Menu

21 Ιουλ 2018

Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς : «οὐδέποτε πιστεύαμε ὅτι μὲ τόση προχειρότητα ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι τῆς πατρίδος θὰ ἀντιμετώπιζαν τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος μας μὲ τόση, πραγματικά, ἀνευθυνότητα καὶ προδοσία».

Ἐν Ἱερὰ Πόλει Μεσολογγίου, τη 17η Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Δεύτερη Ιερά Αγρυπνία για τήν Πατρίδα Ελλάδα

Κάλεσμα μετανοίας πρός τούς υπευθύνους από τόν Μητροπολίτη Αιτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ: «Ἂς μείνουμε, ἕως γήρατος, γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες».


Μὲ τὴν πατρικὴ εὐχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ «νὰ μείνουμε ὅλοι, μέχρι βαθέως γήρατος, γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες μέσα στὴν ἐλεύθερη Πατρίδα μας», ὁλοκληρώθηκε ἡ δεύτερη κατὰ σειρὰ Ἱερὰ Ἀγρυπνία γιὰ τὴν Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ι. Π. Μεσολογγίου, τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας 16 Ἰουλίου.
Τῆς Ἀγρυπνίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ. Κοσμᾶς, ἐνῶ συμμετεῖχαν οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τιμώντας πανηγυρικὰ τὴν ἱερὰ μνήμη τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης (17η Ἰουλίου). Τὰ ἀναλόγια τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ πλαισίωσαν Ἱεροψάλτες τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν τὴν ἀκολουθία τῆς Ἁγίας καὶ τοὺς ὕμνους τῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, προσφέροντας τὴν δυνατότητα στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Κοσμᾶς, ἔδωσε συγχαρητήρια στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι...

μὲ εὐλάβεια ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμά του καὶ προσῆλθαν νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ τοὺς προέτρεψε νὰ παραμείνουν προσευχόμενοι θερμὰ σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας, ἐξηγώντας καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς κοινῆς προσευχῆς ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ μας Ἔθνους.
Πρὶν τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κοσμᾶς, ἀνέπεμψε εἰδικὴ δέηση ὑπὲρ τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Μακεδονίας μας.
Κατὰ τὸ σύντομο μήνυμά του στὸ τέλος τῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ στὸ θαυμαστὸ παράδειγμα τοῦ μαρτυρικοῦ ἀγώνα καὶ μεγάλης πίστεως τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ἐπισημαίνοντας τὰ ἑξῆς:
«Μὲ ὅλη μας τὴ δύναμη νὰ εὐχηθοῦμε νὰ λυτρωθεῖ ἡ Πατρίδα μας, κι ἐμεῖς νὰ ζοῦμε λυτρωμένοι καὶ νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι. Ἀλλὰ θὰ μείνουμε κι ἐμεῖς ἐλεύθεροι, ὅταν μιμηθοῦμε τὴν Ἁγία Μαρίνα. Δεκαπέντε ἐτῶν κοριτσάκι ἦταν! Κι ὅμως, δὲν λύγισε, δὲν ὑποχώρησε. Ἀγάπησε τὸν Νυμφίο Χριστὸ κι ἔδωσε τὰ πάντα καὶ τὸ αἷμα της! Ἔχει κάνει καὶ κάνει σήμερα θαύματα πολλὰ ἡ Ἁγία Μαρίνα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὀρθοδοξία! Κι αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία! Αὐτὴ θέλουμε νὰ κρατήσουμε. Νὰ τὴ ζοῦμε ἐμεῖς καὶ νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι, μὲ τὴν πίστη μας, μὲ τὸ Χριστό μας, μὲ τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους. Νὰ ‘χοῦμε τὰ παιδιὰ μας μέσα στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὄχι στὴ διαστροφὴ καὶ τὴ βρομιά, ὄχι στὴν κτηνώδη κατάσταση, ὄχι στὴν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ὄχι στὸ ξερίζωμα τῶν ἰδανικῶν καὶ τῶν ἀξιῶν. Ὅλοι μας νὰ ἐπιστρατεύσουμε τὸν ἑαυτό μας στὴν προσευχή, στὴν ἀγάπη, στὰ πνευματικὰ ὄπλα. Νὰ ἀγωνιστοῦμε νὰ μείνουμε ὄρθιοι ὅπως ἡ Ἁγία Μαρίνα.

Θὰ κρατηθεῖ ἡ Ἑλλάδα μας, γιατί τὴν ἀγαπάει ὁ Θεός! Χρειάζεται ὅμως ἀπ’ ὅλους ἀγώνας πολὺς γιὰ νὰ μείνουμε Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες. Ἂς μείνουμε, μέχρι βαθέως γήρατος, γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες μέσα στὴν ἐλεύθερη πατρίδα μας!».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ἀναφερόμενος στὴν τραγικότητα τῆς σημερινῆς καταστάσεως στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἦταν καὶ ὁ λόγος γιὰ τὴν τέλεση τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, τόνισε τα εξης:

«Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ ὡς Ἕλληνες οὐδέποτε πιστεύαμε ὅτι θὰ φθάσουμε σὲ αὐτὸ τὸ κατάντημα? οὐδέποτε πιστεύαμε πὼς ἡ χώρα μας, ἡ πατρίδα μας θὰ ἔφθανε σὲ τέτοιο χαμηλὸ ἐπίπεδο? οὐδέποτε πιστεύαμε ὅτι οἱ Χριστιανοὶ Ἕλληνες ποὺ πατᾶνε πάνω σὲ ἱερὰ χώματα, μέσα στὰ ὁποῖα εἶναι θαμμένα ἱερὰ λείψανα Μαρτύρων καὶ Ἁγίων θὰ ἁμάρταναν τόσο πολύ, μὲ τόση ἀσέβεια, μὲ τόση ἐπιμονή, καὶ μὲ τόση ἀναισθησία? οὐδέποτε πιστεύαμε ὅτι οἱ νομοθετοῦντες, πάσης ἀποχρώσεως – οὐδέποτε κομματίσαμε καὶ ποτὲ δὲν θὰ κομματίσουμε? Θεὸς φυλάξοι – θὰ ἔφθαναν σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο νὰ νομοθετοῦν ἀνερυθρίαστα καὶ μὲ «καμάρι» νόμους ποὺ θωπεύουν καὶ ὑμνοῦν καὶ ἐπαινοῦν τὴν διαστροφή, ποὺ διαλύουν τὴν παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ χριστιανικὴ οἰκογένεια, νόμους οἱ ὁποῖοι κατακερματίζουν τὴν νεότητα. Ουδέποτε πιστεύαμε ὅτι θὰ θριαμβολογοῦν γιὰ νόμους οἱ ὁποῖοι ἀφαιροῦν τὸ πρόσωπο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνουν πράγμα καὶ ἀριθμό. Και ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, οὐδέποτε πιστεύαμε ὅτι μὲ τόση προχειρότητα ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι τῆς πατρίδος θὰ ἀντιμετώπιζαν τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος μας μὲ τόση, πραγματικά, ἀνευθυνότητα καὶ προδοσία.»
Ἐμεῖς πονοῦμε γιὰ ὅλα αὐτά. Πιστεύουμε, εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες συνειδητοί, καὶ θέλουμε νὰ ἀντισταθοῦμε. Δὲν θὰ ἀντισταθοῦμε μὲ τὰ μέτρα ἐκείνων ποὺ πολεμοῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Πατρίδα. Ἐμεῖς γι’ αὐτὸ συγκεντρωθήκαμε ἀπόψε στὸν Ἱερὸ Ναό, γνωρίζουμε ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς ἀγαπάει τὴν Ἑλλάδα, ἀγαπάει τὴν πατρίδα μας, ὅτι ἡ Παναγία μας, μητέρα μεγάλη, σκέπει τὴν πατρίδα μας, ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι προσεύχονται γιὰ τὴν πατρίδα μας, ἡ Ἁγία Μαρίνα ποὺ ἁγιάζει τὴν πατρίδα μὲ τὴν ἱερά της κάρα καὶ μὲ τὰ ἱερά της λείψανα καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι πραγματικὰ προστατεύουν τὴν πατρίδα μας.»
Γι’ αὐτὸ συγκεντρωθήκαμε ἀπόψε, νὰ κάνουμε αὐτὴν τὴν, μικρὴ βέβαια, ἀγρυπνία, ἀλλὰ νὰ προσευχηθοῦμε θερμὰ γιὰ τὴν πατρίδα, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, νὰ προσευχηθοῦμε νὰ φωτίσει ὁ Κύριος ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ καταστρέψουν τὴν Ἑλλάδα, να μετανοήσουν γιατὶ – ἀλίμονο! ἀλίμονο!– δὲν πολεμεῖται καὶ δὲν ἐξαγοράζεται ἡ πατρίδα μας μὲ τίποτε. Ποταμοὶ αἱμάτων χύθηκαν γὶ΄ αὐτήν. Δὲν ἔχουμε δικαίωμα ἐμεῖς τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα νὰ τὰ διαπραγματευόμαστε τόσο ἐλαφρὰ καὶ τόσο ἀσυναίσθητα καὶ πρόχειρα καὶ ἀνυπεύθυνα.»
Γι’ αὐτὸ ἀπόψε κι ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ κι ἐσεῖς μέχρι τέλους τῆς λειτουργίας ἂς καθίσουμε μὲ ἐκτενῆ προσευχὴ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεό μας: «Κύριε, σῶσε τὴν Ἑλλάδα. Κύριε, σῶσε τὴν Πατρίδα. Κύριε, φώτισε τοὺς ὑπευθύνους νὰ μετανοήσουν, νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν θέλησή τους, ἀπὸ τὴ διαστροφή τους, ἀπὸ τὴν ἄρνησή τους, ἀπὸ τὴν ἀθεΐα τους, ἀπὸ τὴν σκοτοδίνη τους». Νὰ φωτίσει ὁ Κύριος τους Ἕλληνες νὰ συνέλθουν, νὰ μετανοήσουν, νὰ πάψουν νὰ εἶναι πιόνια τῆς κάθε σκοτεινῆς καταστάσεως καὶ νὰ ζήσουν ὡς Ἕλληνες ἐλεύθεροι πάντα, ὅπως ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι.»
Ἀγαπητοί, καὶ στὸν ὄρθρο καὶ στὴν Θεία Λειτουργία ἂς προσευχηθοῦμε θερμά. Ἀκούει ὁ Θεός. Ἀκούει ἡ Παναγία μας, οἱ Ἅγιοί μας, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, οἱ Ἅγιοί τοῦ Μεσολογγίου, τῆς Πατρίδος, τῆς Ἐλευθερίας. Καὶ ὅλοι μας νὰ φύγουμε μὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση: κι ἐμεῖς νὰ μείνουμε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, Ἕλληνες ἀγαπῶντες τὸν Χριστό μας, ζῶντες τὴν Ὀρθοδοξία, ἀγαπῶντες τὴν Πατρίδα μας, Ἀμήν!».

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας τῆς Ιεράς Μητροπολεως

2 σχόλια:

 1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ - «Ήταν άδικο και ΔΕΝ θα γίνει πράξη...»(ΒΙΝΤΕΟ)
  https://www.youtube.com/watch?v=JDDQvxpNfnw

  Δεν ξεχνάμε την ξεκάθαρη βούληση του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιανουαρίου 2018 και στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2018, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, που συνεχίζονται διαρκώς μέχρι και σήμερα.

  50 τουλάχιστον συλλαλητήρια και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας το τελευταίο εξάμηνο σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό, με αυξητική τάση διοργανώσεων, ιδίως μετά την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών.
  Όλες οι αφίσες των συλλαλητηρίων στο βίντεο.

  Ενδεικτική χρονολογική ταξινόμηση: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αίγιο, Στουτγάρδη, Τορόντο, Νυρεμβέργη, Ντίσελντορφ, Μόναχο, Μελβούρνη, Νέα Υόρκη, Πύργος Ηλείας, Τρίκαλα, Λάρισα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Χανιά Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος, Σπάρτη, Λαμία, Γρεβενά, Κομοτηνή, Κιλκίς, Βόλος, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Βεργίνα, Θήβα, Κατερίνη, Λεπτοκαρυά και σε άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό.!
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ...!

  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ...!!!

  Η ύψιστης εθνικής σημασίας συμφωνία που υπογράφηκε για την παράδοση του Ονόματος της Μακεδονίας μας, έγινε "ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ" τη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό συνιστά προσβολή του Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος και αποτελεί "Πολιτειακή Ανωμαλία" όπως την έχουν προβλέψει Άγιοι Γέροντες της Ορθοδοξίας μας.

  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΑΡΘΡΟ-1:
  - Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
  - Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΑΡΘΡΟ-120 (π.4):
  - H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

  ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΙΩΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΖΗΣΟΥΜΕ.

  ΔΕ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΠΑΝΤΑ ΒΟΗΘΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

  ΘΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΟΗΘΟ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ. ΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ: "ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. > «οὐδέποτε πιστεύαμε ὅτι μὲ τόση προχειρότητα ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι τῆς πατρίδος θὰ ἀντιμετώπιζαν τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος μας μὲ τόση, πραγματικά, ἀνευθυνότητα καὶ προδοσία»

  Και εμείς, ουδέποτε πιστεύαμε ότι με τόση ανευθυνότητα και προδοσία θα διαχειρίζονταν η διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος και το Φανάρι τα εκκλησιαστικά θέματα. Αλλά, προφανώς, είχαμε υπερβολικά καλούς λογισμούς για αυτούς και ήμασταν αφελείς.

  Αλλά με τι μούτρα προσεύχεσαι στον Θεό και στους αγίους να σε βοηθήσουν από την προδοσία, όταν εσύ ο ίδιος έχεις προδώσει την πίστη και έχεις βλασφημήσει, τόσο με την Κολυμπάριο, όσο και με το Π.Σ.Ε., όσο και με το να συνεχίζεις να έχεις στην ιεραρχία της Εκκλησίας σου άτομα που είναι αντί-Χριστοι, άθεοι, αντι-Πατερικοί, αριστερούληδες, κ.α.;

  Ο Θεός και οι άγιοι δεν είναι υπηρέτες μας, ούτε και φυλαχτά. Εμείς θα έπρεπε να είμαστε υπηρέτες τους. Αλλά δεν είμαστε ούτε αυτό. Κάποιον άλλον υπηρετούμε, εδώ και πολύ καιρό, αλλιώς δε θα φτάναμε σε τέτοιο χάλι... Ας μην εκπλησσόμαστε επομένως από τίποτα, μιας και ο κατήφορος μιας κοινωνίας δεν έχει ορατά όρια και έχουμε πολύ ακόμα να κατηφορίσουμε για να βρούμε τον πάτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή