ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

23 Μαρ 2017

"Ἄνομο" συνέδριο τοῦ Ποταμιοῦ ὑπὲρ τοῦ οὐδετερόθρησκου Κράτους!

Σχόλιο: Εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστος ὁ τρόπος ποὺ λειτουργεῖ τὸ σύστημα γιὰ νὰ πλήξει τὶς ἀξίες καὶ τὴν ἰδιοπροσωπεία τοῦ Ἔθνους μας! Μὲ προσοχή, μελέτη, σχέδιο καὶ ὀργάνωση ἀποδομοῦν μὲ "ἐπιστημοσύνη" σὲ θεσμικὴ βάση (ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 καὶ τοῦ προοιμίου τοῦ Συντάγματος) ὅ,τι ἱερότερο κουβαλᾶ ὁ τόπος μας: τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἑλληνικὴ Παράδοσή του! Τὸ δυστυχέστερο πάντως εἶναι ἡ ἀνοχὴ ἢ ἀκόμα χειρότερο ἡ στήριξη πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση ποὺ παρέχουν Καθηγητὲς Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ ἀρχιερεῖς (στὸ συγκεκριμένο συνέδριο εἰσηγητὲς ἦταν καὶ οἱ Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς ΑΠΘ καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος)!

Μὲ πλούσιο προβληματισμὸ διεξήχθη ἡ συζήτηση ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἐπιτροπὴ Διαλόγου τοῦ Ποταμιοῦ μὲ θέμα τὴν ἀμοιβαία χειραφέτηση τοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης συζητήθηκαν διεξοδικὰ οἱ ἀναγκαῖες ἀλλαγὲς στὸ Σύνταγμα, ὅπως ἐπίσης οἱ διοικητικὲς καὶ οἰκονομικὲς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. 
Ὁ καθηγητὴς Συνταγματικοῦ Δικαίου κ. Νίκος Ἀλιβιζάτος στάθηκε στὰ βήματα προόδου ποὺ ἔχει κάνει ἡ Ἐκκλησία σὲ πολλὰ ζητήματα, ἀλλὰ ἀναφέρθηκε συγκεκριμένα σὲ....

Οἱ Νεομάρτυρες ἦταν τὸ μόνο ἀνάχωμα στόν ἀφελληνισμό τῶν Ρωμηῶν τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου «Ἁγιασμένες μορφὲς τῶν Καυσοκαλυβίων»
Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, τὸ μόνο ἀνάχωμα καὶ ἡ μόνη δύναμη ποὺ μποροῦσε νὰ ἀνακόψει τὸ συνεχῶς διογκούμενο κύμα τοῦ ἀφελληνισμοῦ -ἀποτέλεσμα τῆς μακραίωνης σκλαβιᾶς, βίας καὶ παντοδαποὺς καταπίεσης τῶν Ρωμηῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς κατακτητὲς- ἦταν οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες. Αὐτοὶ ἀναζωογονοῦσαν τὴν κλονιζόμενη πίστη τῶν συγχρόνων τους χριστιανῶν, ἐπισφραγίζοντας καὶ ἀνακαινίζοντάς την. 
Τὰ Νεομαρτυρολογικὰ κείμενα, ὅπως αὐτὰ ποὺ συνέταξε ὁ Ἰωνάς, ὠφέλησαν πνευματικά τούς μοναχοὺς καὶ ταυτόχρονα συνέβαλαν στὴ διάσωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ συγγραφὴ καὶ ἡ ἀντιγραφὴ αὐτῶν, μαρτυροῦν τὴ μεγάλη συμβολὴ τῶν ἁγιορειτῶν μοναχῶν στὴ διατήρηση ἀκμαίου...

Παναγία μου, βοήθησε καὶ τούτην τὴν φορὰ τοὺς Ἕλληνες διὰ νὰ ἐμψυχωθοῦν

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, Δάσκαλος-Κιλκὶς
«Γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα
στοὺς καιροὺς τοὺς ὕστατους
θέλει ἕνα Καιάδα
γκρεμοτσακίστε τους»
 (Ν. Γκάτσος)
      «Ἔτσι γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες. Περάσανε ἀπὸ τὴν πλάτη μας ἄγριες ἀνεμοζάλες κάθε λογῆς, ἀγριάνθρωποι σκληροί, φονιάδες μὲ σπαθιὰ μὲ κοντάρια καὶ μὲ ἅρματα κάθε λογῆς, Πέρσες, Ἀλαμάνοι, Φράγκοι, Ἀραπάδες, Τοῦρκοι κι ἄλλοι. Μᾶς σφάζανε, μᾶς κομματιάζανε, μᾶς κρεμάζανε, μᾶς σουβλίζανε, μὰ δὲν πεθάναμε, γιατί μᾶς ἀτσάλωνε ὁ ἀγώνας, δίναμε φωτιὰ στὴ φωτιά…». (Φ. Κόντογλου, «Μυστικὰ Ἄνθη», σελ. 12, ἔκδ. «Ἀστὴρ»)
        Πρέπει, ἐμεῖς οἱ Ρωμηοί, νὰ ξαναβροῦμε τὸν ἑαυτό μας, τὰ καίρια καὶ τὰ οὐσιώδη του βίου. Εἴμαστε «καταδικασμένοι» ὡς ἔθνος ἱστορικὸ νὰ στραφοῦμε πίσω «ὅλα τὰ ἔθνη, γιὰ νὰ προοδεύσουν, πρέπει νὰ βαδίσουν ἐμπρός, πλὴν τοῦ ἑλληνικοῦ ποὺ πρέπει νὰ στραφεῖ πίσω», γράφει ὁ σοφὸς ἀθηναιογράφος Δημ. Καμπούρογλου. Νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ πάλι «τὸ ἄριστον ἐκεῖνο, Ἑλληνικὸς/ ἰδιότητα δὲν ἒχ’ ἡ ἀνθρωπότης τιμιωτέραν» (Καβάφης).
        «Νὰ σωθεῖ τὸ κράτος», ψελλίζουν τὰ....

22 Μαρ 2017

Πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Τὸ '21 καὶ οἱ Συντελεστές του»

Του πατρός Γεωργίου Μεταλληνοῦ,
 «Ἑλληνισμὸς Μαχόμενος», Ἐκδόσεις Τῆνος
Ἀμφισβητήσεις καὶ ἐπακριβώσεις
Ἕνα ἀπὸ τὰ φοβερότερα ἀνοσιουργήματα στὸ χῶρο τῆς Ἱστορίας -αὐτόχρημα ἀναιρετικό τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης- εἶναι ἠ ιδεολογική ἑρμηνεία καὶ χρήση τῶν ἱστορικῶν δεδομένων. Τότε ὁ Ἱστορικὸς δὲν κάνει ἐπιστήμη (ἀπροκατάληπτη δηλαδὴ καὶ ἐλεύθερη ἔρευνα), ἀλλὰ πολιτική. Ἕνα δὲ ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, πρωταρχικῆς γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ σημασίας, ποὺ δεινοπαθεῖ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν ἰδεολογικοποιημένη ἱστορία, εἶναι τὸ 1821, ἡ Μεγάλη Ἐπανάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους/Ἔθνους καὶ ὁ ἀληθινὸς χαρακτήρας της. Τὸ '21 σηματοδοτεῖ τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ γι' αὐτὸ ὅλες oι ἰδεολογίες ζητοῦν νὰ τὸ παρουσιάσουν ὡς δικό τους, νὰ σφετερισθοῦν τὴ δόξα του. 
Μία ὁμάδα ἐρευνητῶν προσεγγίζουν τὸ '21 μὲ ἕνα πνεῦμα ἀμφισβητήσεως καὶ διάθεση ἀπορριπτικὴ γιὰ κοινωνικὲς ὁμάδες, ποὺ καταλέγονται στοὺς συντελεστές του. Γι' αὐτοὺς τὸ '21 εἶναι "σημεῖον ἀντιλεγόμενον (Λουκ. 2,34) καὶ ζητοῦν τήν ἀπομύθευσή του, στὰ πλαίσια τοῦ γνωστοῦ αἰτήματος "νὰ ξαναγραφεῖ ἡ ἱστορία". Διατυπώθηκαν μάλιστα θέσεις, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται αὐτούσιες ἀπὸ τοὺς συνεχιστές τους, ἰδιαίτερα στὸ χῶρο τῆς παιδείας καὶ τῆς ἀνεύθυνης (ὑπάρχει καὶ τέτοια) δημοσιογραφίας.
Κυρίως πολεμεῖται ἡ θέση τοῦ "ἀνωτέρου" (λεγομένου) Κλήρου(1) στὸν Ἀγώνα καὶ ἀμφισβητεῖται γενικότερα ὁ ρόλος τοῦ Ράσου σ' αὐτόν. Ἐπισημαίνονται προδοσίες, χαρακτηρίζονται...

"Οἱ Νεομάρτυρες δώσαν στοὺς Ἥρωες τοῦ '21 τὸ μήνυμα ὅτι ὑπάρχει Ἐλπίδα καὶ Ἀνάσταση καὶ ἑδραίωσαν τὸ ἀδούλωτο φρόνημα"

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου τὴν Τρίτη 21 Μαρτίου! 

"Ἡ ἀποδόμηση τοῦ βιολογικοῦ πυρήνα τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς οἰκογένειας, ὡς ὅρος χειραγώγησης, μέσω τῆς ὑπονόμευσης κάθε δυνατότητας συγκρότησης τοῦ ἀνθρώπου ὡς ὑποκειμένου"

Συνέντευξη ποὺ παραχώρησε ὀ Δημήτρης Πατέλης, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης στην Σοφία Τσέκου, τὴν Κυριακὴ 19-03-2017 τὸ ἀπόγευμα, προσκεκλημένος τν Θεολόγων καθηγητν τς Κορίνθου.
Το θέμα ἔχει σαφεῖς ἐπιστημονικὲς-φιλοσοφικές, ἰδεολογικοπολιτικὲς καὶ πρακτικὲς πτυχές, ποὺ δὲν διευθετοῦνται ποικίλους εὔκολους χαρακτηρισμοὺς καὶ “ταμπέλες”. Ἡ ἐπιστημονικὴ προσέγγιση, ἔχει καὶ ἐδῶ παραχωρήσει τὴ θέση της σὲ εὔκολες “θέσεις” καὶ “τοποθετήσεις”, χωρὶς ἐρευνητικὸ-μεθοδολογικὸ ἕρμα...
Διακρατικοὶ θεσμοί, ἑσμὸς ΜΚΟ κλπ. διαγκωνίζονται μὲ ἐθελοντές, μοντέρνα ἕως μεταμοντέρνα κόμματα, φορεῖς κλπ γιὰ τὴν ἐναρμόνιση μὲ ὁρισμένα ἐπιβεβλημένα πρότυπα καὶ προδιαγραφές.
Αὐτοὶ ποὺ ἐξαπολύουν πολέμους καὶ διαπράττουν γενοκτονίες, ἐπιβάλλουν καὶ τὰ LGBTQ πρότυπα - ταυτότητες, ὡς ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ στοιχεῖα “ριζοσπαστικότητας” καὶ ἐλευθερίας...
Κατακεραυνώνουν ἐκ τοῦ προχείρου ὡς “σεξιστὲς καὶ ὁμοφοβικούς” ὅλους/-eς τοὺς/-τὶς ἀντιφρονοῦντες ἔναντι αὐτοῦ τοῦ....

«Οἱ "σωτῆρες" μας δὲν ξέρουν τὴν ἀληθινὴ καταγωγή μας. Δὲν ξέρουν ὅτι εἴμαστε ἀπὸ κείνη τὴ γενιὰ τῶν Ἀθανάτων»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Μαρίας Μουρζά "Ἐν μέσω κρίσης"
Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε νὰ ἐπιλέγουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ ἀποφασίζουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ νοιάζονται νὰ ἐκσυγχρονίσουν ὄχι τὴ ζωὴ ἀλλὰ τὸ θάνατό μας. Ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε ὑπὸ ζυγόν, περικυκλωμένοι ἀπὸ "σωτῆρες" ποὺ ψάχνουν μὲ σπουδὴ νὰ βροῦν τρόπους ἐξόντωσης, ὥστε ἀπὸ τὴν κατηγορία τῶν ὄντων νὰ περάσουμε σὲ κείνη τῶν μὴ ὄντων. Τῶν ἀπαθῶν καὶ ἀνέραστων καὶ ἄβουλων πλασμάτων, ποὺ πρῶτα τὰ τρομοκρατεῖς καὶ μετὰ τὰ μεταχειρίζεσαι καὶ τὰ διαχειρίζεσαι ὅπως θέλεις. Ξαφνικὰ χωρὶς νὰ ἀκουστοῦν ἔκτακτα δελτία εἰδήσεων, χωρὶς νὰ φανοῦν ἐχθροί, χωρὶς ὑποψία πολέμου, διαπιστώσαμε ὅτι εἴμαστε ὑπὸ κατοχή. Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς τὸν ἀργὸ θάνατο.
Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς μία σωρεία ἐντολῶν, ἀπειλῶν, συμβιβασμῶν, περικοπῶν πάσης φύσεως, ἱκανῶν νὰ πλήξουν ἀποτελεσματικὰ τὸ κέντρο τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὴν Καρδιά μας. Ἔτσι ἔγινε: ἕνα πρωὶ μὲ ἑωσφορικὴ ἀλαζονεία μᾶς φορέσανε τὸ ἑωσφορικὸ σχέδιο: ἀπὸ τὴν τάξη τῶν ὑγιῶν νὰ περάσουμε στὴν ἄλλη, τῶν κλινικὰ νεκρῶν. Ἔτσι τοὺς βόλευε: κλινικὰ νεκροὶ οἱ πολίτες, κλινικὰ νεκρὴ ἡ χώρα. Καὶ ἡ ζωή μας στὰ σκοτεινὰ σκοτεινιασμένη, στὰ εὐτελῆ ἐξευτελισμένη! Κι ἐμεῖς φοβισμένοι καὶ μουγγοί...
Νὰ τρῶμε χῶμα καὶ νὰ δοξάζουμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἑξασφαλίζουν τὸ ἔδεσμα, χῶμα χωρὶς οὐρανό, χῶμα ἕως θανάτου. Αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος: ἡ ζωή μας κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα! Ἐκεῖ τὴν ὁδηγοῦν καὶ περιμένουν χαιρέκακα τὴν ἕκ τοῦ φόβου γενικὴ....

Ἀθανάσιος Ρακοβαλής: "Ὁ Ὅσιος Παίσιος, ὅπως τὸν ἔζησα"

Καθήλωσε μὲ τὴν ἀμεσότητα καὶ τὴν ἁπλότητα τοῦ λόγου του στὴν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Σχολῆς Γονέων - Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Κατερίνης τὴν Δευτέρα 6-3-2017 ὁ ὁμιλητής κ. Ἀθανάσιος Ρακοβαλής, φυσικὸς καὶ Ἁγιογράφος μὲ τὴν διάλεξη ποὺ ἔδωσε μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Παίσιος ὅπως τὸν ἔζησα». Ὁ κ. Ρακοβαλὴς ξεκίνησε τὴν ὁμιλία τοῦ δίνοντας συγχαρητήρια στὴν Σχολὴ Γονέων γιὰ τὴν προσφορά της καὶ εὐχαρίστησε τὸν κόσμο γιὰ τὴν συμμετοχή του, προτρέποντας τὸν ταυτόχρονα νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς ὁμιλίας του, γιατί, ὅπως τόνισε, αἰσθανόταν δέος καὶ φόβο νὰ ἀναφερθεῖ σὲ ἕναν Ἅγιο παγκόσμιας φήμης καὶ ὁ ὁποῖος θεωροῦνταν Ἅγιος ἐνῶ ἦταν ἀκόμη ἐν ζωή. Ἀνέφερε ὅτι πλῆθος κόσμου τὸν ἐπισκέπτονταν συνεχῶς καὶ ὅτι ἔφευγαν ἀναπαυμένοι λόγω τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐνεργοῦσε. Τόνισε ὅτι ἦταν πηγὴ ὄχι μόνο πνευματικῆς ἀλλὰ καὶ ἀληθινῆς εὐωδίας.

Τὰ τρία Δεκάρια τῆς Παναγίας μας

Γράφει ὁ Παῦλος Σαββίδης, θεολόγος
Μέσα στὸ ὑπέρλαμπρο διπλὸ πανηγύρι τοῦ Μαρτιοῦ, τῆς σωματικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὸν βάρβαρο καὶ δυσβάσταχτο τουρκικὸ ζυγό, καὶ τῆς πνευματικῆς ἀπὸ τὴν κατάρα τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου, ξέχωρα πάντοτε θὰ δεσπόζει ἡ ἁγιασμένη μορφὴ τῆς Ὑπεραγίας μας Θεοτόκου.
Στὴ γιορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τῆς ἀφιερώνουμε ταπεινὰ τὰ τρία ἄριστα Δεκάρια ποὺ ἄλλαξαν τὸ πρόσωπο τῆς γῆς, καὶ τῆς προσωπικῆς μας ἱστορίας. Εἶναι ἐπίκαιρη ἡ εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε καὶ  νὰ στοχαστοῦμε στὰ μεγάλα γεγονότα, νὰ πάρουμε κι ἐμεῖς ἅγιες ἀποφάσεις…
Τὸ πρῶτο Δεκάρι, δηλαδὴ τὶς 10 λέξεις, τὶς μεταφέρει ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ στὴν...

Γέροντας Ἐφραὶμ Βατοπαιδινός: «Θέλουμε ἀνθρώπους ποὺ νὰ ἔχουν δυνατὴ προσευχὴ»

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ, μιλάει στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Εἰρήνης στό Γαλάτσι σὲ ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου.

Τὸ 52% τῶν Ἑλλήνων θὰ προτιμοῦσαν νὰ πληρώνουν μὲ μετρητὰ!

Ἀγορὲς μὲ κάρτες πραγματοποιοῦν ἑπτὰ στοὺς 10 Ἕλληνες...
Γιὰ τὰ καλὰ ἔχει μπεῖ στὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων –ἔστω καὶ μὲ σχετικὰ βίαιο τρόπο καὶ δὴ μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἐλέγχων στὴν κίνηση κεφαλαίων– τὸ «πλαστικὸ χρῆμα», καθὼς πάνω ἀπὸ δύο στοὺς τρεῖς δηλώνουν ὅτι κάνουν τὶς συναλλαγές τους μὲ πιστωτική, χρεωστικὴ ἢ προπληρωμένη κάρτα. Αὐτό, βεβαίως, δὲν σημαίνει ὅτι τὴν ἴδια ὥρα δὲν ἔχουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴ χρήση τοῦ «πλαστικοῦ χρήματος», καθὼς ἂν καὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι συμβάλλει καθοριστικὰ στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἡ πλειονότητα θὰ προτιμοῦσε νὰ πληρώνει μὲ μετρητά, κυρίως διότι ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
Τὴν ἴδια ὥρα, πάντως, διαπιστώνεται ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ νὰ γίνουν ἀκόμη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐγκατάσταση μηχανημάτων ὑποδοχῆς καρτῶν, τὰ γνωστά μας POS, καθὼς στὸ 20% τῶν περιπτώσεων ποὺ...

21 Μαρ 2017

Τὴν νομοθέτηση τοῦ δικαιώματος στὴν εὐθανασία ζητᾶ βουλευτὴς τοῦ Ποταμιοῦ!

Σχόλιο: Ποτάμι ἢ χείμαρρος καταστροφῆς;
Τὴν προώθηση νομοθετικῶν ρυθμίσεων ποὺ θὰ νομιμοποιοῦν στὴ χώρα μας τὸ δικαίωμα στὴν εὐθανασία μὲ σεβασμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία, ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, ὁ κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ Ποταμιοῦ, Γιῶργος Ἀμυράς. 

Μὲ ἐρώτηση ποὺ κατέθεσε πρὸς τὸν Σταῦρο Κοντονή, ὁ κoς Ἀμυρᾶς, ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ ἠθική τῆς εὐθανασίας συνεχίζει νὰ παραμένει ἕνα ἐπίμαχο ζήτημα διεθνῶς», προσθέτοντας ὅτι παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅλο καὶ περισσότερες χῶρες ἐξετάζουν τὴ νομιμοποίησή της ὑπὸ προϋποθέσεις, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα βρισκόμαστε πρὶν τὴν ἀφετηρία. 
«Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2017, τὸ δικαίωμα στὸν θάνατο φαντάζει ὡς ἐπιστημονικὴ φαντασία, καθὼς δὲν ὑπάρχουν νομικὲς ρυθμίσεις ποὺ νὰ ἀναφέρονται στὰ δικαιώματα τοῦ ἀνιάτως πάσχοντος καὶ στὶς ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις τοῦ ἰατρικοῦ καὶ....

Ἐκπομπὴ γιὰ τὶς "ἔμφυλες ταυτότητες"

Τὴν Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, στὴν ἐκπομπὴ "ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ" τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, ποὺ ἐπιμελεῖται καὶ παρουσιάζει ὁ δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός, στὶς 9 τὸ βράδυ, καλεσμένος εἶναι ὁ δημοσιογράφος καὶ διευθυντὴς τοῦ ραδιοφωνικοῦ προγράμματος τῆς "Πειραϊκῆς Ἐκλησίας" κ. Λυκοῦργος Μαρκούδης μὲ θέμα "τὸ σχολεῖο στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα". Ἡ ἐκπομπὴ ἀναφέρεται στὸ θέμα τῶν λεγόμενων "ἔμφυλων ταυτοτήτων".

Ἀθῶος ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ καὶ ὅλοι οἱ συγκατηγορούμενοί του λέει τὸ Δικαστήριο!

Τὸ τριμελὲς ἐφετεῖο κακουργημάτων Ἀθηνῶν μὲ ἡμερομηνία 21 Μαρτίου 2017, ἔκρινε ἀθώους ὅλους ὅσοι εἶχαν κατηγορηθεῖ γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους. Μὲ τὴν παρέλευση ὀκτὼ (8) συκοφαντικῶν χρόνων δοκιμασίας καὶ σὲ συνδυασμὸ δύο (2) χρόνων συνεδριάσεων καὶ ἑξήντα (60) δικάσιμων, ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητός μας Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Βατοπαιδινός, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ συγκατηγορούμενοί του κρίθηκαν πανηγυρικὰ ἀθῶοι!
Νὰ ἀναφέρουμε ἀκόμη ὅτι ἡ εἰσαγγελέας, γιὰ τὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση τῆς Μονῆς, εἶχε πραγματοποιήσει ἀθωωτικὴ εἰσήγηση πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα.
Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός

Μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸ Ἰσλὰμ μὲ ἄλλο τρόπο;

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Τὸ Ἰσλὰμ καλπάζει κατακτώντας τὸν δυτικὸ κόσμο! Ὁ ἰσλαμικὸς ἐπεκτατισμὸς καὶ ἡ ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη διείσδυσή του στὶς δυτικὲς κοινωνίες, κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, εἶναι πλέον μία ἀναντίρρητη πραγματικότητα, ὁρατὴ καὶ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ. Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, ἀπόλυτα ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὸν ἀλλοτριωμένο Χριστιανισμὸ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ καὶ θέλοντας νὰ πληρώσει τὸ ὑπαρξιακὸ κενό, ποὺ δημιούργησε στὴν ψυχή του ἡ αὐξανόμενη ἐκκοσμίκευση καὶ ὁ ἄθεος «Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμός», στρέφεται μὲ κλειστὰ μάτια πρὸς τὸ Ἰσλάμ, ἀναζητώντας λύτρωση καὶ σωτηρία σ’ αὐτό. Στὴν κατάλληλη αὐτὴ χρονικὴ συγκυρία, πλῆθος μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων, ὅπως ἡ «Παγκόσμια Ὀργάνωση Εὐρωπαίων Μωαμεθανῶν», ἡ «Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα», τὸ «Συμβούλιο Ἰσλαμικοῦ Προσανατολισμοῦ» κ.ἂ. φιλοδοξοῦν νὰ κυριαρχήσουν στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν...

20 Μαρ 2017

Ἀριστοτέλειο μὲ καθηγητὲς τοῦ Ἐρντογᾶν: Θὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς δασκάλους γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης!

Ὕπουλη διείσδυση μὲ τὴ δημιουργία Παιδαγωγικοῦ Τμήματoς στὸ ΑΠΘ ὅπου οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς δασκάλους γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης - Τὴν ἴδια ὥρα τὸ π. Παιδείας βάζει στὰ δημόσια νηπιαγωγεῖα τῆς περιοχῆς τὴν τουρκικὴ γλώσσα μὲ πιλοτικὸ πρόγραμμα
Σὲ Τούρκους πανεπιστημιακοὺς ποὺ ἐλέγχονται ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, καὶ προφανῶς ἀπὸ τὸ καθεστώς Ἐρντογᾶν, ἐκχωρεῖ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν ἐκπαίδευση τῆς μειονότητας στὴ Θράκη, προχωρώντας σὲ μία ἀκατανόητη ἱκανοποίηση ἑνὸς πάγιου αἰτήματος τῆς γείτονος, τὸ ὁποῖο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀπορριπτόταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. 
Ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ «ΘΕΜΑ», τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ἱδρύει, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ἕδρες καθηγητῶν Τουρκικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας, καθὼς καὶ Μουσουλμανικῆς Θρησκείας στὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα του, σὲ συνεργασία μὲ τουρκικὰ πανεπιστήμια! Ἕδρες τὶς ὁποῖες θὰ καταλάβουν καθηγητὲς ἐρχόμενοι ἀπευθείας...

Οἱ θεριστὲς καὶ τὸ δρεπάνι

Γράφει ὁ Γέροντας Γρηγόριος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους
Βέβαια, δὲν εἶναι ἐποχὴ θερισμοῦ. Θεριστὴς στὶς μεσογειακὲς χῶρες ὀνομάζεται ὁ Ἰούνιος μήνας καὶ ὁ Ἰούλιος ἁλωνάρης. Ἡ παλιακὴ μάννα, ποὺ δὲν γνώριζε τὰ ὀνόματα τῶν μηνῶν, τοὺς χαρακτήριζε ἀπὸ τὴν ἐργασία ποὺ ἔκαναν.
− Πότε γεννήθηκα, μάννα;
− Τὸν θεριστὴ, παιδί μου.
Ἂν καὶ Μάρτιος μήνας λοιπόν, θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν θεριστὴ καὶ τὸ δρεπάνι σ᾽ αὐτὴν τὴν μικρὴ προσλαλιὰ. Ἄλλωστε, καὶ ὁ Χριστός, ὅταν πείνασε καὶ πλησίασε τὴν συκιὰ καὶ δὲν βρῆκε σῦκα, γνώριζε πολὺ καλὰ ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν ὑπάρχουν σῦκα. Δὲν τὸν ἔμελε τὸν Χριστὸ γιὰ τὴν ἀκαρπία τῆς συκιᾶς, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀκαρπία τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἄφησε σ᾽ αὐτὸ τὸ ὄμορφο δένδρο μία ἄσχημη εὐχή.
Ἂς προσγειωθοῦμε τώρα σιγά - σιγὰ στὴν πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ δὲν ἔχει...

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Ἡ φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν ἠσυχαστὴ»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου γιὰ τὸν Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν ἡσυχαστή. Ὁ Σεβασμιώτατος περιγράφει τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν Γέροντα καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀξιώθηκε νὰ κοινωνήσει ἀπὸ Ἄγγελο Κυρίου!

19 Μαρ 2017

Γέροντος Χρυσόστομος Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου: Διετυπωμένες ἐτεροδιδασκαλίες ὑπὸ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Χρυσόστομος Ν. Πῆχος, ἀπέστειλε πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐμπεριστατωμένο ὁμολογιακὸ καὶ ἀντὶ-οἰκουμενιστικὸ κείμενο, μὲ τίτλο: Κατάγνωσις ἐτεροδιδασκαλιῶν «Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου». Ὁ Γέροντας Χρυσόστομος καὶ ἡ θεοφιλὴς αὐτοῦ συνοδεία, ἐπισημαίνουν στὴν Ἱεραρχία τὶς Φαναριώτικες ἐκτροπὲς καὶ ζητοῦν τὴν καταδίκη τῶν κακοδοξιῶν τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ. 
Διαβάστε τὸ κείμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου….

Ἡ ἐλευθερία τοῦ Σταυροῦ

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
…Θά προσεγγίσουμε στοιχειωδῶς τό κείμενο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καί τό προσεγγίζουμε προσωπικῶς, εἰδικά γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἐκφράζει τή βαθιά πορεία τοῦ κάθε πιστοῦ, μπροστά στόν κάθε σταυρό πού σηκώνει [κάθε μέρα] μπροστά του. Εἶναι μιά πορεία βαθιά ἐσωτερική, θά λέγαμε πού ἀναλύει τόν ἑαυτό του καί ταυτόχρονα ἐκφράζει τόν κάθε ἄνθρωπο πού μέ κάποιο τρόπο ἔτσι ἤ ἀλλιῶς σηκώνει μεγάλους ἤ μικρούς σταυρούς στή ζωή του. Ν᾽ ἀκούσουμε τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ κειμένου πραγματικά, γιά νά ὠφεληθοῦμε βαθύτατα γι᾽ αὐτή τήν προσωπική σταυρική μας πορεία, πού τή ζοῦμε μέσα στό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας.
Τό πρῶτο σημεῖο πού τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι ἐγώ ἔχω μονάχα ἕνα καύχημα. Τό καύχημα τοῦ σταυροῦ! Προσέξτε το, ἐδῶ εἶναι ἕνα πολύ βαθύ ξεκαθάρισμα. Ζοῦμε μέσα σέ δεκάδες προκλήσεις γιά νά καυχόμαστε, γιά ὁποιεσδήποτε ἐπιτυχίες μας, γιά...

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ: Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ
Ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητές Του: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ’ 24). Τί σημαίνει «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου»; Καί γιατί αὐτός «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», δηλαδή ὁ ἰδιαίτερος σταυρός τοῦ καθενός μας, ὀνομάζεται συνάμα καί «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ»;
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι οἱ θλίψεις καί τά βάσανα τῆς γήινης ζωῆς, πού γιά τόν καθένα μας εἶναι δικά του. «Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καί ἄλλα εὐλαβῆ κατορθώματα, μέ τά ὁποῖα ταπεινώνεται ἡ σάρκα καί ὑποτάσσεται στό πνεῦμα. Τά κατορθώματα αὐτά πρέπει νά εἶναι ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις τοῦ καθενός καί στόν κάθε ἄνθρωπο εἶναι δικά του.
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι τά ἁμαρτωλά ἀσθενήματα, ἤ πάθη, πού – στόν κάθε ἄνθρωπο – εἶναι δικά του! Μέ ἄλλα ἀπ᾽ αὐτά τά πάθη γεννιόμαστε καί μ᾽ ἄλλα μολυνόμαστε στήν πορεία τοῦ γήινου βίου μας.
«Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ» εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Μάταιος καί ἄκαρπος εἶναι «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» – ὅσο βαρύς καί ἄν εἶναι – ἐάν δέν μεταμορφωθεῖ σέ «Σταυρό τοῦ Χριστοῦ» μέ τό ν᾽ ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό.
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», γιά τόν μαθητή τοῦ Χριστοῦ γίνεται «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ», γιατί ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ εἶναι στερρά πεπεισμένος, ὅτι πάνω ἀπ᾽ αὐτόν...

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ»

Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό σημεῖο καί τήν σημαία τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν σφραγίδα τῆς πίστης μας, πού εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός.
Σχηματικά ὁ Σταυρός εἶναι δύο γραμμές, ἡ μία κατακόρυφη καί ἡ ἄλλη ὁριζόντια γραμμή! Πάνω σ᾽ αὐτό τό σχῆμα, χριστιανοί μου, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός καρφώθηκε, σταυρώθηκε, προσφέροντας τόν Ἑαυτό Του θυσία γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἔτσι ὁ Σταυρός λέγεται καί «ἁγία Τράπεζα», γιατί πάνω σ᾽ αὐτόν τελέστηκε ἡ ἐξιλαστήρια θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά μᾶς.
2. Ὁ Σταυρός, ἀδελφοί, ἐκφράζει ὅλη τήν πίστη μας, ὅλη τήν θεολογία μας. Καί ἡ θεολογία αὐτή εἶναι ἡ ἑξῆς: (α) Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς, (β) ἁμαρτήσαμε σταυροειδῶς καί (γ) σωθήκαμε σταυροειδῶς. Τά ἐξηγῶ αὐτά τά τρία, πού εἶναι ὅλη ἡ πίστη μας:
(α) Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς σημαίνει ὅτι πλαστήκαμε νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Θεό καί ἑνωμένοι μέ τούς ἀνθρώπους. Γιατί ὁ Σταυρός εἴπαμε εἶναι δύο γραμμές, ἡ μία κατακόρυφη...

18 Μαρ 2017

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV,  
ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

17 Μαρ 2017

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης: Ἡ Παναγία μας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πνευματικὲς ἐμπειρίες καὶ συμβουλές», Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης  Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη
Ταπείνωση τῆς Παναγίας
Τί ἀνύψωσε τὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ πάνω ἀπὸ ὅλα τὰ δημιουργήματα; Ἡ ταπείνωση. Ὁ Θεὸς «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. 1, 48), καὶ γι’ αὐτὴ τὴν ἐπιβραβευμένη ταπείνωσή Της τὴν μακαρίζουν ὅλες οἱ γενιές. Καὶ ἐσὺ περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα προσπάθησε νὰ ἀποκτήσεις ταπείνωση. Ὁ Θεὸς στοὺς ταπεινοὺς δίνει τὴ χάρη, ἐνῶ στοὺς ὑπερήφανους ἀντιτάσσεται.
Ἡ Παναγία εὐεργετεῖ
Ἡ Παναγία εἶναι καὶ σήμερα ζωντανή. Καὶ ὄχι μόνο ζεῖ, ἀλλὰ καὶ ζωοποιεῖ καὶ θεραπεύει τὶς ψυχὲς καί, ἂν εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς, καὶ τὰ σώματα ἐκείνων τῶν πιστῶν ποὺ...

Προγαμιαῖες σχέσεις Μεταγαμιαίων ἀνθρώπων

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὸ βιβλίο: 
«Τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ κῆπος τῶν τέρψεων» τῶν ἐκδόσεων «Ἐγρήγορση»
Τὸ ἐρωτικὸ πλάσμα
Ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ φύση του εἶναι πλάσμα ἐρωτικό. Ἔχει τὴν τάση νὰ κινεῖται πρὸς ἕνωση. Τὸ ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο πραγματοποιεῖται ἡ ἕνωση αὐτὴ εἶναι τριπλό. Κινεῖται πρὸς ἕνωση μὲ τὸ Θεό, μὲ τὸ συνάνθρωπο, καὶ ἑνώνει μὲ τὰ ψυχικὰ καὶ διανοητικά του χαρίσματα ὅλες τὶς δυναμικὲς ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν προσωπικότητά του. Πιὸ πρακτικὰ δοσμένο αὐτὸ τὸ σχῆμα θέλει τὸν ἄνθρωπο:
α) Νὰ ἔχει ἀναζητήσεις γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο καὶ γιὰ τὰ πέρα ἀπὸ τὴν ὁριζόντια πραγματικότητα,
β) Νὰ θέλει νὰ ἔχει κοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους,
γ) Νὰ προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσει τοὺς ἐσωτερικοὺς διχασμοὺς ποὺ τὸν ταράσσουν καὶ τὸν κομματιάζουν.
Ἡ προσπάθεια γιὰ τὸ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ προηγούμενα εἶναι ἐρωτική. Ἡ ἐρωτικὴ πορεία κρύβει πάντα μέσα της μία ἔξοδο. Ἔξοδο πρὸς τὸ Θεό, τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ τὴν...

16 Μαρ 2017

π. Γεώργιος Σχοινᾶς: «Ἀνάγκη γιὰ Πατέρες»

Ἐκδήλωση «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης Γαλατσίου μὲ ὁμιλητὴ τὸν Γέροντα Ἐφραίμ Βατοπαιδινὸ

Τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου 2017Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη πραγματοποιεῖ ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Νααὸ Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου μὲ ὁμιλητὴ τὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερὰ Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους. Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ θὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα "Ἐμπειρία Ἁγίου Ὅρους". Ἡ ἐκδήλωση θὰ λάβει χώρα μετὰ τὸν ἑσπερινὸ στὶς 7μ.μ. 

Τὸ ἀνακοινωθὲν «Πρὸς τὸ Λαὸ» τῆς Δ.Ι.Σ. καὶ ὁ σχολιασμός του ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Γ. Λαρεντζάκη

Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Πρ. Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, (17.1.2017), ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε Ἀνακοινωθὲν μὲ τίτλο: «Πρὸς τὸν Λαὸ γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης». Σύμφωνα μὲ τὸ Ἀνακοινωθέν: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τούς πιστοὺς προκειμένου νὰ τοὺς ἐνημερώσει γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 στὴν Κρήτη». Ἡ ἐνημέρωση αὐτὴ γίνεται, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ συντάκτης, «μὲ βάση τὰ συμπεράσματα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» σὲ δέκα παραγράφους, κατακλείεται δὲ μὲ ἕναν ἐπίλογο, στὸν ὁποῖο διακηρύσσεται ἡ προσήλωση...

Οἱ πονεμένες παρακλήσεις μίας μάνας στὴν Μάνα Παναγία - Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας

Τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου 
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ἕνα λαμπρὸ καὶ φαιδρὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀνοίγει καὶ μᾶς καλεῖ ὅλους μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ προθυμία νὰ εἰσέλθουμε, γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε περισσότερο καὶ νὰ προσφέρουμε τὸν χρόνο μας ὡς δῶρο στὸν Θεὸ διὰ τῆς μετανοίας καὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος.
«Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας», ὅπως ἀκούγεται στὴν κατανυκτικὴ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ. Τώρα λοιπόν, εἶναι καιρὸς εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν Θεό, καιρὸς σωτηρίας καὶ καιρὸς μετανοίας. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ χαρακτηρίζεται γιὰ αὐτὴ τὴ χάρη τῆς μετανοίας, ἡ ὁποία ἑλκύει τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία μας θέτει ὡς θεμέλιο τὴ μεταξὺ μας συγχώρηση. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ κατανυκτικὸς ἑσπερινὸς λέγεται ἑσπερινός τῆς συγχωρήσεως. «Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμὶν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τὰ παραπτώματα ὑμῶν», ὅπως ὁ Χριστὸς μᾶς εἶπε. Γιατί κάθε ἀγώνας πνευματικὸς ἔχει ἀνάγκη τῆς παρουσίας τῆς Θείας χάριτος. Γιατί δὲν εἶναι ἕνας ἀγώνας ἀνθρώπινος. Ὁ ἀγώνας τῶν ἁγίων νηστειῶν δὲν εἶναι μία δίαιτα σωματική, τὴν ὁποία κάνει ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν ὑγεία του καὶ μὲ μόνη τὴ σωματική του δύναμη καὶ τὸ διατεταγμένο πρόγραμμα ποὺ ἔχει. Ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστὴ ἔχει ἕνα ἄλλο νόημα. Τὸ νόημα τῆς ἐλεύσεως...

«Μίλα μου»: τὸ σενάριο, οἱ ἐπιρροές, οἱ ἠθοποιοί, ἡ ἔμπνευση

Ὁ σεναριογράφος τῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς «Μίλα μου», Γιῶργος Τσιάκκας, μιλάει στὴν Πεμπτουσία γιὰ τὸ πῶς ἐμπνεύσθηκε τὸ σενάριο τῆς σειρᾶς καὶ τὶς ἐπιρροὲς ποὺ εἶχε, καθὼς καὶ γιὰ τὴν σημασία ποὺ ἔπαιξαν οἱ ἠθοποιοὶ στὴν ἀπόδοση τῶν ρόλων καὶ στὴν ἐπιτυχία τῆς σειρᾶς.

Τί χρέος ἔχει σήμερα ὁ νέος πρὸς τὴν Ἑλλάδα

Τοῦ Γεωργίου Ρούντα
Πατρίδα! Ἡ πατρικὴ Γῆ, ἡ πατρογονικὴ ἑστία!
Μία ἔκταση γεωγραφική, ὁρισμένη καὶ διαμορφούμενη μέσα στὸν χρόνο τῆς ἱστορίας ἀλλὰ καὶ μία ἰδέα, ἕνα ἰδανικό, μία κιβωτὸς ἐντός τς ὁποίας ἐμπεριέχονται ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ ἑτερότητος ἑνὸς γένους. Θὰ λέγαμε, ὅτι πατρίδα εἶναι ἔνα ὅραμα πνευματικὸ καὶ αἰώνιο χωρὶς ὅρια ἢ σύνορα, τὸ ὁποῖο ἀποκτᾶ ὑπόσταση στὸν χωροχρόνο ἀλλὰ καὶ ὅτι πατρίδα εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι συναποτελοῦν τὸ ἔμψυχο συστατικό της. Εἶναι ἡ ἑκάστοτε κοινωνία, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες στὸν ἴδιο γεωγραφικὸ χῶρο, μὲ τὰ δικά της ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ κάθε φορὰ ἀλλὰ ὅμως μὲ τὰ ἴδια δομικὰ στοιχεῖα.
Πατρίδα εἶναι ἐπίσης ἡ κοινὴ ἐθνικὴ γλώσσα, τὰ κοινὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ἡ κοινὴ ἐθνικὴ διανόηση, οἱ ἱστορικὲς παραδόσεις κάθε εἴδους, οἱ κοινοὶ ἀγῶνες καὶ θυσίες, οἱ κοινοὶ στόχοι καὶ...

Τί σημαίνει ὁ ὅρος ποὺ θέτει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ «Ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ» τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Γράφει ὁ Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς –
Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ
Στὸ Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας τοῦ Δ. Δημητράκου (τόμ. 10), «ὀρθόδοξος» εἶναι «ὁ  ἔχων ὀρθὴν γνώμην, ὀρθὴν δοξασίαν, ὁ ὀρθῶς πιστεύων, ὁ διατηρῶν τὴν ὀρθὴ πίστη, ὁ τὰς παραδόσεις τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εὐλαβούμενος, ὁ ἀκολουθῶν τὰ καθιερωμένα ἢ τὴν πρωταρχικὴ μορφὴ τῆς θεωρίας τοῦ δόγματος». Ἐπίσης, ὁ ὅρος «προσανατολισμός», ἀπὸ τὸ «προσ-ἀνατολίζω», σημαίνει προσδιορισμὸς ἢ στροφὴ τῆς θέσης ἢ τῆς πορείας κάποιου γιὰ νὰ λάβει ὁρισμένη κατεύθυνση. Ἡ Ἐκκλησία θέλει τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ) νὰ ἔχει Ὀρθόδοξο Προσανατολισμό. Τὸ ΜτΘ εἶναι μία διδασκαλία πρὸς τοὺς μαθητές. Παράγοντες τῆς διδασκαλίας ἐκτὸς ἀπὸ τὸν διδάσκοντα καὶ τοὺς μαθητές, εἶναι ἡ...

Σημαντικὴ ἡμερίδα στὴν Ξάνθη γιὰ τὰ γεωπολιτικὰ

Tο ἐρχόμενο Σαββατο 18/3/2017 (ὥρα 5 τὸ ἀπόγευμα) διοργανώνεται στὴν Ξάνθη (καὶ συγκεκριμένα στὴ συνεδριακὴ αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου «Natassa») μία πολὺ σημαντικὴ ἡμερίδα μὲ θέμα «Γεωπολιτικὲς ἀναταράξεις καὶ κίνδυνοι στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο». Οἱ ἑπτὰ ὁμιλητὲς (καὶ συγκεκριμένα ἡ οἰκονομολόγος καὶ πρώην πρύτανης τοῦ ΠΑ.ΜΑΚ. Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, ὁ πρέσβης ἐ.τ. καὶ πρώην διευθυντὴς τῆς ΕΥΠ Ιωάννης Κοραντής, ὁ καθηγητὴς Γεωπολιτικής Κωνσταντινος Γρίβας, ὁ δημιουργός του «Greek American News Agency» ἐρευνητὴς δημοσιογράφος Αλεξανδρος Στεφανόπουλος, ὁ Δρ Ἱστορίας Νεκταριος Δαπέργολας, ἡ δικηγόρος παρ’ Ἀρείω Πάγω Ειρηνη Μαρούπα καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐρευνητικοῦ Ἰνστιτούτου Εὐρωπαϊκῶν καὶ Ἀμερικανικῶν Μελετών Ιωαννης Νομικὸς) θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ συνθέσουν - ὁ καθένας ἀπὸ τὴν πλευρὰ του - πτυχὲς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ σημερινοῦ γεωπολιτικοῦ τοπίου στὰ Βαλκάνια, τὴν Κύπρο καὶ τὴ Μ. Ἀνατολή, καθὼς καὶ τοὺς κινδύνους καὶ τὶς εὐκαιρίες τῆς Ἑλλάδας, μὲ ἀναφορὰ φυσικὰ καὶ στὶς ἐσωτερικὲς οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς ἐξελίξεις. Οἱ 20λεπτης διάρκειας εἰσηγήσεις θὰ εἶναι οἱ ἑξῆς (μὲ τὴ σειρά):....

14 Μαρ 2017

Μπορεῖ νὰ βγεῖ ἕνας νέος Εὐαγόρας Παλληκαρίδης ἀπὸ τὰ «πολύχρωμα» σχολεῖα τῆς «θεματικῆς» ἑβδομάδας καὶ ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία τῶν συνταγῶν μαγειρικῆς;

 Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης
Τὰ «πολύχρωμα» σχολεῖα τῆς «θεματικῆς» ἑβδομάδας καὶ  τὰ σχολικὰ βιβλία  τῶν συνταγῶν μαγειρικῆς,  μποροῦν νὰ βγάλουν  νέο Εὐαγόρα Παλληκαρίδη; 
 Ἡ συμπλήρωση ἑξήντα ἐτῶν ἀπὸ τὸν ἀπαγχονισμὸ τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη- λίγες μέρες πρὶν εἶχε θυσιαστεῖ ὁ Αὐξεντίου ἕνας  ἄλλος σπουδαῖος το ἀντιαποιοκρατικοῦ ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου- ἔρχεται σὲ μία δύσκολη στιγμὴ γιὰ τὴν πατρίδα μας. Καὶ αὐτὸ μεταξύ των ἄλλων  λόγω τῆς ἐθνικῆς, κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς, δημογραφικῆς, πνευματικῆς καὶ ἐκπαιδευτικῆς κρίσης.
Θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουμε στοὺς μὴ γνωρίζοντες, ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀδρανοῦν γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Πλάτωνα ποὺ μιλᾶ γιὰ τὴν εὐθύνη τῶν πολιτῶν ὅταν οἱ θεσμοὶ ἀπουσιάζουν, πὼς ἡ ἡρωικὴ μορφὴ τοῦ Παλληκαρίδη ποὺ συνέχισε  μὲ....

13 Μαρ 2017

Ὁ Β. Νικόπουλος (πρώην πρόεδρος Ἀρείου Πάγου) γιὰ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος καὶ τοὺς ἐχθρούς του!

Σχόλιο: Σὲ προσφάτως κυκλοφορηθεῖσα πρόταση ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος μεταξύ τῶν ἀλλαγῶν περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπάλειψη τοῦ προοιμίου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὴν ἐπίκληση στὴν Ἁγία Τριάδα.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ἀγαπημένο μου... Σύνταγμα", 
τοῦ Βασιλείου Νικοπούλου, πρώην Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἐπεβλήθηκε πλέον στὴν συνταγματική μας ἱστορία καὶ παρὰ τὸ ὅτι αὐτὸ δὲν ἀναθεωρήθηκε ἀπὸ καμιὰ ἀναθεωρητικὴ βουλή, γιὰ τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους θὰ ἐκθέσουμε παρακάτω, ἐντούτοις τὸ καθιερωμένο πλέον αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιο παραθεωρεῖται συστηματικῶς καὶ ἐνίοτε σκοπίμως! Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴν πολιτειακὴ ὀργάνωση καὶ τὴν θρησκευτικὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων γεγονός, τῆς ψηφίσεως δηλαδὴ τοῦ Συντάγματος εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, παρὰ τὴν τεράστια σημασία ποὺ ἔχει τόσο ἀπὸ ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ καθαρῶς συνταγματικῆς ἀπόψεως, δὲν εἶναι ἐντούτοις τόσο εὐρέως γνωστό, ὅσο θὰ ἔπρεπε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἡ πλειονότητα τῶν ὁποίων τὸ ἀγνοεῖ! Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ὀλίγοι το γνωρίζουν δὲν ἔχουν πλήρη καὶ σαφῆ γνώση τῆς συνταγματικῆς του ἰσχύος καὶ σπουδαιότητας. Ἡ Ἄγνοια αὐτὴ τοῦ Λαοῦ κυρίως, ἀλλὰ καὶ τῶν πολλῶν μὴ εἰδικῶν περὶ τὰ συνταγματικὰ ζητήματα, τόσο γιὰ τὴν ὕπαρξη θρησκευτικοῦ συνταγματικοῦ προοιμίου, ὅσο καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀκριβή σημασία του, καθίσταται φανερή, ἐκτός τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς χαρακτηριστικό: κάθε φορᾶ ποὺ προκύπτει θέμα θέσης καὶ ὑπεράσπισης κάποιου θρησκευτικοῦ καὶ εἰδκώτερα Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ζητήματος ἐπικαλοῦνται ὅλοι συνήθως τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο....

Βουλευτές: Δὲν βούλονται. Δὲν βουλεύονται. Βολεύονται!

Γράφει  Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων! Ποιὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι  ποῦ τὴν συγκροτοῦν; Ὑπάρχουν μέσα ψυχές, ἔστω κάποια ἐλάχιστα πρόσωπα, ποὺ νὰ ἔχουν συναίσθηση τῆς κύριας καὶ ἱστορικὰ διαχρονικῆς ἀποστολῆς τοὺς μέσα σ` αὐτὸν τὸν «ναό», ὅπου διαδραματίζεται καὶ τελικὰ διαμορφώνεται ἡ μοίρα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ; Ἐλάχιστα, ὄχι πολλά. Νὰ κάνουν τὴν ὑπέρβαση. Νὰ ὀρθώσουν λόγο ἀληθείας καί, ἂν χρειαστεῖ, νὰ ἐπιστρέψουν τὴν ἐξουσιοδότηση στὸ λαό, ὀμολογώντας τὴν ἀδυναμία τους νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ ἔργο τῆς ἀποστολῆς τους, γιὰ ὅλα αὐτὰ ποῦ συμβαίνουν σήμερα; 
Εἶναι, ἀλήθεια πὼς ὑπάρχουν μέλη πολλῶν «ταχυτήτων» στὴ Βουλή. Προερχόμενοι ἀπὸ διάφορους «χώρους». Πολλοὶ ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἀπὸ τὴν ἐπαρχία καὶ μάλιστα γνήσια χωριατόπαιδα. Ἀπὸ τὸ αἷμα μας. Σ` αὐτοὺς θὰ μείνουμε. Αὐτοὶ μας ἐνδιαφέρουν. Διότι εἶναι σάρκα ἀπὸ τὴ σάρκα μας. Προέρχονται μάλιστα ἀπὸ μικρὰ χωριά, στὰ ὁποῖα μεγάλωσαν καὶ ἀνατράφηκαν μαζί μας. Μαζὶ πηγαίναμε σχολεῖο, μαζὶ τρώγαμε τὸ κομμάτι τὸ ξερόψωμο καὶ τὴν ἐλιὰ ἀπὸ μισῆ. Ἔζησαν τὴ φτώχεια μαζὶ μέ μας, τοὺς χωριανούς τους καὶ πιὸ ἄμεσα καὶ πιὸ....

Καθηγούμενος Δοχειαρίου: "Ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ σταματήση νὰ εἶναι ἡ μάννα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ"

Ἐπίκαιρο ἄρθρο τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ Δοχειαρίου Aγ. Ὅρους Γέροντα Γρηγορίου
''Τὰ τσιμπητά''
Τὸ Ἀρχιπέλαγος, τὸ κατακοσμημένο ἀπὸ τὰ πανέμορφα νησάκια, εἶναι γνωστὸ πιὰ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀφοῦ σηκώθηκε καὶ κομματιάστηκε τὸ καραβόπανο τοῦ μουσουλμανισμοῦ, ἔγιναν ἀγαπητὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς λαοὺς ποὺ κατοικοῦνε στὶς μεγάλες στεριές. Αὐτὰ τὰ ἄνυδρα καὶ ἄνικμα νησάκια βρίθουν ἀπὸ νόστιμα καὶ ὠφέλιμα βότανα. Τοὺς πρώτους μῆνες τοῦ χειμῶνα βγάζουν τὰ λεγόμενα πορίχια (ἄγρια ραδίκια). Αὐτὰ ἀποτελοῦσαν τὸ δεῖπνο τῶν νησιωτῶν. Ὅταν ὅμως παρήρχετο ὁ χειμώνας καὶ ἄρχιζε νὰ φέγγη ἡ ἄνοιξη, μὲ τὸ λάλημα τῶν πρώτων πουλιῶν καὶ μάλιστα τοῦ γλυκόφθογγου πετροκότσυφα, τὰ σταροχώραφα ἀνέμιζαν ἕνα βότανο ποὺ μοιάζει μὲ τὴν βρούβα, ἀλλὰ δὲν εἶναι βρούβα. Τὰ τρυφερὰ βλασταράκια ἀπὸ τὸ φυτὸ αὐτό, προτοῦ ἐμφανίσουν τὸ κίτρινο λουλουδάκι τους, οἱ καταπονημένες νησιώτισσες τὰ τσιμποῦσαν μὲ τὰ ροζιασμένα τους χέρια. Ἀπὸ τὸν τρόπο λοιπὸν ποὺ τὰ συλλέγανε ὠνομάστηκαν τσιμπητά. Μάλιστα γιὰ τὶς νηστεύτριες οἰκογένειες ἦταν πολὺ σπουδαῖα, γιατὶ ἀφοῦ τὰ ζεματούσανε, τρώγονταν πολὺ εὐχάριστα χωρὶς....

π. Ἀνανίας Κουστένης: "Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεὸς"

Ὁμιλία τοῦ πατρὸς Ἀνανία Κουστένη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κολοκυνθούς

12 Μαρ 2017

«Ἀπομύθευση» τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως

Πατρός Ἰωάννου Φωτοπούλου,
ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
Στίς 2 Ὀκτωβρίου 2016 ἔστειλα μέ τό ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο πρός τό περιοδικό ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ τήν ἐπιστολή πού ἀκολουθεῖ μέ κριτική καί ἐνστάσεις μου γιά τή μορφή καί τό περιεχόμενο κάποιων τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ. Ζητοῦσα νά μάθω ἄν προτίθεται ἡ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ νά δημοσιεύσει ὅλη ἤ μέρος τῆς ἐπιστολῆς μου. Στίς 10 Ὀκτωβρίου ἔλαβα πάλι διά τοῦ ἠλεκτρ. ταχυδρομείου τήν εὐγενική ἀπάντηση τῆς ὑπευθύνου τῆς ὕλης κ. Λίτσας Χατζηφώτη μέ τήν ὁποία μέ διαβεβαίωνε ὅτι ἡ ἐπιστολή μου θά δημοσιευόταν στό τεῦχος Δεκεμβρίου 2016. Ἐπειδή κυκλοφόρησε τό τεῦχος αὐτό καί τό ἔλαβα τώρα, 9 Φεβρουαρίου 2017 καί σ΄ αὐτό οὐδέν ἀναφέρεται σχετικό μέ τήν ἐπιστολή μου ἔκρινα καλό νά τήν δημοσιεύσω στόν ΟΡΘΡΟ, καθώς σκέπτομαι ὅτι τό πνεῦμα πού διαχέεται στό περιοδικό βρίσκεται σέ κάποια σημεῖα μακριά ἀπό τήν ὀρθόδοξη δογματική καί λειτουργική παράδοση καί θά ἦταν καλό νά ἐνημερωθοῦν γιά τήν ἐκτροπή αὐτή κληρικοί καί λαϊκοί....

Δέν ξεχνῶ τήν Βόρειο Ἤπειρο

Γράφει ὁ Γεώργιος Ζάβαλης, φιλόλογος
Τό «Δέν Ξεχνῶ» μᾶς θυμίζει τό δράμα τῆς Κύπρου πού ξεκίνησε τό 1974 καί συνεχίζεται ἕως σήμερα. Ὅμως τό «Δέν ξεχνῶ» δέν ταιριάζει μόνο στήν Κύπρο ἀλλά καί στήν Βόρειο Ἤπειρο. Κάποιοι βέβαια ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν τόν ὄρο «Βόρειος Ἤπειρος» καί μιλοῦν γιά νότιο Ἀλβανία ἐνῶ ἄλλοι ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Β. Ἤπειρος κάποτε ἦταν ἑλληνική ἀλλά τώρα πλέον ἔχει χαθεῖ γιά τήν Ἑλλάδα γι΄αὐτό καί πρέπει νά τήν ξεχάσουμε.
Πῶς ὅμως εἶναι δυνατόν νά γίνει κάτι τέτοιο;
Κατ΄ ἀρχάς πῶς νά ξεχάσουμε ὅτι αὐτός ὁ τόπος εἶναι ἑλληνικός, κάτι πού ἀποδεικνύεται ἀπ΄ τά πάμπολλα μνημεῖα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς καί τῆς βυζαντινῆς περιόδου;
Ἔπειτα, ἐρχόμενοι στόν 20ο αἰώνα, πῶς νά λησμονήσουμε τόν Αὐτονομιακό Ἀγώνα τοῦ 1914, τίς θυσίες Ἱεραρχῶν, ἱερέων, πολιτικῶν, στρατιωτικῶν καί ἁπλῶν ἀνθρώπων, πού ὄχι μόνο...

Σχολεῖα ὁμοφυλοφιλίας μὲ ἄδεια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας

Παρὰ φύσιν σεμινάρια ντροπῆς
Περιθωριακὴ ΜΚΟ -μὲ πολιτικὴ κάλυψη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας- διοργανώνει συνέδριο γιὰ δασκάλους ὑπὲρ τῶν gays σὲ δημοτικὸ. Τό ἄνοιγμα τῆς συζήτησης γιὰ τὰ διεμφυλικὰ ἄτομα στὸν χῶρο τοῦ σχολείου, καὶ μάλιστα μὲ τὶς «εὐλογίες» τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, προωθεῖ μιὰ περιθωριακὴ ΜΚΟ μὲ τὴν ὀνομασία «Πολύχρωμο Σχολεῖο».
Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ἀπηύθυνε πρόσκληση σὲ δασκάλους δημοτικῶν (!!!) σχολείων καὶ καθηγητὲς γυμνασίου καὶ λυκείου νὰ παρακολουθήσουν τὶς ἐργασίες διήμερου συνεδρίου μὲ τὸν -εὔγλωττο, εἶναι ἡ ἀλήθεια- τίτλο «Καλὲς πρακτικὲς γιὰ τὴ διαμόρφωση συμπεριληπτικοῦ σχολικοῦ πλαισίου πάνω σε θέματα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ταυτότητας φύλου, ἔκφρασης φύλου καὶ χαρακτηριστικῶν φύλου».
Τὸ συνέδριο - σεμινάριο ὑπὲρ τῶν γκέι γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς ξεκίνησε χθὲς καὶ ὁλοκληρώνεται σήμερα στὸ 66ο Δημοτικὸ Σχολεῖο τῆς Ἀθήνας στὸ Μεταξουργεῖο. Μάλιστα, ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ὑπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντὴς ἐνημέρωσε μὲ....

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνὸς: Ἡ συνέχεια τῆς Ρωμηοσύνης κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ὀθωμανοκρατίας (γ΄ μέρος)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Α΄ (ΕΔΩ) ΚΑΙ Β΄ (ΕΔΩ) ΜΕΡΟΣ 
Ὁ Ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Μεταλληνὸς, μιλάει γιὰ τὴν ἱστορία τῆς ἑλληνορθόδοξης καί τῆς Ρωμαίικης παράδοσης τῶν Ρωμηῶν στὴν διάρκεια τῆς Ὀθωμανοκρατίας

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας
Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά ἕνα μεγάλο ἅγιο πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Ἔζησε τόν 14ο αἰώνα. Τό ὅτι εἶναι πολύ μεγάλος ὁ πατέρας αὐτός, φαίνεται ἀπό τό ὅτι στό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας, πού διαβάζεται τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί πού εἶναι ὁ καταστατικός χάρτης τῆς πίστης μας, μαζί μέ τούς ἄλλους μεγάλους πατέρες ὑμνεῖται καί αὐτός καί μαζί μέ τούς παλαιούς ἐχθρούς τῆς πίστης μας ἀναθεματίζονται καί οἱ δικοί του ἀντίπαλοι.
2. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος καταγόταν ἀπό τήν Μικρά Ἀσία ἀπό εὐσεβέστατους γονεῖς. Οἱ τουρκικές ἐπιδρομές ἀνάγκασαν τούς γονεῖς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου νά φύγουν ἀπό τήν Μικρά Ἀσία καί νά ἐγκατασταθοῦν στήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ πατέρας τοῦ ἁγίου, ὁ Κωνσταντῖνος Παλαμᾶς, ἦταν εὐσεβέστατος καί πολύ μορφωμένος, γι᾽ αὐτό καί ὁ αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος ὁ Β´ τόν διάλεξε γιά διδάσκαλο τοῦ ἐγγονοῦ του καί διαδόχου του στό θρόνο. Καί ἀκόμη τοῦ πρόσφερε καί θέση στήν σύγκλητο. Ἀπό αὐτόν, λοιπόν, τόν εὐσεβέστατο καί μορφωμένο πατέρα, ἀγαπητοί μου, παιδαγωγήθηκε ὁ μικρός υἱός του Γρηγόριος. Πέντε συνολικά ἦταν ὅλα τά παιδιά τῆς οἰκογένειας. Τρία ἀγόρια καί δύο κορίτσια. 
Καί τά πέντε ἀκολούθησαν τόν μοναχικό βίο. Τό πρῶτο παιδί ἦταν ὁ Γρηγόριος καί...

11 Μαρ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ Κύριος, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους Παλαμάδες, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν τὴν παράδοση...»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄ (σελ. 347-349). Ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης.
Πολλοὶ ἅγιοι Μάρτυρες, ὅταν δὲν ἤξεραν τὸ δόγμα, ἔλεγαν: «Πιστεύω ὅ,τι θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες». Ἂν κάποιος ἔλεγε αὐτό, μαρτυροῦσε. Δὲν ἤξερε δηλαδὴ νὰ φέρη ἀποδείξεις στοὺς διῶκτες γιὰ τὴν πίστη του καὶ νὰ τοὺς πείση, ἀλλὰ εἶχε ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες. Σκεφτόταν: «Πῶς νὰ μὴν ἔχω ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες; Αὐτοὶ ἦταν καὶ πιὸ ἔμπειροι καὶ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι. Πῶς ἐγὼ νὰ δεχθῶ μία ἀνοησία; Πῶς νὰ ἀνεχθῶ νὰ βρίζη ἕνας τούς Ἁγίους Πατέρες;» Νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν παράδοση. Σήμερα, δυστυχῶς, μπῆκε ἡ εὐρωπαϊκὴ εὐγένεια καὶ πᾶνε νὰ δείξουν τὸν καλό. Θέλουν νὰ δείξουν ἀνωτερότητα καὶ τελικὰ πᾶνε νὰ προσκυνήσουν τὸν διάβολο μὲ τὰ δύο κέρατα. «Μία θρησκεία, σοὺ λένε, νὰ ὑπάρχη» καὶ τὰ ἰσοπεδώνουν ὅλα. 
Ἦρθαν καὶ σ΄ἐμένα μερικοὶ καὶ μοῦ εἶπαν: «Ὅσοι πιστεύουμε στὸν Χριστό, νὰ κάνουμε μία θρησκεία». «Τώρα εἶναι σὰν νὰ μοῦ λέτε, τοὺς εἶπα, χρυσὸ καὶ μπακίρι, χρυσὸ τόσα καράτια καὶ τόσα ποὺ τὰ ξεχώρισαν, νὰ τὰ μαζέψουμε πάλι καὶ νὰ τὰ κάνουμε ἕνα. Εἶναι σωστὸ νὰ τὰ ἀνακατέψουμε πάλι; Ρωτῆστε ἕναν χρυσοχόο: «Κάνει νὰ ἀνακατέψουμε τὴν σαβούρα μὲ τὸν χρυσό;» Ἔγινε τόσος ἀγώνας, γιὰ νὰ λαμπικάρη τὸ δόγμα». 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν καὶ ἀπαγόρευσαν τὶς σχέσεις μὲ αἱρετικό. Σήμερα λένε: «Ὄχι μόνο μὲ αἱρετικὸ ἀλλὰ καὶ μὲ Βουδιστὴ καὶ μὲ πυρολάτρη καὶ μὲ....

Ἔθαψαν τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο στὴν γη ποὺ κάρπιζε τὰ κοντάρια τῆς Μακεδονικῆς Φάλαγγας

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Εἶναι λογικὸ νὰ ἔθαψαν τιμητικὰ τὸν Μ. Ἀλέξανδρο στὸ χῶμα ἐκεῖνο ποὺ κάρπιζε τὰ κοντάρια τῆς Μακεδονικῆς Φάλαγγας ( βλ. ΣΑΡΙΣΑ). Δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς τὸ λένε τὰ ἱστορικὰ τοπωνύμια καὶ ἕνας ΑΓΙΟΣ τῆς Ἐκκλησίας μας. Πῶς λοιπὸν τὸ ἴδιο το τοπωνύμιο ὑποστηρίζει ἀπὸ μόνο του τὸν θεόπνευστο λόγο τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ. Ἐμεῖς ἐνισχύουμε τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ μέσα ἀπὸ τὶς πηγὲς. Πᾶμε λοιπὸν ἀδελφοὶ γιατί ὅταν θὰ βρεθεῖ ὁ Μεγάλος τς Ἱστορίας θὰ σειστεῖ τὸ ἔδαφος τοῦ πλανήτη μας. Ποῦ καὶ πῶς φτιαχνόταν τὸ κοντάρι τῆς ΣΑΡΙΣΑΣ;
«Η σάρισα ἦταν ἀρχαῖο ὅπλο, ἕνα δόρυ μεγάλου μήκους, τὸ βασικὸ ἐπιθετικὸ ὅπλο τῆς μακεδονικῆς φάλαγγας. Ἡ σάρισα ἦταν κατασκευασμένη ἀπὸ σκληρὸ ξύλο κρανιᾶς, δέντρο ποὺ ἀφθονεῖ στὰ βουνὰ τῆς δυτικῆς Μακεδονίας (τς Ἄνω Μακεδονίας των ἀρχαίων). Ἡ κρανιὰ φτάνει σὲ μεγάλο ὕψος μὲ....

Ἀπάντηση Ἱερέως Κωνσταντίνου Καντάνη στὴ νέα τοποθέτηση - ἀπάντηση τοῦ παπικοῦ ἐπισκόπου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ἱερεὺς Κωνσταντῖνος Καντάνης Ὑπεύθυνός της ἐπιτροπῆς γιὰ θέματα Αἱρέσεων Ι. Μ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας
Ἐντεταλμένος στὶς Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
στὴν νέα τοποθέτηση - ἀπάντηση
τοῦ «Νικόλαου, καθολικοῦ ἀρχιεπισκόπου
Νάξου - Τήνου - Ἀνδρου - Μυκόνου καὶ μητροπολίτη παντὸς Αἰγαίου»
Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ κρίση ἔχει ἰδιαιτέρως προβληματίσει καὶ ταλαιπωρεῖ τοὺς Ἕλληνες, μιὰ ἀντιπαράθεση ἑνὸς ὀρθοδόξου καὶ ἑνὸς παπικοῦ πιθανῶς νὰ τοὺς ἀφήνει ἀδιάφορους. Παρόλα αὐτά, τόσο γιὰ τὴ διακονία τῆς Ἀλήθειας ὅσο καὶ γιὰ ἱστορικοὺς λόγους (ποὺ οἱ συγκυρίες τοὺς καθιστοῦν καὶ πάλι ἐπίκαιρους), ἀναγκαζόμαστε νὰ ἀπαντήσουμε στὴ νέα τοποθέτηση τοῦ κυρίου Νικολάου, παπικοῦ ἀρχιεπισκόπου Ναξου - Τήνου - Ἀνδρου - Μυκόνου καὶ μητροπολίτη παντὸς Αἰγαίου καὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε μαζί του γιὰ τελευταία φορά.
Συγκεκριμένα ὁ κύριος Νικόλαος ἀναφέρει στὴν τοποθέτησή του: «Ἐγὼ οὔτε «παπικὸς» εἶμαι, οὔτε «Ρωμαιοκαθολικός», ἀλλὰ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας». Ἐπίσης κατόπιν ἀναφέρει: «Π. Κωνσταντῖνε, θὰ εἴχατε ἀπόλυτο δίκιο, ἂν ἡ ἀνακοίνωση καὶ ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιοτάτου κ. Κοσμᾶ περιοριζόταν στὴν ἀνάγνωσή της στοὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του. Ὅμως τόσο ἡ ἀνακοίνωση, ὅσο καὶ ἡ ἐγκύκλιος δημοσιεύτηκε καὶ σὲ ἰστοσελίδες ποὺ διαβάζονται καὶ ἀπὸ Καθολικοὺς Χριστιανοὺς (πρὸς ἐνημέρωσή σας, στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν τριακόσιες χιλιάδες Καθολικοὶ Χριστιανοὶ καὶ κανένας παπικός). Ἔπρεπε λοιπὸν κάποιος νὰ....

Ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα μὲ βιομετρικὰ στοιχεῖα γιὰ μετανάστες

Ἡ ἠλεκτρονικὴ ἄδεια διαμονῆς ἀλλοδαπῶν φτάνει στὴν Ἑλλάδα μέσα στὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἐπιλύοντας τὰ προβλήματα τῆς γραφειοκρατίας ἐγείροντας ὅμως καὶ ἐρωτήματα. Γιὰ τὴ νέα ἄδεια παραμονῆς ἀπαγορεύονται οἱ φωτογραφίες μὲ μαντίλα, χιτζάμπ, νικάμπ, γυαλιὰ καὶ γενικὰ μὲ ὅποιο ἄλλο στοιχεῖο μπορεῖ νὰ κρύβονται τὰ χαρακτηριστκὰ τοῦ προσώπου.  Ἡ ἐφαρμογὴ ἀφορᾶ στοὺς 557.476 πολίτες τρίτων χωρῶν οἱ ὁποῖοι διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ τοὺς νόμιμους μετανάστες στὴ χώρα. Θὰ ἔχει θέση ταυτότητας γιὰ ὅσους τὸ ἀποκτοῦν, ἀλλὰ νὰ σημειωθεῖ πὼς ὅσοι ἤδη διαθέτουν ἄδεια παραμονῆς ἡ ὁποία ἔχει ἐκδοθεῖ ἕως τὶς 20 Φεβρουαρίου δὲν χρειάζεται νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν. Μόλις λήξει ἡ ἰσχύς της ἡ ἀντικατάσταση θὰ γίνει ἔτσι κι ἀλλιῶς. 
Σημειώνεται πὼς ἡ ἠλεκτρονικὴ ἄδεια διαμονῆς εἶναι μία ὑποχρέωση τὴν ὁποία πρέπει νὰ τηρήσει ἡ χώρα μας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κανονισμοῦ 1030/2002 ὁ ὁποῖος τροποποιήθηκε τὸ 2008. Σύμφωνα μὲ αὐτόν, οἱ πολίτες τρίτων χωρῶν ποὺ διαμένουν μόνιμα στὴν Ἑλλάδα ἐπιβάλλεται νὰ....

Τὸ γραφτὸ ἔλεγε πὼς θὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὴν Ἑλλάδα, γιατί Ἑλλὰς θὰ πεῖ… ἔλα

Γράφει  Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς
Πλησιάζει ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος, τὸ ἀθάνατο Εἰκοσιένα. Οἱ ἀπόγονοί τν γενοκτόνων μας Τούρκων, ὀνειροφαντάζονται μεγαλεία. Καλὸ εἶναι νὰ θυμόμαστε τὰ πάθη τῶν προγόνων μας, γιὰ νὰ ξέρουμε μὲ ποιοὺς γειτονεύουμε καὶ γιατί οἱ ἡρωικοὶ ραγιάδες τραγουδοῦσαν τὸ ἑξῆς...ρατσιστικὸ ὅπως θὰ ἔλεγε ἕνας ὑμνητὴς τοῦ πολύχρωμου-παρδαλοῦ σχολείου:" Τοῦρκος μὴ μείνει στὸ Μοριά, μηδὲ στὸν κόσμο ὅλο".
Ἔχω στὴν βιβλιοθήκη μου ἕνα πολὺ παλιὸ περιοδικὸ μὲ τίτλο «ΓΝΩΣΕΙΣ». Τὸ τρίτο τεῦχος τοῦ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’21. Γράφουν σ’ αὐτὸ πνευματικὰ ἀναστήματα ὅπως οἱ: Κόντογλου, Καραντώνης, Περάνθης,  Χάρης, Λάπας, Ἀγγελομάτης, Μυριβήλης καὶ ἄλλοι σημαντικοί. Ξεσηκώνω ἀπὸ τὸ ἀφιέρωμα ἕνα κείμενο τοῦ Σταύρου Μάνεση, συντάκτη, τότε, τοῦ «Ἱστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν». (Τοῦ ὁποίου, ἡ συγγραφή, δὲν ἔχει ἀκόμη ἐπιτευχθεῖ. Στὴν Ἑλλάδα τὰ πράγματα πηγαίνουν «σπρωχνόμενα», ἔλεγε χαρακτηριστικὰ ὁ ὑπασπιστὴς τοῦ Κολοκοτρώνη, Φωτάκος). Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου εἶναι «Μακεδονικὲς Ἡμέρες». Ὁ συγγραφέας γύριζε τότε τὴν Μακεδονία μὲ σκοπὸ νὰ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς

Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη μὲ θέμα: «Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς».

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Ποιμαντική καὶ ἐκκοσμίκευση

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου «Ἐκκλησία καὶ Ἐκκοσμίκευση», ἐκδόσεις Μυριόβιβλος
Ὁρισμοὶ
Ἡ Ἐκκλησία μας σαρκώνεται καὶ ζεῖ μέσα στὸν κόσμο. Προσλαμβάνει τὸν κόσμο καὶ ἁγιάζει τὸν κόσμο. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὁρίζει προσφυέστατα: «Τὸ ἀπρόσληπτον καὶ ἀθεράπευτον». Ὁ διττὸς αὐτὸς στόχος ὁρίζει τὴν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας. Πρόσληψη καὶ θεραπεία. Ἡ ἔννοια τῆς προσλήψεως δὲν ἀρνεῖται τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μέσα στὸν κόσμο, ἀρνεῖται, ὅμως, τὴν ἀντίστροφη κίνηση, τὴν πρόσληψη τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν κόσμο. Διαφέρει ἡ πρόσληψη τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, συγκρινόμενη μὲ τὴν ἐκκοσμίκευση καὶ τὸν συσχηματισμό.
Ἡ ἔννοια τῆς θεραπείας δὲν ἀρνεῖται τὴ χρησιμοποίηση θεραπευτικῶν μέσων, ἀντιτάσσεται, ὅμως, στὴ χρησιμοποίηση μὴ ἐκκλησιαστικῶν μέσων θεραπείας.
Ἡ προοιμιακὴ αὐτὴ τοποθέτηση προσδιορίζει, ἤδη, τὴν ἐκκοσμίκευση τῆς ποιμαντικῆς στὴν λανθασμένη θεώρηση τῶν δύο ἀφετηριακῶν ὁρισμῶν τῆς προσλήψεως καὶ τῆς θεραπείας. 
Ἡ ἐκκοσμίκευση στὴν πρόσληψη
Ἡ πρόσληψη τοῦ κόσμου καὶ τῶν μεγεθῶν του ἀποτελοῦν ἕνα καίριο σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ποιμαντικῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἀφοῦ ἡ πρόσληψη γίνεται πρὸς θεραπεία, πρέπει νὰ γίνει...

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.