ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

20 Φεβ 2017

Ἡ φωνὴ τοῦ Προφήτου Ἱερεμία μᾶς καλεῖ διαχρονικὰ γιὰ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή στὸν Θεό!

Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας ὡς θεόσταλτος εἶδε τὴν πνευματικὴ κατάπτωση τοῦ Ἔθνους του καὶ προεῖπε τὶς ἐπερχόμενες παιδαγωγικὲς τιμωρίες πρὸς τὸν ἀποστατημένο λαό. Πονοῦσε γιὰ τὸ κατάντημα τοῦ λαοῦ, ἀρχόντων, ἱερέων καὶ πολιτῶν. Ἤλεγχε τὴν ἐπικρατοῦσα ἁμαρτωλότητα καὶ τὴν αὐξανόμενη εἰδωλολατρεία. Καλοῦσε τὸν λαὸ σὲ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸν Θεό, δηλαδὴ σὲ μία ζωὴ σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημα καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση. Στὰ γραφόμενα τοῦ Προφήτου, ὑπάρχουν συναισθήματα πόνου ἀλλὰ καὶ ἐλπίδος. Δηλαδή, πόνος ὑπάρχει στὶς ἐπικείμενες τιμωρίες σχετικὰ μὲ τὴν αἰχμαλωσία, καὶ ἐλπίδα στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ λαοῦ στὴν πατρικὴ γῆ κλπ.
Ἡ ἁμαρτία εἶχε γίνει προκλητική, ἐξοργιστικὴ καὶ χωρὶς αἰδῶ. Ὑπῆρχε ψεῦδος, ἀδικία, καταδυνάστευση τοῦ ἀδυνάτου ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες, ἐγκλήματα, διαφθορὰ καὶ φαυλότητα. Παρὰ τὰ συγκλονιστικὰ λόγια τοῦ Προφήτου, ὁ λαὸς ἔμεινε ἀμετανόητος καὶ ἀποποιήθηκε τῶν εὐθυνῶν του μὲ ἀναισθησία καὶ πώρωση. Οἱ παιδαγωγικὲς τιμωρίες καὶ οἱ συμφορές, σκοπὸ εἶχαν τὸν σωφρονισμὸ καὶ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀφοῦ ὁ λαὸς ἐκπλήρωσε τὸν κανόνα ποὺ...

Ὁ Καθηγητὴς Φιλοσοφίας Δημήτρης Πατέλης τσακίζει τὴν θεωρία τοῦ κοινωνικοῦ φύλου

Παραθέτουμε τήν (ἀπομαγνητοφωνημένη) ὁμιλία τοῦ Δημήτρη Πατέλη ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης.  Ὁ Δημήτρης Πατέλης εἶναι εἶναι ἕνας ὁμολογητἠς. Νά τονισθεῖ ἐπίσης ὅτι αὐτά τά ἔλεγε τό 2015. Τά λόγια του ἀποδείχθηκαν προφητικά.
Ἡ τεχνολογία ἀλλαγῆς φύλου δέν ξέρω πόσο χειραφετημένη διάσταση μπορεῖ νά ἔχει. Χειρίστου τύπου χειραγώγηση.
-Ποιοί εἶναι ὑπέρμαχοι αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν;
-Οἱ πιό ρατσιστές στήν παγκόσμια πολιτική πού πᾶνε νά ἐπιβάλλουν τήν δική τους νοοτροπία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ ὅλο τόν πλανήτη. Αὐτοί πού ἐπιβάλλουν μέ ὅρους γενοκτονίας, οἰκονομικά, πολιτικά γεωστρατηγικά συμφέροντα, πού πᾶνε νά ἐπιβάλλουν ὅλη τήν...

Εἶναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ ἡ ἄρνηση παραλαβῆς δηλώσεων γιὰ τὴν «Θεματικὴ ἑβδομάδα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικὰ μὲ τὴν ἄρνηση Σχολείων νὰ παραλάβουν τὶς Δηλώσεις ἀντίρρησης 
τῶν Γονέων γιὰ τὸν 3ο ἄξονα τῆς «Θεματικῆς Ἑβδομάδας» 
Ὁ κ. Ὑπουργὸς Παιδείας δήλωσε προφορικὰ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὴ ἡ Δήλωση Ἀπαλλαγῆς ποὺ ὑποβάλλουν οἱ γονεῖς στὰ Γυμνάσια καὶ ὅτι οἱ μαθητὲς εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ παρακολουθήσουν τὴ Θεματικὴ Ἑβδομάδα. 
Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴ τὴ δήλωση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, κάποιοι Διευθυντὲς Γυμνασίων ἀρνήθηκαν νὰ παραλάβουν τὴ δήλωση τῶν γονέων, προσπαθώντας νὰ ἀποθαρρύνουν τοῦ γονεῖς. 
Αὐτὸ ὅμως εἶναι παράνομο καὶ διώκεται πειθαρχικὰ διότι: 
1. Ὁ κος Ὑπουργὸς δὲν ἐξέδωσε μέχρι στιγμῆς γραπτῶς τὴν ἄρνησή του αὐτή. Ἀλλὰ καὶ ἂν τὸ κάνει, γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει νόμιμη βάση, διότι ἀντίκειται: α) στὰ ἄρθρα 10 καὶ 16 τοῦ Συντάγματος, β) στὸ ἄρθρο 2 τοῦ Προσθέτου Πρωτοκόλλου τῆς Σύμβασης τῆς Ρώμης καὶ γ) τὴν Διεθνή Σύμβαση ΟΗΕ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ Ν. 2101/1992 ἄρθρα 5,8,29. 
2. Κάθε Ὑπηρεσία (λχ. Σχολεῖο) ὀφείλει νὰ παραλαμβάνει τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀπευθύνονται...

19 Φεβ 2017

Ἡ «τρέλα» τῆς ἀποτειχίσεως ὑποσκάπτει τὸν ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγώνα καὶ γίνεται τὸ καλύτερο δῶρο γιὰ τοὺς οἰκουμενιστὲς

Τὸ σύνδρομο τοῦ «παλαιοημερολογιτισμοῦ» εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ τὸν τελευταῖο καιρό. Δηλαδή, ἡ στάση ὁρισμένων ἀντι-οικουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπειδὴ διακατέχονται ἀπὸ «ζῆλο οὐ κατ΄ ἐπίγνωση» εἶναι ἱκανοὶ νὰ διαλύσουν καὶ νὰ στιγματίσουν τὸν ἁγνὸ ἀγώνα.
Ἀρχικῶς, θὰ ἦταν καλὸ νὰ σημειώσουμε ὅτι ὑπάρχουν ὁρισμένοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν λεγομένη «τρέλα» τῆς ἀποτειχίσεως καὶ ἀγνοοῦν ὅτι δωρίζουν στοὺς Οἰκουμενιστὲς τὸ δικαίωμα νὰ δυσφημοῦν τὸν γνήσιο ἀντιαιρετικὸ ἀγώνα. Διότι τὰ «καπετανάτα», καθὼς καὶ οἱ προσωπικὲς φιλοδοξίες ὅσων θέλουν νὰ ἱεραρχήσουν τὶς δικές τους προτεραιότητες πάνω ἀπὸ τὸν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ οἰκουμενισμοῦ, εἶναι ἕνα λυπηρὸ ὀφθαλμοφανὲς γεγονός.
Ὁρισμένοι ἀλλάζουν τὴν ρότα τοῦ καραβιοῦ, χωρὶς νὰ ἔχουν οὔτε τὴν ἄδεια τοῦ κυβερνήτου, οὔτε τὴν συγκατάθεση τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν. Καὶ φυσικὰ σὲ καμμία περίπτωση δὲν μποροῦν νὰ...

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία καὶ τὸ ἀνεκτίμητο ἔργο της

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ τουρκοκρατία ἀνέδειξε ἕνα νέο νέφος μαρτύρων, τὸ ἴδιο ἡρωικὸ μὲ αὐτὸ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ πολυπληθεῖς Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἐκκλησιαστικὸ στερέωμα ὡς ἀστέρες πολύφωτοι.  Ἕνα τέτοιο πολύφωτο ἀστέρι τῆς μαύρης αὐτῆς ἐποχῆς, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος μας, εἶναι καὶ ἠ Αγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, τῆς ὁποίας τὴ μνήμη ἑορτάζει στὶς 19 Φεβρουαρίου.
Ἡ Ἁγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα περί τὸ 1522 ἀπὸ τὴν ἐπιφανή Οἰκογένεια τῶν Μπενιζέλων καὶ τὸ κοσμικό της ὄνομα ἦταν Παρασκευή. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της Ἄγγελος καί Σηρίγη, ἀπόγονος τῆς βυζαντινῆς οἰκογένειας τῶν Παλαιολόγων, τὴν ἀνάθρεψαν μὲ εὐσέβεια. Ἔμαθε τὰ πρῶτα της γράμματα καὶ σὲ ἡλικία μόλις 14 τὴν πάντρεψαν μὲ τὸν...

Ὁ ἐπαναστάτης ποὺ ἔκανε τὸ κορμὶ του κοντάρι σημαίας!

Ξημέρωμα τοῦ 1897 ἡ Κρήτη «βράζει» ἀπὸ τὶς θηριωδίες τῶν Τούρκων. Οἱ Κρητικοὶ ἀποφασίζουν νὰ κηρύξουν τὴν Ἕνωση μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα. Στὸν Προφήτη Ἠλία τοῦ Ἀκρωτηρίου Χανίων Κρήτης ὀχυρώνονται οἱ ἐπαναστάτες καὶ ὑψώνουν τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ποὺ τοὺς παρέδωσε ὁ ὕπαρχος τοῦ θωρηκτοῦ «Ὕδρα» Κωνσταντῖνος Κανάρης, ἐγγονὸς τοῦ ναύαρχου Κανάρη.
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς τούρκους, ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ τὴν ἀντίδραση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων (Ἰταλίας, Γαλλίας, Αὐστρίας, Γερμανίας, Ἀγγλίας καὶ Ρωσίας), ποὺ στὶς 9 Φεβρουαρίου 1897, ξεκινοῦν σφοδρὸ βομβαρδισμό.
Μία ἀπὸ τὶς ὀβίδες κτυπᾶ καὶ καταρρίπτει τὸν ἱστὸ μὲ τὴν ἑλληνικὴ σημαία. Ὁ ὁπλίτης Σπύρος Καγιαλὲς - Καγιαλεδάκης μὲ μεγάλο κίνδυνο γιὰ τὴν ζωὴ του πετάγεται μέσα στὴν πύρινη κόλαση τοῦ βομβαρδισμοῦ, ξαναστήνει τὸν ἱστὸ καὶ ἡ σημαία κυματίζει καὶ πάλι περήφανη.
Μία νέα ὀβίδα καταρρίπτει καὶ πάλι τὸν ἱστό. Ὁ Σπύρος Καγιαλὲς - Καγιαλεδάκης τὸν ξαναστήνει ὅπως πρίν.
Τρίτη ὀβίδα θρυμματίζει πιὰ τὸν ἱστὸ καὶ ρίχνει κάτω τὴν σημαία. Τότε συνέβη κάτι τὸ ἀπίστευτο, κάτι ἀνεπανάληπτο:
Ὁ Σπύρος Καγιαλές - Καγιαλεδάκης ἁρπάζει τὴν σημαία καὶ τὴν ἀνυψώνει κάνοντας τὸ ἴδιο του τὸ σῶμα κοντάρι!
Μόλις οἱ ναύαρχοι τοῦ ἑνωμένου στόλου εἶδαν μὲ τὰ κιάλια ὅτι ἡ σημαία καὶ πάλι κυματίζει μὲ κοντάρι ἕναν… ἐπαναστάτη, δὲν πίστευαν στὰ μάτια τους καὶ ἀμήχανοι διέταξαν...

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας: Οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄκτιστες

Θυμίαμα
Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
Δογματικά, βασικά τς Ὀρθόδοξης Δογματικῆς (1)
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀναφέρονται στά Δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Τά Δόγματα αὐτά, γιά τά ὁποῖα σᾶς μίλησα γενικά στό προηγούμενο κήρυγμά μου, εἶναι οἱ σωστές γραμμές, ἄς τό πῶ ἔτσι, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες πρέπει νά βαδίζουμε, γιά νά ζοῦμε τόν Θεό μας, γιά νά πετύχουμε τήν σωτηρία μας. Μέ τά Δόγματα ἐκφράζεται ὅλη ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, πού λέγεται «Δογματική» διδασκαλία. 
Ἤθελα ὅμως ἀπό τήν ἀρχή νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, μερικές γενικές ἀρχές, πού ἀποτελοῦν τήν βάση τῆς Ὀρθόδοξης Δογματικῆς διδασκαλίας. Ἡ πρώτη βάση εἶναι αὐτό πού εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν δημιουργοῦμε καινούργια Δόγματα, καινούργιες ἀλήθειες. Αὐτό τό κάνουν οἱ Παπικοί, πού τό σύστημά τους, σάν νά εἶναι μιά...

18 Φεβ 2017

Τὰ Θρησκευτικὰ τὰ κοινὰ γιὰ ὅλους καὶ «τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα» τῶν Ἐπισκόπων μας!

Τοῦ Ἐπιφάνιου Στόκου,
Θεολόγου, Ἐφόρου τοῦ ΔΣ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
Οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ παρακολουθοῦμε μὲ μεγάλη ἔκπληξη καθημερινά, Ὀρθόδοξους Ἕλληνες Μητροπολίτες, νὰ ἐμφανίζονται, συγκεκαλυμμένα μέν, ξεκάθαρα δέ, ὑπὲρ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὰ ὁποία ἔχουν ἀποδοκιμαστεῖ ἀπὸ τὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ θεολογικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Ἐκεῖνο ποὺ ἐκπλήσσει περισσότερο εἶναι ὅτι, ὄχι μόνο ἐπιδοκιμάζουν τὰ Προγράμματα αὐτὰ ἀλλὰ υἱοθετοῦν τὰ ἐπιχειρήματα, ἀκόμη καὶ τὴ φρασεολογία τῶν Συντακτῶν τῶν Προγραμμάτων αὐτῶν.
Συγκεκριμένα,  πρόσφατα ἀκούσαμε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιο, σὲ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε σὲ δημοσιογραφικὴ ἠλεκτρονικὴ ἰστοσελίδα 1, νὰ δηλώνει ὅτι «ἦταν μία ἀναγκαιότητα, αὐτὸ ὅλοι τὸ ἀναγνωρίζουνε, νὰ εἶναι (τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν), ἕνα, ὀρθοδόξου χαρακτῆρος, μάθημα, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ νὰ...

Ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο: Λύση ἢ πρόβλημα;

«Θεέ μου, τί ἀκοῦμε καὶ τί βλέπουμε πιὰ σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο; Τὸν ΟΑΣΑ νὰ ζητάει τόσα στοιχεῖα ἀπὸ τὸν πολίτη ποὺ θέλει νὰ ἀγοράσει ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο, ποὺ οὖτε  ὁ Λευκὸς Οἴκος δὲν ζητάει ἀπὸ  τοὺς ἐπισκέπτες του».[1]
Θέμα τῶν ἡμερῶν τὸ ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο, μὲ τὸν ΟΑΣΑ νὰ διαβεβαιώνει ὅτι προστατεύονται τὰ δικαιώματα τοῦ πολίτη καὶ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα νὰ ἐπισημαίνει τὰ κενὰ ποὺ ὑπάρχουν στὸ σύστημα καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν.
Νέο, εὔκολο καὶ ἔξυπνο χαρακτηρίζεται τὸ ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο. Ὁ ΟΑΣΑ ὑποστηρίζει, ὅτι διασφαλίζει καὶ προστατεύει πλήρως τὸ δικαίωμα τῆς ἀνώνυμης μετακίνησης τοῦ ἐπιβατικοῦ κοινοῦ.  Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν προσωποποίηση – ταυτοποίηση ὅλων τῶν ἐπιβατῶν, ὁ Ὀργανισμὸς Ἀστικῶν Συγκοινωνιῶν Ἀθηνῶν Α.Ε, ἀναφέρει ὅτι «τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν κατόχων τῶν καρτῶν, θὰ καταχωροῦνται σὲ ἀσφαλῆ βάση δεδομένων, ἐνῶ ἕνα ὑποσύνολο αὐτῶν θὰ καταχωρεῖται σὲ ἐνσωματωμένο micro chip στὴν κάρτα, ὥστε νὰ καθίσταται δυνατὸς ὁ ἔλεγχος ἐπὶ τοῦ μέσου μαζικῆς μεταφορᾶς, ποὺ θὰ ἀφορᾶ στὴν ἰσχὺ ἢ καὶ στὴν ἐγκυρότητα αὐτοῦ τοῦ τύπου κομίστρου».
Ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα,[2] συνεδρίασε ἐκτάκτως...

Ὁ σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν: Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω

Ἑρμηνεία
Ἡ ἐκκλησία εἶναι μία κοινωνία προσώπων. Ὅ,τι συμβαίνει στὸ ἕνα πρόσωπο ἔχει ἀντίκτυπο καὶ στὸ ἄλλο. Ὁ χριστιανὸς δὲν ζεῖ μόνος του, ἀλλὰ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους χριστιανούς, ποὺ εἶναι ἀδελφοί του. Ὅλους μᾶς ἑνώνει καὶ μᾶς συγκρατεῖ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ• «δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἱματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς» (Ρωμ. 5, 9), θὰ πεῖ ὁ Ἀπόστολος. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος γράφει πὼς ὁ χριστιανὸς «ἐχρήν... ἀπὸ τοῦ τρόπου γνωρίζεσθαι», δηλ. ἡ συμπεριφορὰ του τὸν κάνει γνωστὸ στὸν κόσμο. Ἡ ἁγία ζωή του ἢ ὁ ἁμαρτωλὸς τρόπος ζωῆς του ἐπηρεάζει τὸν συνάνθρωπό του.
Αὐτὴ τὴ μεγάλη ἀλήθεια ἐκφράζει ὁ μακάριος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀνάγνωσμα σχολιάζοντας τὸ γνωστὸ θέμα τῶν εἰδωλοθύτων.
Στήν Κόρινθο ἡ βρώση τῶν εἰδωλοθύτων εἶχε διχάσει τοὺς πιστούς. Αὐτοί, ποὺ θεωροῦσαν τὸν ἑαυτὸ τους προχωρημένο καὶ εἶχαν τὴ «γνῶσιν», ἔτρωγαν τὰ εἰδωλόθυτα, ὅπως ἀκριβῶς...

Ὁ ἀφανισμὸς τῆς ἑλληνορθόδοξης οἰκογένειας

Μαρίας Μαντουβάλου, Ἀναπλ. Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ἡ Νέα Τάξη, ἡ λεγόμενη Παγκοσμιοποίηση, τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἐντείνει τὶς προσπάθειές της, ὥστε νὰ μὴν ἀφήσει τίποτα ὄρθιο στὴν Ἑλληνορθόδοξη Ἑλλάδα. Μηχανεύεται τὰ πάντα καὶ ἔχει δυστυχῶς συμπαραστάτες ντόπιους, ἑλληνόφωνους ἀξιωματούχους ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται μεταμοντέρνοι, ὀπαδοὶ τῆς ὕστερης Νεωτερικότητας, τῆς πολιτισμικότητας καὶ τοῦ διεθνισμοῦ καὶ χλευάζουν κάθε ἑλληνορθόδοξη παραδοσιακὴ ἐθνικὴ ἀξία. Στὸ στόχαστρο ἔχουν μπεῖ ἡ Ὀρθοδοξία, τὸ Ἔθνος, τὸ σχολεῖο καὶ ἡ οἰκογένεια. Δηλαδή, ἡ μεθόδευσή τους τείνει νὰ ἀνατρέψει ἐκ βάθρων τὸν ἐκκλησιαστικό, ἐθνικό, ἐκπαιδευτικὸ καὶ οἰκογενειακὸ ἱστὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὥστε τὸ ἑπόμενο βῆμα νὰ εἶναι, ὅπως πιστεύουν καὶ ἐπιδιώκουν, ἡ καταβαράθρωση ὅλων τῶν θεσμῶν καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν καὶ κατὰ συνέπεια ἡ διάλυση τῆς ἀπαραίτητης συνοχῆς τοῦ κράτους, ἀφοῦ θὰ τὸ ἔχουν στερήσει ἀπὸ τὶς ζωογόνες ρίζες του, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ ζωντανότερο κύτταρο ποὺ εἶναι ἡ οἰκογένεια καὶ ποὺ ἀποτελεῖ τομέα ἰδιαίτερα καθαγιασμένο...

Τσὶπ ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων σὲ ὑπαλλήλους βελγικῆς ἐταιρίας

Μιὰ μικρὴ ἐπιχείρηση τεχνολογίας καὶ μάρκετινγκ ἡ NewFusion στὸ Βέλγιο ἀλλάζει τὰ δεδομένα. Ἕνας ὑπάλληλός της στέκεται μπροστὰ στὴν πόρτα, κουνάει τὸ χέρι του σὲ ἕνα σκάνερ καὶ ἡ πόρτα ἀνοίγει. Αὐτὸ ἴσως εἶναι τὸ μέλλον. 8 ἀπὸ τοὺς 12 ἐργαζόμενους δέχτηκαν νὰ βάλουν στοὺς καρποὺς τοὺς τὸ τσὶπ ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Ἡ ἐμφύτευση ἀφορᾶ ἕνα μικρὸ γυάλινο σωλήνα, ποὺ ἔχει τὸ μέγεθος τῆς μύτης ἑνὸς μολυβιοῦ.
«Τὸ ἐγκαθιστοῦμε μόνοι μας. Τὸ ἐλέγχουμε μόνοι μας. Ἀλλὰ ἂν μιὰ κυβέρνηση τὸ ρίξει στὴν ἀγορά, ἢ βάλει τὸ λαό της νὰ τὸ φοράει, θὰ ὑπάρχουν καὶ μειονεκτήματα. Πρέπει λοιπὸν νὰ τὸ σκεφτοῦμε, πῶς θὰ διαχειριστοῦμε τὴν ἰδιωτικότητα, τὴν ἀσφάλεια, ποιὰ δεδομένα θὰ ἔχεις σ’ αὐτὸ τὸ τσὶπ» ἐξηγεῖ....

17 Φεβ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: "Δὲν ὑπάρχουν φυσικὰ μακαριότεροι ἄνθρωποι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔπιασαν ἐπαφὴ μὲ τὸν Οὐράνιο Σταθμὸ"

Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Χριστόδουλος - φιλόλογος
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης - "Λόγοι περὶ προσευχῆς"
Ἡ ψυχὴ ποὺ συγκινεῖται ἀκόμη ἀπὸ τὶς ὀμορφιὲς τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, φανερώνει ὅτι ζεῖ ἀκόμη μέσα της ὁ μάταιος κόσμος, γι’ αὐτὸ ἕλκεται ἀπὸ τὴν πλάση καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν Πλάστη, ἀπὸ τὸν πηλὸ καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν Θεό. Δὲν ἔχει σημασία, ἐὰν ὁ πηλὸς αὐτὸς εἶναι καθαρὸς καὶ δὲν εἶναι λάσπη ἁμαρτίας, διότι ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ συγγενεύει καὶ μὲ τὸ πνεῦμα ἑνώνεται μὲ τὸν Θεό, διὰ τῆς προσευχῆς.
Ἡ προσευχή, μὲ τὴν ἔλλειψη τοῦ ὕπνου, τρέφει τὴν ψυχή, παράλληλα μὲ τὴν πνευματική της ἐγρήγορση, καὶ τὴν ἐξασφαλίζει, σὰν τὸ παιδάκι στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας. Ἐξυπνότερο φυσικὰ εἶναι τὸ μωρὸ ποὺ τρέχει μὲ λαχτάρα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας του καὶ θηλάζει καὶ χορταίνει τὴν γλυκιά της ἀγάπη καὶ στοργὴ παρὰ ἐμεῖς οἱ μεγάλοι στὴν ἡλικία, ὅταν ἀποφεύγουμε τὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Θεό, διὰ τῆς προσευχῆς, τὴν ὁποία θεωροῦμε σὰν ἀγγαρεία πολλὲς φορές.
Δὲν ὑπάρχουν φυσικὰ μακαριότεροι ἄνθρωποι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἐπίασαν ἐπαφὴ μὲ τὸν Οὐράνιο Σταθμὸ καὶ εἶναι δικτυωμένοι μὲ εὐλάβεια μὲ τὸν Θεό. Ὅπως δὲν ὑπάρχουν πιὸ....

Ὁδηγὸς τοῦ ἀγῶνος ὁ π. Ἐπιφάνιος

Γράφει ὀ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὅρος 
ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ τὸ κατὰ δύναμιν τὸ βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ καὶ σοφοῦ γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου «Τὰ δύο ἄκρα», ὁμολογῶ πὼς βρῆκα πολλὲς ἀπαντήσεις καὶ ἀνάπαυση ψυχικὴ ἀπὸ τὰ δύσκολα ποὺ διερχόμαστε, δηλ. ἀπὸ τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὸν ζηλωτισμό. Κανεὶς δὲν ἀμφιβάλλει πὼς ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ταλαιπωρηθεῖ πολὺ ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο ἄκρα. Ὁ οἰκουμενισμὸς μὲ σύνθημα- μᾶλλον μὲ δόλωμα- τὴν ἀγαπολογία προελαύνει μὲ πολὺ θράσος καὶ ἀναίδεια καὶ στὸ πέρασμά του ἰσοπεδώνει τὰ πάντα: ἁγίες Συνόδους, ἱεροὺς Κανόνες, παραδόσεις, ἀλλὰ τί λέω; Ἀκόμη καὶ τὴν Ἁγία Τριάδα τόλμησε καὶ ὕβρισε διὰ τοῦ filioque καὶ ἀλάθητού του Πάπα, ποὺ εἶναι τὸ ἀφεντικὸ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἔχει ὑπεραπλουστεύσει μὲ τὴν καταραμένη ἀγαπολογία. Δὲν μποροῦμε νὰ ἐκτιμήσουμε πόσο ἔχει ἀκριβῶς προχωρήσει στὴν Ἑλλάδα μας ὁ Οἰκουμενισμός ἀλλὰ σίγουρά το ρεῦμα ποὺ κινεῖται εἶναι πολὺ ἀνησυχητικό. 
Ἔτσι λοιπὸν τὸ ἕνα ἄκρο, ὁ οἰκουμενισμός, μᾶς ἦρθε ἀπὸ τὴν δαιμονοκρατούμενη Δύση. Τὸ δεύτερο ἄκρο προῆλθε μέσα ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ λέγεται ζηλωτισμός. Ὁ ζηλωτισμὸς γεννήθηκε τὸ 1924 ἀπὸ μία ἄστοχη ἐνέργεια τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ ἄλλαξε τὸ ἡμερολόγιο γιὰ τὸ χατήρι τῶν οἰκουμενιστῶν, ὡστόσο ὅμως δὲν ἐπέφερε καμία ἀλλοίωση στὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Νὰ ποῦμε πὼς τὸ μὲν παλαιὸ ἑορτολόγιο ἦταν ἀπὸ εἰδωλολάτρη, τὸ δὲ νέο ἀπὸ οἰκουμενιστή. Κι ἐνῶ ὅπως εἴπαμε δὲν ζημιώθηκε ἡ Ἐκκλησία μας ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἑορτολογίου, ὅμως ζημιώθηκε ἀπὸ τὰ τέκνα της, ποὺ δυστυχῶς γιὰ χάρη τῶν 13 ἡμερῶν δημιουργήθηκε σχίσμα ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴν Ἐκκλησία μας ἀρκετὲς δεκαετίες, λὲς καὶ μὲ τὸ παλιὸ ἡμερολόγιο δὲν πήγαινε κανεὶς στὴν κόλαση. Ἔτσι λοιπὸν βάλλεται ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο ἐπικίνδυνα ἄκρα καὶ ἐμεῖς ποὺ θέλουμε νὰ περπατήσουμε τὴν βασιλικὴ ὁδὸ τοῦ Χριστοῦ μας ποὺ....

Κωνσταντῖνος Γανωτής: Ὁ Ὅσιος Πορφύριος, ἡ οἰκογένεια καὶ ἀνατροφὴ τῶν τέκνων

Νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ «ἔμφυλες ταυτότητες» ἀπ’ τὰ σχολεῖα ζητούν 10 σύλλογοι τῆς Λάρισας

Τὴν ἀπόσυρση τοῦ θέματος «ἔμφυλες ταυτότητες» ποὺ ἐντάσσεται στὴ διδασκαλία τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας στὰ γυμνάσια τῆς χώρας μας, ζητοῦν δέκα σύλλογοι τῆς Λάρισας.
Ἐνημερώνουν ὅτι οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν «δήλωση ἀπαλλαγῆς» τοῦ παιδιοῦ τους ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ἑνότητα καὶ τονίζουν ὅτι μόνο σύγχυση μπορεῖ νὰ φέρει, ἐξηγώντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι: «Ἂν στὴν κρίσιμη ἡλικία τῆς προεφηβείας καὶ ἐφηβείας, καθὼς τὸ παιδὶ ἀρχίζει νὰ συνειδητοποιεῖ τὴν ταυτότητά του, τοῦ ἐνσπείρουμε τὴν ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ταυτότητά του αὐτή, μποροῦμε ἄραγε νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τοῦ ὑπαρξιακοῦ κλονισμοῦ ποῦ τοῦ προκαλοῦμε;».
Ἀναλυτικότερα ἀναφέρουν: «Μὲ ἐγκύκλιό του χαρακτηρισμένη ὡς ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προωθεῖ σὲ ὅλα τα γυμνάσια τῆς πατρίδας μας τὴν ὑλοποίηση Θεματικῆς Ἑβδομάδας μὲ θέμα «Σῶμα καὶ ταυτότητα». Οἱ θεματικοὶ ἄξονες τοῦ....

Ἡ πρώτη προκήρυξη τῆς προσωρινῆς κυβέρνησης τῆς Αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου (17 Φεβρουαρίου 1914)

Ἠπειρῶται!
Ἡ ἐν Ἀργυροκάστρ συνελθοῦσα Συντακτικὴ Συνέλευσις τῶν ἀντιπροσώπων, οὖς ὁμόφωνος ἀνέδειξεν ἡ γνώμη τοῦ Λαοῦ, ἀνεκήρυξε τὴν ἵδρυσιν τῆς «Αὐτονόμου Πολιτείας τῆς Βορείου Ἠπείρου» ἀποτελεσθησομένης ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν, τὰς ὁποίας ἐξαναγκάζεται ὅπως ἐγκαταλείπει ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός.
Κατὰ τὰς ἀποφάσεις τῆς Συντακτικῆς Συνελεύσεως, τὸ ὁριστικὸν Πολίτευμα τῆς ἱδρυθείσης Αὐτονόμου Πολιτείας θέλει συντάξει νέα Συντακτικὴ Συνέλευσις, συγκληθησομένη ἅμα ὡς αἳ περιστάσεις ἐπιτρέψωσι. Προσωρινῶς δὲ πάσας τὰς ἐν τῇ Αὐτονόμω Πολιτεία ἐξουσίας θέλει διαχειρισθῆ Προσωρινὴ Κυβέρνησις, ἐντεταλμένη ὅπως κυβερνήση καὶ διοικήση τὴν χῶραν ὑπὸ τὰς ἀρχὰς τῆς ἰσοπολιτείας καὶ δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως καὶ τῆς προστασίας τῆς....

Ἀποσύρουν οἱ 16 βουλευτὲς τῆς Ν.Δ. τὶς ὑπογραφὲς ἀπὸ τὴν ἐρώτηση γιὰ τὸ «τάμα τοῦ ἔθνους» λόγω «δυσμενῶν σχολίων»

Ἡ ἐντολὴ γιὰ τὴν ἀπόσυρση τῶν ὑπογραφῶν δόθηκε ἀπὸ τὸν θαμώνα τῆς λέσχης Bilderberg Κυριάκο Μητσοτάκη! Δυστυχῶς ἡ ἐθνική μας ἀντιπροσωπεία ἀποδεικνύεται κατώτερή τν περιστάσεων! Κάνουν ἀπεγνωσμένες προσπάθειες νὰ ἀποσυνδέσουν  τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν λειτουργία τοῦ Κράτους....
Ἀποσύρουν τὴν ὑπογραφή τους ἀπὸ τὴν ἐρώτηση ποὺ κατέθεσαν γιὰ τὸ «τάμα τοῦ ἔθνους» οἱ 16 βουλευτὲς τῆς Ν.Δ.. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ κόμματος ὕστερα ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις καὶ τὰ δυσμενῆ σχόλια ποὺ ὑπῆρξαν.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὴν ἐρώτηση ἔχουν ὑπογράψει οἱ Σάββας Ἀναστασιάδης, Γιῶργος Βαγιωνᾶς, Κωνσταντῖνος Βλάσης, Γεράσιμος Γιακουμάτος, Στέργιος Γιαννάκης, Θανάσης Δαβάκης, Θεόδωρος Καράογλου, Γιῶργος Κασαπίδης, Κωνσταντῖνος Κατσαφάδος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Εὐάγγελος Μπασιάκος, Χρῆστος Μπουκῶρος, Κατερίνα Παπακώστα, Ἔλενα Ράπτη καὶ Κωνσταντῖνος Σκρέκας.
H ἐρώτηση ἔχει ἀκόμη τὶς ὑπογραφὲς τοῦ βουλευτῆ τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων Δημήτρη Καμμένου καὶ τοῦ....

15 Φεβ 2017

Ὁ Ἑλληνισμὸς «ζεῖ καὶ βασιλεύει» στὴ σημερινὴ Τουρκία

Τοῦ Ἀθανασίου Μπλατζούκα
Τὴν ἑβδομάδα τῆς διακαινησίμου τοῦ 2013 ἔτυχε νὰ συμμετάσχω σὲ μία ἐκδρομὴ στὴν Τουρκία. Ὁ ὁδηγὸς τοῦ λεωφορείου, Πόντιος στὴν καταγωγή, ἦταν εὔθυμος καὶ μὲ τὰ πολλὰ πιάσαμε κουβέντα. Λόγῳ τῆς καταγωγῆς του γνώριζε, ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε, ἄπταιστα Τουρκικὰ ἀπὸ τοὺς παπποῦδες του. Ὁ συγκεκριμένος ὁδηγὸς ἔκανε συχνὰ ἐκδρομὲς στὴν Τουρκία καὶ εἶχε πολλὲς ἐμπειρίες. Καθὼς ἦρθε ἡ κουβέντα στοὺς κρυπτοχριστιανοὺς καὶ στὸν ξεριζωμὸ τοῦ 1922, διηγήθηκε τὴν παρακάτω ἱστορία.

“Τό 1982 ἤμουν νεαρὸς ὁδηγὸς καὶ μόλις εἶχα μπεῖ στὴ δουλειά. Μοῦ εἶχαν ἀναθέσει μία ἐκδρομὴ στὰ Τουρκικὰ παράλια μὲ προορισμὸ τὴ Σμύρνη. Ἀνάμεσα στοὺς ἐπιβάτες τοῦ λεωφορείου ἦταν καὶ μία γιαγιὰ 82 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἦταν ξεκομμένη ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους ἐπιβάτες. Ἂν καὶ εἶχε προχωρημένη ἡλικία, ἦταν «κοτσονάτη», σοβαρὴ μὲν ἀλλὰ δραστήρια.
Φτάσαμε λοιπὸν τὸ βράδυ στὴ Σμύρνη καὶ ἀποβιβασθήκαμε. Ξαφνικὰ μὲ πλησίασε καὶ μοῦ ζήτησε νὰ τὴν πάω σὲ μία συνοικία κοντὰ στὸ Κορδελιὸ, γιατί ἐκεῖ βρισκόταν τὸ σπίτι της ποὺ εἶχε ἐγκαταλείψει τὸ 1922 μὲ τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή. Ντράπηκα νὰ τῆς πῶ ὄχι, γιατί ἤμουν καὶ....

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ βλατίο τοῦ κόσμου!

Γράφει ὁ Γέροντας Γρηγόριος, Ἡγούμενος τῆς Ι.Μ. Δοχειαρίου
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ βλατίο τοῦ κόσμου! (Βλατίο εἶναι ἕνα πολύτιμο ὕφασμα, καλοϋφασμένο καὶ πλουμιστὸ ἀπὸ τὰ ἄνθη τοῦ ἀγροῦ τὰ μαγιάτικα). Οἱ κλωστές του εἶναι οἱ πιὸ πολύτιμες ποὺ φτιάχτηκαν σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο. Εἶναι κλωστὲς ἀπὸ αἷμα μαρτύρων καὶ ἡρώων· εἶναι κλωστὲς ἀπὸ δάκρυα ὁσίων καὶ μετανοούντων. Καὶ ὑφασμένες ἀπὸ τὶς καλύτερες ὑφάντρες τοῦ κόσμου. Βλατίο ὑφασμένο ἀπὸ πόθο τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἡρωικοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Πέταγε τὴν σαΐτα καὶ κούναγε τὸ χτένι καὶ ἔλεγε· «Παναγιά μου, ἐσὺ δῶσε χρῶμα καὶ σχέδιο σ᾽ αὐτὸ τὸ πολύτιμο πανί». Καὶ ὅταν ἔβγαινε ἀπὸ τὴν κρεβαταριά, τὸν ἀργαλειό, τὸ ἔβαζαν στὸ μαντάνι τοῦ πόνου, γιὰ νὰ μαλακώση τὸ ὕφασμα τὸ ἁγιασμένο.
Ὅπως ὅμως κάθε ὕφασμα, ἔχει κι αὐτὸ ἕνα ἀδύναμο σημεῖο, νὰ τραβᾶ κλωστές. Ποιός λαὸς δὲν τράβηξε κλωστὴ ἀπὸ αὐτὸ τὸ βλατίο, γιὰ νὰ ὑφάνη τὸν πολιτισμό του;
Τὰ τελευταῖα χρόνια δὲν τραβοῦν κλωστὲς μόνον οἱ ξένοι λαοί. Πολὺ περισσότερο ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες. Ἡ τελευταία κυβέρνηση -εἶναι φοβερὸ- πόσο ἀγωνίζεται αὐτὸ τὸ βλατίο νὰ τὸ κουρελιάση, νὰ τὸ πατήση. Κανένας δὲν βάζει στὸ μυαλό του ὅτι καὶ τὸ πιὸ πολύτιμο ὕφασμα, ὅταν τοῦ τραβήξουν τὶς κλωστές, γίνεται σφουγγαρόπανο γιὰ τὰ πλακάκια καὶ τὰ μάρμαρα. Ποδοπατεῖται σήμερα ἀλύπητα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ....

Ἡ χρηματοδοτούμενη ἀπὸ τὸν George Soros MKO «Ἀντιγόνη» διοργανώνει τὴν ὕλη γιὰ τὶς "ἔμφυλες ταυτότητες"!

Ἀσύλληπτο! Ὅπως μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ στὴν ἐπίσημη σελίδα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ὑπεύθυνός τῆς ὀργάνωσης καὶ καθορισμοῦ τῆς διδακτέας ὕλης τῆς τρίτης θεματικῆς ἑνότητας "Σῶμα καὶ Ταυτότητα" εἶναι ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση "Ἀντιγόνη" μὲ προεξέχοντα στελέχη τὸν Τρεμόπουλο καὶ τὸν Θεοδωρίδη ποὺ ἔχουν πρωτοστατήσει σὲ πολλὲς ἀντεθνικὲς δράσεις (ἀναλυτικά τά στελέχη δεῖτε τα ΕΔΩ). Ἡ "Ἀντιγόνη" ἐντάσσεται στὸ European Network Against Racism, τὸ ὁποῖο στὴν Ἑλλάδα ἐλέγχει τέσσερις ὀργανώσεις, μεταξύ των ὁποίων καὶ τήν «Ἀντιγόνη»! Στὶς τελευταῖες Εὐρωεκλογὲς εἶχε εἰσπράξει 50 χιλιάδες δολάρια γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς δικτύου εὐρωβουλευτῶν, ποὺ θὰ προωθοῦν τὴν ἀτζέντα τοῦ γνωστοῦ μεγαλοεπενδυτῆ George Soros.
Οἱ μάσκες πλέον ἔπεσαν! Τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο παιδείας δίνει βῆμα καὶ λόγο σὲ συνειδητοὺς καταστροφεῖς τῆς ἑλληνορθόδοξης ἰδιοπροσωπείας τῶν παιδιῶν μας! Ἔχουμε χρέος ὡς....

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ἡ συγκλονιστικὴ εὐθύνη τῶν γονιῶν – γιατί κάποιοι γονεῖς δὲν ἀντιδροῦν;

Γράφει ἡ Κανάκη Εὐαγγελία,  ἐκπαιδευτικὸς
Ἡ σημερινὴ γενιὰ εἶναι πραγματικὰ ἀδικημένη γενιά. Ὄχι γιατί κληρονόμησε ἕνα τεράστιο δημοσιονομικὸ χρέος, ἀλλὰ γιατί δὲν ἔζησε ζωὴ ἀνθρώπινη. Τὸ μητρικὸ καὶ πατρικὸ ἔνστικτο τν γονιῶν ἔχει ἀδρανήσει σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν οἰκογένεια μοιάζει τοξική. Ἀπουσιάζουν παντελῶς τὰ αἰσθήματα ἀσφάλειας, σιγουριᾶς, γνήσιας ἀγάπης. Γιὰ παράδειγμα πολλοὶ γονεῖς φοβοῦνται μήπως τὸ παιδὶ τους πάρει χαμηλὴ βαθμολογία σὲ κάποιο μάθημα, ἀλλὰ δὲν ἔχουν κανένα φόβο καὶ ἐνδοιασμὸ νὰ τὸ  ἀφήσουν ἀπροστάτευτο σὲ κάθε λογὴς διαστροφικὲς παιδαγωγίες.  Δὲν συνειδητοποιοῦν ὅμως ὅτι στὰ χέρια τους κρατοῦν ταυτόχρονα εὐαίσθητες ψυχὲς καὶ ἀτομικὲς βόμβες: ἡ νέα γενιὰ ἢ θὰ φτιάξει ἕναν καλύτερο κόσμο ἂν γαλουχηθεῖ σωστὰ ἢ θὰ τὸν τινάξει στὸν ἀέρα!
Ἡ ἀδράνεια αὐτή, ποὺ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς πνευματικῆς ὑστέρησης, καθὼς καὶ  ἡ ψυχαναγκαστικὴ ὑποτέλεια σὲ σχήματα καὶ πολιτικὲς μεθοδεύσεις, δίνουν στοὺς γονεῖς τὴν ψευδαίσθηση τῆς νομιμότητας. Ζαλισμένοι μέσα σὲ οἰκογένειες κατεστραμμένες, δὲν ἔχουν πλέον τά νοητικὰ καὶ συναισθηματικὰ αἰσθητήρια ποὺ θὰ τοὺς εἰδοποιήσουν σὲ ἐνδεχόμενο κίνδυνο. Ἔχουν καταστρέψει καὶ τὰ ἐρωτικά τους αἰσθητήρια», ἀφοῦ  γι’ αὐτοὺς ὁ γάμος ἦταν μόνο οἰκονομικὴ ἀποκατάσταση καὶ καλοπέραση, τὸ ψυχρὸ σέξ, χωρὶς περιττοὺς ρομαντισμοὺς καὶ θυσίες, ἀπάτες καὶ ἀπιστίες, μιὰ εὐνουχισμένη ζωή, χωρὶς αἰσθήματα, χωρὶς σκοπό, ὑπερσεξουαλικοποίηση σὲ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τους.… Πῶς λοιπὸν νὰ ἀντιδράσουν σὲ δράσεις ἀνεύθυνης σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δὲν....

14 Φεβ 2017

Ὁ μητροπολίτης Μεξικοῦ πού ἐκχριστιανίζει Ἰνδιάνους & Μάγιας

Τίποτε ὄρθιο...

Τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα
Ἐὰν τὸ ἅλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἀλισθήσεται;» (Κατὰ Ματθαῖο 5.13) 
Εἶναι πολὺς καιρὸς τώρα ποὺ ὁ τόπος μᾶς βυθίζεται μέσα στὴν πιὸ τραγικὴ παρακμή. Εἶναι πολὺς καιρὸς ποὺ ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ κυβερνήσεις τοῦ ἑλλαδικοῦ προτεκτοράτου συμβάλλουν στὴν ἐκποίηση τῆς χώρας καὶ στὴν πνευματικὴ διάλυση αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, μέσα ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο καὶ μεθοδικὸ ξεχαρβάλωμα τῶν ἀξιῶν, τῆς πίστης, τῆς γλώσσας καὶ τῆς παιδείας του. Ἑνὸς λαοῦ ποὺ περνᾶ τραγικὲς στιγμές, ὄχι μόνο λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἀλλὰ πρωτίστως ἐπειδὴ χωρὶς πλέον ἱστορικὴ μνήμη, ἐθνικὰ ἀπονευρωμένος καὶ θρησκευτικὰ ἀποχρωματισμένος, ἔχει χάσει πιὰ τὰ πνευματικά του ἀντισώματα, αὐτὰ ποὺ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἐπιβιώνει σὲ οἰκονομικὰ ἢ πολιτικὰ πολὺ χειρότερους ἀπὸ τὸν σημερινὸ καιρούς. Κι ἔχει ἀπομείνει χαμένος μέσα στὴ σύγχυση, σὲ πλήρη ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεό, ἀποστερημένος ἀπὸ τὰ πιὸ ζωτικὰ στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς του, ἐθισμένος πλέον στὸ νὰ καταπίνει ἀμάσητα τόσα καὶ τόσα νεοταξίτικα «προοδευτικὰ» σκουπίδια, βουλιάζοντας καθημερινὰ στὴν ἀνοησία, τὴν ἀσυναρτησία καὶ τὴν παραφροσύνη. Καὶ βρίσκεται πιὰ στὸ χειρότερο σημεῖο τῆς μακραίωνης Ἱστορίας του, καθὼς κατρακυλᾶ στὴν ἄβυσσο καὶ πρὸς τὸ ἱστορικό του Τέλος.

     Καὶ ἐνῶ τέτοια εἶναι ἡ κατάσταση, δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει ἀνθρωπίνως τίποτε ποὺ νὰ δείχνει ἱκανὸ νὰ ἀνασχέσει αὐτὴν τὴν πτώση. Καὶ φυσικὰ δὲν ἐννοοῦμε μόνο τὶς ξωφλημένες καὶ διεφθαρμένες πολιτικὲς ἡγεσίες (σὲ ἀξεδιάλυτη πάντα σχέση μὲ τὰ ἐξωνημένα ΜΜΕ τῆς διαπλοκῆς) καὶ τὴ χιλιοειπωμένη διαπίστωση τοῦ ἄθλιου ρόλου τους. Ἐννοοῦμε τὰ πάντα. Ὅλοι οἱ θεσμοὶ ψυχορραγοῦν, κάθε τί ποὺ θὰ....

Πρὸς Κολυμβάρειον σύνοδον: Εἰς τί συνίσταται ἡ καύχησις τοῦ μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως ὑμῶν;

Γράφει  Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
« Ἡ γὰρ καύχησις ἠμῶν αὕτη ἐστι, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἠμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινεία Θεοῦ, οὐκ ἐν σοφία σαρκική, ἀλλ' ἐν χάριτι Θεοῦ ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμω, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς». (Β΄ Κορ. 1,12)
Ὁ στίχος αὐτὸς τῆς Β΄πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς κράζει καὶ βοᾶ γιὰ αὐτοέλεγχο καὶ αὐτογνωσία ὡς πρὸς τὴν «πληροφορία τῆς διακονίας»,  στὴν ὁποία τάχθηκε τὸ κάθε μέλος  μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδιαίτερα οἱ ποιμένες, ποὺ βαστοῦν στὸ λαιμὸ τοὺς ψυχές, γιὰ νὰ τὶς ὁδηγήσουν στὴ σωτηρία. 
«Σὺ δὲ νῆφε ἐν πάσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστού, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον», λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸν Τιμόθεο (Β΄Τιμ. 4,5) καὶ ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἤτοι, τὸ διακόνημα καὶ ἀρχιερατικόν σου ἐπάγγελμα πλήρωσον, λέγει, ὢ Τιμόθεε καὶ δεῖξον αὐτὸ κατὰ πάντα τέλειον. Τότε δὲ πληροῦται καὶ γίνεται τέλειόν το ἐπάγγελμα τῆς ἀρχιερωσύνης, ὅταν ὁ ἀρχιερεὺς κακοπαθῆ διὰ νὰ σώση τὰς ψυχᾶς τοῦ λογικοῦ του ποιμνίου».
Μιλᾶ γιὰ τὴν καύχησή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ μᾶς  ξαφνιάζει ἡ λέξη. Μᾶς προλαβαίνει ὅμως ὁ Ζιγαβηνός: «Ἐφ` ἧς σεμνυνόμεθα», μᾶς ἑρμηνεύει. Δηλαδή, τὸ  καύχημά μου, τὸ σέμνωμά μου. Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ καύχημά του; «Τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως». Ἡ μαρτυρία τῆς συνείδησης, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται, ἄξιζε πολὺ περισσότερο ἀπὸ....

Ἰνδιάνοι Μάγιας βαπτίστηκαν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί

13 Φεβ 2017

Μαθήματα Πατριδογνωσίας: «Τ΄ Ἀντρούτσου ἡ μάνα χαίρεται τοῦ Διάκου καμαρώνει...»

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς
   «Ἄνοιξε μάνα μας γλυκειά, τὴν ἄφθαρτη καρδιά σου
    κι ἀγκάλιασέ τα τὰ φτωχά, τὰ μαῦρα τα παιδιά σου»
    (Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης)
Τούτη τὴν ἐποχή, ποὺ μᾶς «ἐκύκλωσαν α τοῦ βίου ζάλαι» καὶ μᾶς περικύκλωσαν οἱ σάπιοι καὶ οἱ ὑπέρμαχοι τοῦ ἀφελληνισμοῦ, καταφύγιο καὶ παρηγορία εἶναι ἡ ἐθνική μας ἱστορία. Ξεφεύγεις ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις, τὰ πνιγηρὰ «κατορθώματα» τῶν ποικιλώνυμων γραικύλων.
Ἔχω τὸ συνήθειο, ὅταν ἐντοπίζω κάτι ὡραῖο καὶ διδακτικό, νὰ τὸ δίνω στοὺς μαθητές μου. «Κλέβω» τὰ κείμενα τῶν σπουδαίων Ἑλλήνων-«ἐπαινετὴν κλεψίαν» θὰ ἔλεγε ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης- καὶ τὰ παραδίδω στὰ «διψασμένα καὶ πεινασμένα» γιὰ τὴν ἀλήθεια, παιδιά μας. Παρένθεση:
Ἂν εἴχαμε ὑπουργεῖο ἐθνικῆς, ἑλληνικῆς καὶ ὄχι νεοταξικῆς παιδείας, θὰ φροντίζαμε «νὰ πλουμίσουμε» τὴν δημοτικὴ ἐκπαίδευση μὲ δύο Ἀνθολόγια.
Τὸ πρῶτο θὰ τὸ τιτλοφορούσαμε «Ἐτυμολογικὸ Ἀνθολόγιο». Θὰ περιεῖχε λέξεις συχνόχρηστες τῆς νεοελληνικῆς καὶ τὴν γενέθλιο ἱστορία τους. Γιατί νὰ μὴν γνωρίζουν οἱ μαθητὲς μας τὴν ἐτυμολογικὴ συγγένεια τοῦ νεροῦ καὶ τοῦ....

Νεοειδωλολατρεία καὶ φραγκικὲς ἀνηθικότητες ἀπέναντι στὴν ρωμαίικη πνευματικότητα

Ὅπως εἶναι γνωστὸ αὐτὲς τὶς ἡμέρες μέ τήν εἴσοδό μας στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σὲ ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν πατρίδα μας, ὀργανώνονται καρναβαλικὲς-νεοειδωλολατρικὲς ἐκδηλώσεις. Σίγουρα ἡ νεοειδωλολατρεία εἶναι στενὰ συνυφασμένη μὲ τὰ καρναβάλια, διότι οἱ ἀποκριάτικες ἐκδηλώσεις δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἐπιβίωση παγανιστικῶν τελετῶν καὶ ἐθίμων μὲ τὴν μάσκα τῆς παράδοσης. Πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις (π.χ. στὴν Κοζάνη) εἶναι ἐμποτισμένες μὲ παγανιστικὰ ἔθιμα ποὺ προβάλουν τὴν ἀνηθικότητα (γονιμότητα κατὰ τοὺς παγανιστές), τὴν αἰσχρότητα (τραγούδια μὲ αἰσχρὰ ὑπονοούμενα), τὴν θηλυπρέπεια (ἄνδρες οἱ ὁποῖοι ντύνονται γυναῖκες, π.χ. ἔθιμο νύφης).
Δυστυχῶς ὅμως, παρατηροῦνται κι ἄλλου εἴδους καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις ἐπηρεασμένες αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ τὴν Ἑσπερία καὶ τὸ παγανιστικό halloween, ὅπως τὸ μεγάλο καρναβάλι τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν. Μὲ τὴν φενάκη βέβαια τοῦ φραγκικοῦ-εὐρωπαϊκοῦ τρόπου διασκεδάσεως, ἐπέρχονται πολλὰ δεινά. Οἱ συμμετέχοντες εἶναι χιλιάδες ἀπὸ κάθε ἡλικία καὶ ἰδιαιτέρως τὴν νεανική, οἱ ὁποῖοι συρρέουν κάθε χρόνο στὸ καρναβάλι τῆς Πάτρας. Μετὰ τὴν καρναβαλικὴ παρέλαση ὅπου ἐξευτελίζονται θεσμοὶ ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ἀκολουθοῦν party ὅπου «κώμοις καὶ μέθαις, κοῖτας καὶ ἀσελγείαις». Τὸ πλέον λυπηρὸ γεγονὸς εἶναι....

Ὁλόκληρη ἡ κινηματογραφικὴ ταινία "Παραμύθι χωρίς ὄνομα"

«Παραμύθι χωρὶς ὄνομα»: μιὰ κινηματογραφικὴ παραγωγὴ τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους «Ὁ Ἅγιος Φώτιος». Τὴ διασκευὴ- σενάριο ἐπιμελήθηκε ὁ π. Παῦλος Ντοῦρος, καὶ ὅπως ἀνέφερε ἀσχολήθηκε πολλὰ χρόνια μέχρι νὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ νὰ πάρει σάρκα καὶ ὀστᾶ τὸ ἐγχείρημα. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἀξία στὰ ἰδανικὰ καὶ ἡ θυσία τῶν ἀνθρώπων, ἀνατρέπει τὰ δεδομένα… Τὸ δίκιο θὰ λάμψει, τὸ χαμόγελο θὰ ξανανθίσει. «Παραμύθι χωρὶς ὄνομα» – Ἡ ἀνάσταση ἑνὸς ρημαγμένου βασιλείου μὲ ὅπλο τὸ φιλότιμο...

Ἡ παραγωγή, ἡ ὁποία ἀνήκει ἐξ’ ὁλοκλήρου στὸ Πνευματικὸ Κέντρο «Ἅγιος Φώτιος», ξεκίνησε τὸ Νοέμβριο τοῦ 2013 καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸν Μάιο τοῦ 2014. Τὸ σενάριο ἀποτελεῖ διασκευὴ τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου τῆς Πηνελόπης Δέλτα. Τὰ γυρίσματα ἔγιναν στὴν Πιερία σὲ μέρη ὅπως ἡ Νεοκαισάρεια, ἡ Κονταριώτισσα, ὁ Κολινδρὸς καὶ τὸ....

Guardian: Ἀπόπειρα θανατηφόρας δηλητηρίασης τοῦ Πατριάρχη Γεωργίας

Τὸ θέμα τῆς ἐνδεχόμενης ἀπόπειρας τοῦ Πατριάρχη Γεωργίας πῆρε μεγάλες διαστάσεις καθὼς σύμφωνα μὲ ἀνεπιβεβαίωτες πληροφορίες ποὺ μετέδωσε ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς «Rustavi 2» ἐπικαλούμενος δικές του πηγὲς πιθανολογεῖται ἀπόπειρα δηλητηρίασης τοῦ Πατριάρχη Ἠλία, ὁ ὁποῖος ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ἐγχείρηση στὴ Γερμανία. Τὰ μέτρα ἀσφαλείας γιὰ τὸν κ. Ἠλία ἔχουν ἤδη ἐνισχυθεῖ, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὑπηρεσίας ἀσφαλείας του ἀνακρίθηκε, καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὑπηρεσίας διαχείρισης ἀκινήτων το Πατριαρχείου συνελήφθη, γράφει τὸ RIA Novosti .
«Ἴσως ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μιὰ ἀπόπειρα δηλητηρίασης τοῦ Πατριάρχη. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκδοχὴ ποὺ διαρρέεται, ἀλλὰ ἐπίσημη ἐπιβεβαίωση τῶν πληροφοριῶν δὲν ὑπάρχει » εἶπε δημοσιογράφος τοῦ καναλιοῦ τὸ Σάββατο τὸ βράδυ.
Σύμφωνα μὲ τὸ Rustavi 2, τὴν Παρασκευὴ στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Τιφλίδας, συνελήφθη ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν ὑπηρεσιῶν διαχείρισης ἀκινήτων του Πατριαρχείου καὶ....

Παρεπόμενα τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Μὲ τὴν Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Πρὸς τὸν Λαό», γιὰ τὴν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης» φαίνεται ὅτι πανορθοδόξως ἔχει κλείσει ὁ κύκλος τῶν ὅσων συνέβησαν πρό, κατὰ καὶ μετὰ ἀπὸ  αὐτήν.
Ἀπὸ τὶς 14 Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες οἱ τέσσερις (Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας), οἱ ὁποῖες δὲν συμμετέσχον στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, δήλωσαν ὅτι δὲν δεσμεύονται ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις Της.
Ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες δέκα οἱ Ἐκκλησίες Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Ρουμανίας, Πολωνίας καὶ Τσεχίας κρατοῦν μιὰ διακριτικὰ ἀδιάφορη στάση, γιὰ τοὺς δικούς της λόγους ἡ κάθε μία. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας καὶ ἰδιαιτέρως ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὑποστηρίζουν μὲ θέρμη τὶς ἀπόψεις τοῦ Φαναρίου, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποδυθεῖ σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ πείσει τοὺς πιστούς, ὅτι ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη ἦταν πετυχημένη καὶ ἰσάξια των Οἰκουμενικῶν Συνόδων...
  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος φαίνεται πὼς ἔκλεισε πρόσφατά το θέμα τς  Συνόδου στὴν Κρήτη, μὲ τὴν ἐκδοθεῖσα Ἐγκύκλιό της  «Πρὸς τὸν Λαό». Σημειώνεται ὅτι....

12 Φεβ 2017

Δήλωση Διδασκόντων γιὰ τὸ Βιβλίο Πρακτικῶν τοῦ Γυμνασίου (Θεματικὴ ἑβδομάδα – ἔμφυλες ταυτότητες ΥΠΕΘ)

Ὅσοι καθηγητὲς Γυμνασίου ἐπιθυμοῦν νὰ δηλώσουν τὴν ἀντίθεσή τους στὴν Θεματικὴ Ἑνότητα καὶ συγκεκριμένα στὸν τρίτο ἄξονα «Ἔμφυλες Ταυτότητες» μποροῦν νὰ ζητήσουν νὰ γραφεῖ στὸ Βιβλίο Πρακτικῶν τοῦ Συλλόγου διδασκόντων τοῦ Γυμνάσιου ἡ ἀκόλουθη δήλωση πρὶν τὶς ὑπογραφές τους:
Δήλωση γιὰ τὸ πρακτικό τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων γιὰ τὶς «Ἔμφυλες ταυτότητες»: 
Οἱ συνάδελφοι: 1….. 2……. 3…… δήλωσαν ὅτι ἔχουν ἀντίρρηση νὰ ὑλοποιήσουν στοὺς μαθητὲς τὶς θεματικὲς ἑνότητες 2 καὶ 3 τοῦ 3ου θεματικοῦ ἄξονα μὲ τίτλο «Ἔμφυλες ταυτότητες» διότι ἔρχονται προδήλως σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἄρθρο 16 Σύντ. καὶ τὴν Διεθνή Σύμβαση ΟΗΕ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ (Ν. 2101/1992 ἀρθ. 5,8 καὶ 29). 
Στὴν συνέχεια παραθέτουμε καὶ σὲ μορφὴ .doc τὴν ἀνωτέρω δήλωση: ΔΗΛΩΣΗ 
Παραθέτουμε ἐπίσης και Ενημερωτικὸ Παραρτημα με τὰ νομικὰ ἄρθρα ποὺ περιέχει ἡ δήλωση αὐτὴ ὥστε νὰ τὰ γνωρίζουν οἱ ἐκπαιδευτικοί: Παράρτημα ΑΡΘΡΟ 16 Σ + ἄρθρα ΟΗΕ

Στὴν Ἑλλάδα κάνουν πεταλουδίτσες, στὴν Βόρειο Ἤπειρο καῖνε ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ ρημάζουν σπίτια

Τοῦ Θοδωρῆ Ἀσβεστόπουλου
Ἦταν Νοέμβριος τοῦ 2014 ὅταν ἕνας νεαρὸς ἀπὸ τὴ Χιμάρα παρουσιάστηκε στὸ Μεσολόγγι γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὴ θητεία του στὸν Ἑλληνικὸ Στρατό.
Κάποια στιγμὴ τὸν πλησίασαν δύο ἀλβανοὶ καὶ τὸν ρώτησαν ἂν εἶναι ὁμοεθνής τους. Ὅταν ὁ Χιμαραῖος νεοσύλλεκτος τοὺς ἀπάντησε ὅτι εἶναι Ἕλληνας Βορειοηπειρώτης ἀπομακρύνθηκαν καὶ ἔψαξαν γιὰ ἄλλους συμπατριῶτες τους. Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες σχηματίστηκε μία ἄτυπη ἀλβανικὴ ὁμάδα ἐντός τοῦ κέντρου νεοσυλλέκτων Μεσολογγίου.
Τὸ συγκεκριμένο φαινόμενο ἦταν ἀναμενόμενο νὰ ἐμφανιστεῖ μετὰ ἀπὸ τὶς ἀθρόες ἀποδόσεις τῆς ἑλληνικῆς ὑπηκοότητας σὲ ἀλβανοὺς οἱ ὁποῖοι θὰ περνοῦσαν καὶ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό. Χάρη καὶ στὸν αὐξημένο ἀριθμό τους, οἱ συγκεκριμένης ἐθνικότητας ξένοι ποὺ ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ζήσουν καλύτερα ἀπ’ ὅσο θὰ ζοῦσαν στὴν πατρίδα τους καὶ πῆραν τὴν ὑπηκοότητα...

Τὸ ἕνα τὸ παιδί τὸ «κακό» κάνει τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ μόλις δεῖ τὴν πτώση του συναισθάνεται τὴν ἐνοχή του καὶ τὴν ὁμολογεῖ

Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου
Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου ποὺ τὴν διαβάζουμε τὴν δεύτερη Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου κρύβει πλούσια μηνύματα καὶ νοήματα. Ἀρχίζει μὲ μιὰ ἀπαιτητικὴ κίνηση τοῦ μικροῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα, ὁ ὁποῖος ζητάει τὸ «ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας», κομμάτι δηλαδὴ τῆς περιουσίας τὸ ὁποῖο δικαιοῦται, καὶ ὁ πατέρας ἀμέσως τοῦ τὸ ἐκχωρεῖ. Ἀκολουθεῖ μιὰ ἱστορία ὑποδοχῆς ἀπὸ τὸν πατέρα, πανηγυριοῦ καὶ χαρᾶς, ἡ ὁποία ὅμως στιγματίζεται ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ ἀντίδραση τοῦ μεγάλου υἱοῦ, τοῦ «καλοῦ παιδιοῦ». Θὰ μποροῦσε κανεὶς ἀπ᾿ αὐτὴν τὴν παραβολὴ νὰ δανειστεῖ κάτι γιὰ νὰ κατανοήσει τὴν ἀγάπη τοῦ πατέρα, κάτι ἴσως γιὰ νὰ συνειδητοποιήσει τὸ μεγαλεῖο τῆς ἐπιστροφῆς καὶ τῆς μετανοίας τοῦ υἱοῦ, κάτι γιὰ νὰ διακρίνει αὐτὴ τὴ σχέση Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, κάτι γιὰ νὰ καταλάβει πῶς μπορεῖ μὲν νὰ εἶναι κανεὶς καλὸς καὶ σωστὸς ἀλλα παράλληλα ὅμως νὰ βρίσκεται στὸ κατάντημα τοῦ πρεσβύτερου υἱοῦ.
Ἂς μείνουμε στὸ πρῶτο, στὴ σχέση αὐτοῦ τοῦ πατέρα μὲ τὸ παιδί του, καὶ ἂς δοῦμε κάποια βασικὰ χαρακτηριστικὰ τόσο ἀναγκαῖα νὰ τὰ ἔχουμε κι ἐμεῖς, ἰδίως οἱ γονεῖς.
Τὸ πρῶτο στοιχεῖο ποὺ τόσο ἐντυπωσιακὰ φαίνεται εἶναι αὐτὴ ἡ ἐλευθερία τοῦ πατέρα. Τοῦ ζητάει τὸ παιδί του τὸ «ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας». Ἐπιβάλλον σημαίνει ὅτι ἦταν...

Ὁ ἡγιασμένος ἱερέας Νικόλαος Πέττας ἐκ Πατρῶν

Πρόκειται γιά ἕναν σύγχρονό μας ταπεινό καί ἄξιο ἱερέα, πνευματικό, οἰκογενειάρχη καί καθηγητή τεχνικῆς ἐκπαίδευσης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀφήσει τόν ἑαυτό του στά χέρια τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά τόν χρησιμοποιεῖ ὡς μέσον γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Καί Ἐκεῖνος τόν εἶχε καταστήσει δοχεῖο τῆς Χάρης του, χορηγώντας του χαρίσματα-δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διότι, ὡς γνωστόν, «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν». Ἡ οἰκογένειά μου συνδεόταν τόσο μέ τόν ἴδιο, ὅσο καί τήν πρεσβυτέρα τοῦ Ἀνθή.
Βιογραφικά
Ὁ π. Νικόλαος Ἀ. Πέττας γεννήθηκε 27 Μαΐου τοῦ 1941 στήν Πάτρα.
Ἦταν ἑπτανησιακῆς καταγωγῆς, γόνος ἐπιφανῶν οἰκογενειῶν.
Οἱ γονεῖς του ἦρθαν στήν Πάτρα μετά τούς μεγάλους σεισμούς στά Ἑπτάνησα τό 1928.
Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Ἀνδρέας -τοῦ Νικολάου- Πέτρακας ἤ Πέττας ἀπό τήν πόλη τῆς Ζακύνθου καί ἦταν γνωστός βιομήχανος σαπωνοποιΐας στήν Πάτρα.
Μητέρα του ἦταν ἡ Σοφία, θυγατέρα Παναγῆ Τζάκη ἀπό τά Φραγκάτα τῆς Κεφαλλονιᾶς.
Ἦταν τό τελευταῖο ἀπό τά πέντε παιδιά τῆς οἰκογένειας. Ἡ εὐλαβής μητέρα του ἔφυγε σέ νεαρή ἡλικία. Ἀπό μικρό τόν νουθετοῦσε ἐν Κυρίῳ, ἐνῶ τοῦ ἔλεγε προφητικά: «Νικολάκη μου, θέλω νά γευθῶ μία μπουκιά ἀπό τό ἁγιασμένο ρασάκι σου!», γιατί τῆς εἶχε κάνει ἐντύπωση τό...

Ἡ συγκλονιστικὴ ἱστορία ἑνὸς πρώην ὁμοφυλόφιλου

Ὁ Ἔινταμ Χοὺντ ἀφηγεῖται τὸ πὼς κατάφερε μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Τὰ ΜΜΕ καὶ ἡ παγκόσμια τάξη ἔχουν κάνει πλύση ἐγκεφάλου στὸν λαὸ ὅτι ὁμοφυλόφιλος γεννιέσαι κι εἶναι κάτι φυσικὸ καὶ πλανοῦν τὸν κόσμο στὴν ἁμαρτία.
Ἔινταμ Χούντ: «Εἶμαι πολὺ εὐτυχισμένος ποὺ ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε ἀγάπη γιὰ μία γυναίκα, εἶναι ἕνα ἀληθινὸ θαῦμα!» καὶ συνεχίζει λέγοντας πὼς σήμερα βοηθάει καὶ ἄλλους ὁμοφυλόφιλους νὰ ἀλλάξουν καὶ ἐκεῖνοι πορεία.

Τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας

Δρ. Ἐρατῶς Ζέλλιου – Μαστοροκώστα,
ἐπ. προϊσταμένης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως
Κατὰ τὸν Ἠσύχιο οἱ Λάκωνες ὀνομάζουν ἑλλὰ τὴν καθέδρα. Ἑπομένως καὶ τὸ ὄνομα Ἑλλὰς πιθανὸν νὰ σημαίνει τὴν καθέδρα τῶν ἀνθρώπων, τὴ χώρα τῶν αὐτοχθόνων ἀνθρώπων, κάτι ποὺ ἀπέδειξαν καὶ ἔρευνες τοῦ DNA καὶ ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες, ἀφοῦ πρὶν 200.000 ± 40.000 ἔτη ἔχουμε τὸ κρανίο τῶν Πετραλώνων [1], πρὶν 135.000 ἔτη ἀποτυπώματα ἀνθρωπίνων πελμάτων στὸ σπήλαιο τῆς Θεοπετρας [2] Τρικάλων, ὅπου ἡ κατοίκηση τῶν ἀνθρώπων εἶναι συνεχὴς ἕως τὴν νεολιθικὴ ἐποχὴ καὶ ἀπὸ τὸ 23.000 ἔχουν καὶ τεχνογνωσία, πρὶν ἀπὸ 100.000 ἔτη ἔχουμε κατοίκηση ἀνθρώπων στὶς ὄχθες τοῦ Πηνειοῦ ποταμοῦ, πρὶν ἀπὸ 35.000 ἔτη στὸν Κοκκινόπηλο τῆς Ἠπείρου καὶ μετὰ τὰ 30.000 ἔτη πολὺ περισσότερα ἀρχαιολογικὰ...

11 Φεβ 2017

Ἡ Κυριακή τοῦ Ἀσώτου Νεοέλληνα! Αὔριο ἔχουμε "ἐθνικὴ ἑορτή"!

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀναρωτιόμαστε πόσες μαῦρες σελίδες θὰ κρατήσει τὸ βιβλίο τῆς νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας γιὰ τὰ σκοτεινὰ δρώμενα τῆς Μεταπολίτευσης; Φοβόμαστε ἂν οἱ ἑπόμενες γενιὲς μᾶς κατηγορήσουν ὅτι τοὺς προδώσαμε γιὰ « τριάκοντα Εὐρώ»; 
Καὶ ὅμως ὑπάρχει δρόμος ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας ποὺ σήμερα μᾶς νανουρίζει μὲ τὶς σειρῆνες τῆς ἀξιολόγησής μας ἀπὸ τοὺς δαίμονες.
«... Πατέρα μου, ἁμάρτησα... Πάρε με ὡς ἕνα δοῦλον σου...! Ἐγώ, τέκνον, τί εἶχα νὰ κάμω σ’ αὐτὰ τὰ συγκλονιστικὰ λόγια; Ἠμποροῦσα νὰ μὴ ἐλεήσω τὸν δικόν μου υἱόν, που επέστρεψε;... Ὁ Κύριος Ἰησοῦς».
Παρ’ ὅτι ἐκκλησιαστικῶς - λατρευτικῶς ἡ Παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου πέρασε, ὅμως ὡς περιεχόμενο καὶ διδαχὴ ἡ Παραβολὴ αὐτή, ὄχι μόνο εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη, ἀλλὰ εἶναι ἀναπόσπαστη ἀπὸ τὴν προσωπικὴν ἐμπειρία τῶν ἀμαρτωλῶν καί αγίων. Γι’ αὐτὸ καὶ χάριν τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφων μετέφρασα τὴν ἑρμηνείαν της ἀπὸ τὸν χρυσοῦν Ἅγιον, τὸν Χρυσόστομον.
Ὡς γνωστὸν Παραβολὴ εἶναι μία πλασματικὴ ἱστορία χάριν διδαχῆς. Καὶ προκειμένου περὶ τῆς Παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου, ἔχει λεχθεῖ, ὅτι ἦταν ἀρκετὴ αὐτή, γιὰ νὰ θεωρηθῆ ὡς Θεὸς αὐτὸς ποὺ τὴν ἔπλασε. Πράγματι, στὴν Παραβολήν, ὡς κεντρικὴ ἰδέα, ἀποκαλύπτεται ἡ ἄπειρη ἀγάπη καὶ....

Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στήν Ἀμερική!

Ὁ ΟΗΕ ἰσχυρίζεται ὅτι τὰ δικαιώματα τῶν LGBT εἶναι πιὸ σημαντικὰ ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ δικαιώματα

Ὁ ἀπεσταλμένος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὰ «δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων» δήλωσε  ὅτι ὅταν ὑπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλόφιλων καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας πρέπει νὰ γίνει ξεκάθαρο ὅτι «ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικαιώματα καὶ μποροῦν νὰ περιοριστοῦν ἐὰν εἶναι ἀπαραίτητο».
Σὲ μιὰ πρόσφατη δημόσια διαβούλευση, ὁ νεοδιορισθεῖς «ἀνεξάρτητος ἐμπειρογνώμονας» τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν «δικαιωμάτων τῶν LGTB», Vitit Muntarbhorn, εἶπε ὅτι οἱ ἀρνητικὲς ἠθικὲς κρίσεις γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ δραστηριότητα εἶναι ἕνα πρόσφατο φαινόμενο, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν "ἀποικιακὴ νομοθεσία."
Ὅταν ὑπάρχει σύγκρουση μεταξύ τν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤ καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὁ Muntarbhorn εἶπε ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία δὲν εἶναι ἀπόλυτη καὶ θὰ πρέπει νὰ δώσει τὴν προτεραιότητα στὰ....

"Τὰ πράγματα θὰ ἀλλάξουν, δὲν θὰ εἶναι ὅπως τώρα. Θὰ ἔρθει μεγάλη φτώχεια! Θὰ ποῦν δικαιοῦσαι ἕνα βοήθημα οἰκονομικό, γιὰ νὰ τὸ πάρεις ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἔχεις τὴν κάρτα-ταυτότητα!"

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο». Κεντρικὴ διάθεση βιβλίου: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος», Μεταμόρφωσις Χαλκιδικς.
Ἡ Ἀσκήτρια ἐν τῷ κόσμῳ Λαμπρινὴ Βέτσιου-Δρίβα, ἀπὸ τὴν Ἄρτα, ποὺ κοιμήθηκε στὶς 17 Ὀκτωβρίου 2002, προεῖπε σὲ διάφορους ἀνθρώπους ὅσα πολὺ δύσκολα ἔρχονται γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες, πού ξέχασαν τὸν Θεό, ἀκολουθώντας ἀδιέξοδους δρόμους καὶ θεωρίες, ἀθεΐα, ἀπιστία, αἱρέσεις, σαρκικὲς ἡδονὲς καὶ ὑλισμό! Πού δὲν ἔσκυψαν νὰ πιοῦν ἀπὸ τὸ γάργαρο καὶ δωρεὰν νερὸ τῆς αἰωνιότητας, τῆς εὐσέβειας, τῆς εὐλογημένης Ὀρθοδοξίας. Πού ξέχασαν νὰ κάνουν ἀκόμη καὶ τὸν σταυρό τους, τὸ «δόξα τῷ Θε», τὴν Παναγιὰ τῆς μάνα μας, τὸν Ἐκκλησιασμὸ τῆς Κυριακῆς, τὸ καντηλάκι τῆς βραδινῆς προσευχῆς…
«Ἡ Ἑλλάδα, μιὰ ὥρα, οἰκονομικὰ θὰ πέσει ἔξω! Τὰ λεφτὰ θὰ ἐξευτελιστοῦν. Τυχεροὶ ὅσοι θὰ ἔχουν χρυσὸ (ὡς μέσο συναλλαγῆς) καὶ ἕνα κομμάτι γῆς».
Μοῦ εἶπε ἡ γερόντισσα (ἔγινε μοναχὴ ἀπὸ τὸν π. Μητροφάνη) γιὰ τὸ σπίτι μου (1990):
«Τί τὸ θὲς παιδί μου τόσο μεγάλο σπίτι; Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ βάλουν φόρο καὶ στὰ βήματά σας μέσα σ’ αὐτό, καὶ στὰ ἄτομα ποὺ εἶστε μέσα!  Τυχεροί ὅσοι θὰ μένουν σὲ καλύβες (μικρὰ σπιτάκια). Τὰ αὐτοκίνητα θὰ τὰ ἀράξει ὁ κόσμος στὶς αὐλές του! Ἂν ἔχεις δουλειὰ θὰ δουλεύεις ὅλη μέρα, τὸ μισὸ μεροκάματο θὰ τὸ δίνεις γιὰ βενζίνη γιὰ νὰ πᾶς στὴ δουλειά σου καὶ τὸ ὑπόλοιπο νὰ ταΐσεις τὰ παιδιά σου καὶ ἂν φτάσουν γιὰ νὰ φᾶνε... Τὴν ἀποθήκη ποὺ βάζει ὁ πατέρας σου τὸ χόρτο γιὰ τὰ ζῶα θὰ σὲ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Κυριακή τοῦ Ἀσώτου"


Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV,   
ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

11 Φεβουαρίου: Μνήμη Ἁγίου Βλασίου τοῦ ἐκ Σκλαβαίνων πού ἐμφανίστηκε στὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη

Ἀπό τό βιβλίο: «Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου», Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Ἅγιον Ὅρος, 2004
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Αὐγουστίνος Κατσαμπίρης εἶχε ἐπανειλημμένως παρακαλέσει τὸν Γέροντα νὰ προσευχηθεῖ γιὰ νὰ τοῦ ἐμφανιστεῖ ὁ νεοφανῆς Ἅγιος Βλάσιος ὁ ἐκ Σκλαβαίνων. Ἐπιθυμοῦσε νὰ γνωρίσει τὰ χαρακτηριστικά του γιὰ νὰ τὸν ἁγιογραφήσουν.
Ἦταν ἡ 21η Ἰανουαρίου 1980, Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, πρὸς Δευτέρα. Ὁ γέροντας ἐνῶ προσευχόταν τὸ βράδυ στὸ Κελλί του μὲ κομποσχοίνι, βλέπει νὰ παρουσιάζεται μπροστά του μέσα σὲ φῶς ἕνας Ἅγιος ἄγνωστος ποὺ φοροῦσε μανδύα καλογερικό. Δίπλα του στὸν τοῖχο τοῦ Κελλιοῦ του, πάνω ἀπὸ τὴν σόμπα φαίνονταν ἐρείπια Μοναστηριοῦ. Αἰσθανόταν ἀπερίγραπτη χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση καὶ σκεφτόταν «ποιὸς Ἅγιος εἶναι;». Τότε ἄκουσε φωνὴ ἀπὸ τὴν...

10 Φεβ 2017

ΟΧΙ στὴν «θεματικὴ ἑβδομάδα»!

Ὑπερασπίσου τὰ παιδιὰ πρὶν εἶναι ἀργά!

Ὁμιλία εἰς τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ
Χαράλαμπος ὁ πανθαύμαστος καὶ πανάριστος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ, ἡ χαρμοσύνη τῶν ἀγγέλων, τὸ καύχημα τῶν πιστῶν, τὸ στήριγμα τῶν κλονουμένων, τὸ νοητὸ ἄνθος τοῦ παραδείσου, ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ πηγὴ τῶν θαυμάτων, ὁ μιμητὴς τοῦ Δεσπότου, ὁ τῆς θεϊκῆς χαρᾶς καὶ χάριτος καὶ λάμψεως ἐπώνυμος, ὁ πολιοῦχος καὶ τούτου τοῦ εὐλογημένου καὶ ἀκριτικοῦ χωριοῦ τῆς Δένειας,
συνεκάλεσε κι ἐφέτος τὴν παροῦσα ὁμήγυρη μαζὶ καὶ πανήγυρη στὸν παλαιὸ αὐτὸ ἱερὸ ναό του, γιὰ νὰ τοῦ ἀπονείμουμε τὴν πρέπουσα τιμή, ὡσὰν φιλοπάτορες καὶ φιλομάρτυρες υἱοί, καὶ νὰ δοξάσουμε δι᾿ αὐτοῦ τὸν Παντοδύναμο Κύριο, τὸν στεφανίτη τῶν μαρτύρων, ποὺ δοξάζεται μέσῳ τῶν ἁγίων Του, καὶ τοὺς δοξάζει ἀφθονοπάροχα στὴ γῆ καὶ στὸν οὐρανὸ.
Ποιός ἦταν ὁ πανάρετος βίος τοῦ οὐρανόφρονα τούτου ἄνδρα καὶ ποιά τὰ ἄθλα καὶ ἔπαθλα τοῦ λαμπροῦ του μαρτυρίου, θὰ διηγηθῶ τώρα στὴν ἀγάπη σας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἔπαινο τοῦ τρισευλογημένου ἱερομάρτυρος καὶ μεγαλομάρτυρος καὶ πολυάθλου Χαραλάμπους.
Ἐπίγεια πατρίδα τοῦ ἰσαγγέλου αὐτοῦ ἁγίου φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε ἡ σπουδαία πόλη τῆς Μαγνησίας, εὑρισκόμενη στὰ ἀνατολικὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ κτισμένη ἐπάνω στὸν Μαίανδρο ποταμό, στοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους Σίπυλος. Ἡ λαμπρὰ αὐτὴ ἀρχαιότατη ἑλληνικὴ πόλη ὑπάγεται στὴ Μητρόπολη τῆς Ἐφέσου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί, πρὶν τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1924, ἀπὸ τοὺς πενήντα χιλιάδες κατοίκους της οἱ δεκατρεῖς χιλιάδες...

Τά «σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν»

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου 
καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Στήν ἀναφορά τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γίνεται λόγος γιά τά «σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν». Ὁ Μέγας Βασίλειος μεταξύ τῶν ἄλλων προσεύχεται στόν Θεό: «Παῦσον τά σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν».
Μερικοί σύγχρονοι θεολόγοι, γιά νά δικαιολογήσουν τόν ὅρο Ἐκκλησία καί γιά τούς ἑτεροδόξους, ἐπικαλοῦνται καί τήν φράση αὐτή καί ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος ὀνομάζει Ἐκκλησίες καί τίς κοινότητες τῶν αἱρετικῶν, ὁπότε αὐτό, ὅπως ἰσχυρίζονται, δίδει τό δικαίωμα νά ὀνομάζουν ὅλους τούς Χριστιανούς ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ὅτι ἀνήκουν σέ Ἐκκλησίες.
Αὐτό ἐκ πρώτης ὄψεως εἶναι λογικοφανές, ἀλλά ἐάν ἀναλύση κανείς τό θέμα θά διαπιστώση ὅτι τέτοιες ἑρμηνευετικές ἀποδόσεις στόν Μέγα Βασίλειο εἶναι ἐσφαλμένες.
Κατ’ ἀρχάς ἀμέσως μετά τήν προσευχή «παῦσον τά σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν» ἀκολουθεῖ ἡ προσευχή: «τάς τῶν αἱρέσεων ἐπαναστάσεις ταχέως κατάλυσον τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐδῶ γίνεται διάκριση μεταξύ τῶν σχισμάτων, πού πρέπει νά παύσουν νά ὑπάρχουν, καί τῶν ἐπαναστάσεων τῶν αἱρέσεων πού πρέπει νά καταλυθοῦν μέ τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί αὐτό γιατί οἱ αἱρέσεις εἶναι προϊόντα τοῦ πονηροῦ πνεύματος, τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων.
Ἔπειτα, στήν ἴδια εὐχή τῆς ἀναφορᾶς προσεύχεται: «τούς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε∙ τούς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καί σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ καί ἀποστολικῇ...

Δημήτρης Νατσιὸς καὶ Λυκοῦργος Μαρκούδης γιὰ τὴν λεγόμενη «θεματικὴ ἑβδομάδα» στὰ σχολεῖα!

Ἐκπομπὴ τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Λυκούργου Μαρκούδη 09/02/17. Καλεσμένος ὁ μαχητικὸς δάσκαλος Δημήτρης Νατσιὸς.

Ἡ Σύναξη Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ μοναχῶν συμπαρίσταται στὸν πατέρα Θεόδωρο Ζήση

Μέ μεγάλη πικρία καί λύπη ἡ «ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ» πληροφορήθηκε τήν ἀπό 10.12.2016 «νουθετήρια», ἐπιτιμητική καί «πατρική» Ἐπιστολή τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.Ἀνθίμου πρός τόν Ὁμότιμο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση, ὁ οποῖος κατηγορεῖται, ὅτι μέ τίς ὁμιλίες του προκαλεῖ «πνευματικήν σύγχυσιν καί διάστασιν τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης».
Ὅπως διαπιστώνεται ὅμως, οἱ διατυπούμενες στήν μητροπολιτική ἐπιστολή ἐναντίον τοῦ π. Θεοδώρου κατηγορίες εἶναι ἐκκλησιολογικά ἀστήρικτες καί θεολογικά ἀβάσιμες καί γι’ αὐτό δέν ἀντέχουν σέ ὁποιαδήποτε κριτική. Αὐτό ἀποδεικνύει κατάφωρα ἡ ἀπό 1.2.2017 ἀπαντητική Ἐπιστολή τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, ὁ ὁποῖος μέ ἔντονο...

Γιατί νὰ ἀναζητοῦμε ὑποκατάστατα κι ὄχι αὐθεντικὰ πρότυπα;

Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ
«Ὁ ἀμφίβολος ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἱστορικὰ Ἄγιος Βαλεντίνος ἔχει κατασκευαστεί για τὴν ἐμπορευματοποίηση καὶ τῶν ἀνθρώπινων συναισθημάτων»
«Δεκάδες οἱ γιορτὲς κοσμικοῦ χαρακτήρα που καθιερώνονται ἀπὸ τοὺς ἀρχιτέκτονες τῆς Νέας Ἐποχῆς (New Age) καὶ τείνουν νὰ περιθωριοποιήσουν τὶς χριστιανικὲς ἐορτές καὶ τὴ δυναμική τους στὴν κοινωνία μας»
«Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπιχειρεῖται ἡ ἐκχριστιάνιση ὅλων αὐτῶν τῶν κοσμικῶν ἐορτολογικῶν προτάσεων, ὥστε νὰ ἀναζητοῦνται  τὰ ἀντίστοιχα χριστιανικὰ πρότυπά τους. Διότι, καὶ ἂν ἐπισημανθοῦν χριστιανικὰ ὑποκατάστατα -δὲν εἶναι δύσκολο αὐτό-, τὸ περιεχόμενο τοὺς καμία ἐννοιολογικὴ σύμπτωση δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει με τὰ ἔξωθεν ἐπιβαλλόμενα. Εἶναι «ἄλλο καὶ ἄλλο»!»
Πρώτον: Στὰ εἰσαγόμενα ἀπὸ τὴ Δύση, κατὰ τὴ μακρόσυρτη διαδικασία τῆς μετακένωσης, ἀνήκει καὶ ἡ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου, προστάτη τῶν ἐρωτευμένων κάθε εἴδους (14 Φεβρουαρίου).
Δὲν νομίζω πὼς συνιστᾶ ἀνεπίτρεπτη ὑπερβολὴ ἡ θεώρηση τοῦ ἀμφίβολου ἱστορικὰ καὶ κυρίως ἐκκλησιαστικὰ «Ἁγίου» ὡς μιὰ ἄλλη (ἀρσενική!) ἐκδοχὴ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς Ἀφροδίτης, μὲ ρίζες στὸν εὐρωπαϊκὸ Μεσαίωνα. Πρόκειται γιὰ ἕναν κατασκευασμένο «Ἅγιο», ἐπιστρατευμένο στὴν ἐμπορευματοποίηση καὶ τῶν ἀνθρώπινων συναισθημάτων, ποὺ θυσιάζονται καὶ αὐτὰ στὸν ἀδηφάγο Μολὼχ τῆς κατανάλωσης καὶ τοῦ κέρδους. Ὑπάρχει, βέβαια, καὶ ἀκούγεται στὴν ἄλλη Εὐρώπη ἡ ἐκδοχὴ ὅτι κάτω ἀπὸ τὸν γλυκερὸ Ἅγιο Βαλεντίνο κρύπτεται γιὰ πολλοὺς ὁ ἠθοποιὸς τοῦ Μεσοπολέμου Ροντόλφο Βαλεντίνο (Ῥ1926), ποὺ λατρεύτηκε καὶ αὐτὸς ὡς «θεὸς» τοῦ ἔρωτα καὶ....

Γαβρόγλου: Κανένας γονέας δὲν μπορεῖ, νομικά, νὰ ἀποσύρει τὰ παιδιά του ἀπὸ τὴ Θεματικὴ Ἑβδομάδα

Γιὰ τὴν θεματικὴ ἑβδομάδα ὁ ὑπουργὸς τόνισε:
«Τελευταῖο θέμα στὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο συζητᾶμε σὲ αὐτὸ τὸ Ν/Σ εἶναι ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα. Ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα εἶναι κάτι ποὺ τὸ εἶχε ἐπεξεργαστεῖ ἡ προηγούμενη πολιτικὴ ἡγεσία, εἶναι κάτι ποὺ θὰ γίνει στὰ Γυμνάσια, εἶναι κάτι ποὺ εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ γίνει, ὑποχρεωτικότατο.
Ἡ μία ἑβδομάδα ὅπως λέει πολὺ καθαρὰ ἡ Ἐγκύκλιος δίνει τεράστια εὐελιξία στὸ Σύλλογο Καθηγητῶν ποὺ μποροῦν νὰ τὴν κάνουν μία μέρα, νὰ τὴν ἐντάξουν καὶ στὰ μαθήματα ποὺ γίνονται, ὑπάρχει μία τεράστια εὐελιξία, εἶναι ἕνα πράγμα ἀπὸ τὸ ὁποῖο κανένας γονέας δὲν μπορεῖ, νομικά, νὰ ἀποσύρει τὰ παιδιά του. Ἔχουμε ἐξαιρετικὲς ἐνδείξεις ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ τὸ ἔχουν πάρει στὴν πλάτη τους καὶ θέλω νὰ τὸ χαιρετήσω αὐτὸ τὸ γεγονός, ὅτι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ σηκώσουν τὸ βάρος αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης. Γι’ αὐτὸ νὰ προσέξουν ὁρισμένοι νὰ μὴν ταυτιστοῦν μὲ τὶς ἀντιδράσεις τους μὲ στρατόπεδα ποὺ δὲν θὰ ἤθελαν ποτὲ οἱ ἴδιοι νὰ ἐμπλακοῦν.
Ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα ἔχει ὅπως γνωρίζετε τὰ θέματα τῆς διατροφῆς, τοῦ ἐθισμοῦ, ποὺ δὲν εἶναι μόνο στὶς οὐσίες ἀλλὰ καὶ στὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια, στὰ κινητά, στὸ facebook, θέματα ἀποκοινωνικοποίησης, πολλὲς φορές, τῶν νέων, καὶ βεβαίως ἔχει μέσα το θέμα τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὰ φύλα. Καὶ μοῦ κάνει τρομερὴ ἐντύπωση ποὺ ἔχει ἀπομονωθεῖ τὸ κομμάτι ποὺ ἀφορᾶ τοὺς εἰδικά τους γονεῖς, γιατί....

Ἀλέκος Κιτσάκης:"Μέσα στήν Βόρειο Ἤπειρο"

9 Φεβ 2017

Ἡ ὁμοφυλοφιλία

Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Χριστιανικὴ Ἠθική, Β΄τόμος. . Μ. Μ. Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὅρος
Ὁμοφυλοφιλία ἢ ὁμοερωτισμὸς εἶναι ἡ ἐρωτικὴ ἕλξη καὶ σχέση ἀτόμων τοῦ αὐτοῦ φύλου.
Ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη ἡ ὁμοφυλοφιλία χαρακτηρίζεται ὡς παρὰ φύση σχέση. Αὐτὴ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἀντίθεση πρὸς τὸ δημιουργικὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀποτυπώθηκε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ὑπενθύμισε ὁ Χριστὸς στοὺς Φαρισαίους λέγοντας: «Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς;» (Ματθ. 19:6)
Ἡ διαιώνιση τοῦ ἀνθρώπου πραγματοποιεῖται μὲ τὴν σύναψη τῶν δύο διαφορετικῶν φύλων, ἐνῶ ἡ δημιουργία δὲν περιλαμβάνει τρίτο φύλο.
Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἐπικρίνει ἔντονα τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὴν χαρακτηρίζει ὡς «βδέλυγμα» (Λευϊτ. 18:22). Κατὰ τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ βαρὺ...

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.