οἱ ἀρχὲς ἔχουν δηλώσει ὅτι ἐπεξεργάζονται τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἔνταξης προγραμμάτων ψυχικῆς ὑποστήριξης στὸ πλαίσιο τοῦ σχεδίου ἄρσης τῶν περιορισμῶν. Στὴν Ὀλλανδία, ἡ κεντρικὴ κυβέρνηση πιέζει τὶς τοπικὲς ἀρχὲς νὰ ἐπενδύσουν περισσότερο στὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν νέων.

Ἡ Δρ. Σίλβια Σνάιντερ, ψυχολόγος γιὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους στὸ Μπόχουμ τῆς Γερμανίας, σημειώνει ὅτι οἱ κυβερνήσεις θὰ πρέπει νὰ βεβαιώνονται ὅτι τὰ μηνύματά τους στὴν τηλεόραση καὶ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα εἶναι ξεκάθαρα.

«Θὰ πρέπει νὰ προσφέρουμε πολὺ ἁπλὲς καὶ προσβάσιμες πληροφορίες γιὰ νὰ τοὺς κάνουμε νὰ αἰσθανθοῦν ὅτι δὲν εἶναι μόνοι τους ἀπέναντι σὲ αὐτὴ τὴν πρόκληση», τονίζει μιλώντας στούς Times. «Καὶ ὅτι ὑπάρχουν πράγματα ποὺ μποροῦν νὰ τοὺς βοηθήσουν».

Γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὰ συμπτώματα ἄγχους καὶ κατάθλιψης, ὁρισμένοι ψυχολόγοι ὅπως ὁ Κίλενταλ στὸ Λονδίνο, συμβουλεύουν τοὺς πελάτες τους νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ σπίτι ὅσο περισσότερο μποροῦν -ἀκόμη καὶ ἂν πρέπει νὰ παραβιάσουν τὰ μέτρα γιὰ νὰ τὸ κάνουν.

Ὑπάρχουν, ὡστόσο, καὶ ὁρισμένοι νέοι ποὺ διακρίνουν μία θετικὴ πλευρά: «Τουλάχιστον ἡ πανδημία μᾶς ἔδωσε τὸν χρόνο νὰ εἴμαστε λυπημένοι», ὑποστηρίζει ἡ Λασῶ. «Δὲν εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ δείχνουμε διαρκῶς δυνατοί».

in

1 σχόλιο:

 1. Η μοναξιά τα λονκταουν - ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ....
  Τα ψυχοσωματικά προβλήματα φαίνονται σε βάθος χρόνου και ταλαιπωρούν τις κοινωνίες γενιές γενεών.
  Το ίδιο το κράτος με την μέθοδο της τηλε+εκπαίδευσης γιγάντωσε το πρόβλημα εθίζοντας ακόμα και τα νήπια στα τάμπλετ τα κινητά και τους υπολογιστές.
  Το κακό που έχει συντελεστεί πλέον θα φανεί σε βάθος χρόνου.
  Και το χειρότερο όλων αυτοί οι διεστραμένοι φρόντισαν να εκδιωχθούν από τα σχολεία οι ιερείς - πνευματικοί αφήνοντας τους νέους στις ορέξεις του κάθ΄ ενός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή