Menu

1 Δεκ 2017

Ἡ ἀληθινὴ Ἑλλάδα θὰ νικήσει τοὺς Πηλιογούσηδες

H Ἑλλάδα, μᾶς ἔλεγε ‒μέ μιά δόση ὑπερβολῆς‒ φίλος στρατιωτικός, εἶναι μία χώρα πού παράγει ἥρωες καί προδότες. Σημασία ἔχει οἱ πρῶτοι νά εἶναι περισσότεροι ἀπό τούς δεύτερους. Ἰδιαίτερα τόν τελευταῖο καιρό φαίνε- ται καθαρά αὐτή ἡ ἔντονη ἀντίθεση τῆς πραγματικῆς Ἑλλάδος, πού δέν προβάλλεται συνήθως ἀπό τά Μ.Μ.Ε., καί τῆς ψεύτικης, πού ὑπερπροβάλλεται. Ἀλλαγή φύλου ἐξπρές μέ ἁπλή δήλωση στό Ληξιαρχεῖο, ἀπό δεκαπεντάχρονα παιδιά(!) εἶναι τό τελευταῖο «κατόρθωμα» τοῦ κοινοβουλίου, τό ὁποῖο μέ τέτοια νομοθετήματα λίγο ἀπέχει ἀπό ...κτηνοβούλιο!
Καί ἀκολουθοῦν νομιμοποίηση τοῦ χασίς, νομιμοποίηση τῆς εὐθανασίας (βλ. σχετικά σχόλια «Π») καί ἄγνωστο ποιῶν ἄλλων ἄνομων καταστάσεων, πού ντροπιάζουν τόν τόπο καί τόν ἄνθρωπο. Δύο μικρά μόνο δείγματα τῆς σήψης καί παρακμῆς θά ἀναφέρουμε:
1) Στό ὑπουργεῖο ἀ-Παιδείας τοῦ κ. Γαβρόγλου, μέ ἀπόφαση-ντροπή τοῦ ὑπουργοῦ, δέν γιορτάσθηκε ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἐπειδή πέθανε ἕνας ἀπό τούς Γενικούς Γραμματεῖς τοῦ Ὑπουργείου!
2) Ὁ κακῇ τῇ τύχῃ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, πού τίθεται ἐπικεφαλῆς τῆς παρέλασης τῶν ὁμοφυλοφίλων, δέν πῆγε στήν παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Θεσσαλονίκη, στήν ὁποία ἦταν παρών καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, μέ τό αἰτιολογικό ὅτι....
οἱ ἐθνικές παρελάσεις εἶναι ἀπομεινάρι ταξικῶν διακρίσεων!
Τοῦτοι ἐδῶ, πού εἶναι στό τιμόνι τοῦ σημερινοῦ ἀκυβέρνητου ἑλληνικοῦ σκάφους ‒πού θά εἶχε βυθισθεῖ πρό πολλοῦ, ἄν δέν τό φύλαγε ἡ Παναγία μας‒ ἔχουνε βαλθεῖ νά ὑλοποιήσουν ὅσα ξεθεμελιωτικά σέ ἐθνικό, κοινωνικό καί οἰκονομικό ἐπίπεδο δέν μπόρεσαν οἱ προηγούμενοι στά σαράντα καί κάτι χρόνια πού πέρασαν.
Ἐπειδή τά σκουπίδια προβάλλονται συστηματικά καί μυρίζουν, δίδεται ἡ ἐσφαλμένη ἐντύπωση ὅτι αὐτά εἶναι τά μόνα πού ὑπάρχουν στήν κοινωνία. Τό χρυσάφι, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, κρύβεται καί πρέπει νά ψάξεις γιά νά τό βρεῖς. Μέ ἀφορμή αὐτές τίς σκέψεις, θά θέλαμε σ᾽ αὐτό τό τεῦχος τῆς Παρακαταθήκης, νά προβάλουμε ἐκείνη τήν
Ἑλλάδα πού θέλουν νά μᾶς τήν κρύβουν. Τήν πραγματική Ἑλλάδα. Τήν Ἑλλάδα τῶν τίμιων ἀνθρώπων, πού μοχθοῦν καί δημιουργοῦν. Τήν Ἑλλάδα τῶν ἄδολων πατριωτῶν καί πιστῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Ἔτσι, λοιπόν, γιά νά ἀναδείξουμε αὐτή τήν ἀληθινή Ἑλλάδα καί νά πάρουμε κουράγιο, διαλέξαμε λίγα ἀλλά ἐνδεικτικά ἀπό τήν τρέχουσα ἐπικαιρότητα:
1) Τήν συγκλονιστική κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μάνης κυροῦ Χρυσοστόμου. Μετά τήν ὁμολογία Ὀρθοδόξου πίστεως, πού ἔκανε, (βλ. σ. 17 Παρακαταθήκης), γονάτισε στό «Τά σά ἐκ τῶν σῶν...» καί ἄφησε τήν τελευταία του πνοή μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα.
2) Τά μηνύματα πού στέλνει ἡ ἐπίσκεψη τοῦ θωρηκτοῦ «Γεώργιος Ἀβέρωφ» στή Θεσσαλονίκη ἀπό τίς 7 Ὀκτωβρίου 2017. Ἑκατό χιλιάδες ἐπισκέπτες σέ ἕνα μήνα, ἐκ τῶν ὁποίων τριανταπέντε χιλιάδες μαθητές! Ὁ κόσμος καί ἰδιαίτερα τά παιδιά καί οἱ νέοι διψοῦν γιά τό καλό καί τό ρουφοῦν κυριολεκτικά, ὅταν καί ὅπου τό βροῦν.
3) Συγκινητική εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ μαθητοῦ ἀπό τήν Κρήτη, πού τό ἀχαρακτήριστο σχολεῖο του τόν ἀπέβαλε, γιατί ἀνέβηκε σάν ἄλλος Κύπριος Σολωμός Σολωμοῦ σέ ἕναν ἱστό, γιά νά ὑψώσει τήν ἑλληνική σημαία γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 (βλ. σσ. 16 Παρακαταθήκης). Οἱ συμμαθητές του βγῆκαν τήν ἄλλη μέρα μέ ἑλληνικές σημαῖες γιά
νά τοῦ συμπαρασταθοῦν. Αὐτά τά παιδιά μᾶς κάνουν ἐθνικά ὑπερήφανους καί μᾶς δίνουν κάθε δικαίωμα νά πιστεύουμε ὅτι ἡ πραγματική Ἑλλάδα ‒στήν ὁποία ἀνήκει καί τό μέλλον‒ δέν εἶναι αὐτή ἡ γκρίζα τῆς διαπλοκῆς, ἡ ντροπή τῶν προδοτῶν ΠηλιοΓούσηδων, ἀλλά ἡ Ἑλλάδα πού ἀντιστέκεται, ἡ Ἑλλάδα τοῦ Πατροκοσμᾶ, τοῦ Κολοκοτρώνη καί τοῦ Μακρυγιάννη.
4) Καί ἕνα τελευταῖο ἀπό τά πολλά ἐνθαρρυντικά καί αἰσιόδοξα: Πήγαμε μέ τόν Σύλλογό μας «Παρακαταθήκη» στά ἁγιασμένα ἀπό τό αἷμα ὀκτώ χιλιάδων Ἑλλήνων στρατιωτῶν χώματα τῆς ἑλληνικωτάτης μας Βορείου Ἠπείρου. Ἐκεῖ γιορτάσαμε στὸ τριήμερο 27-29 Ὀκτωβρίου 2017 τήν ἐθνική μας ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Ἐκεῖ εἴδαμε μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἑλληνικές σημαῖες διαστάσεων 8x12 μέτρα. Ἐκεῖ εἴδαμε εἰκοσάχρονους νέους καί ὀγδοντάχρονους παπποῦδες νά δακρύζουν στό ἀνέμισμα τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, τήν ὁποία ἐδῶ
κάποιοι ΠηλιοΓούσηδες καῖνε. Ἐκεῖ ἀκούσαμε ὀγδονταεξάχρονο Βορειοηπειρώτη νά μᾶς λέγει συγκινημένος: «Ἔκανα 15 χρόνια φυλακή στά χρόνια τοῦ Ἐμβέρ Χότζα, γιατί ἤμουν Ἕλληνας. Τό ὄνειρο καί ἡ εὐχή μου εἶναι πρίν φύγω νά δῶ ἐλεύθερη τή Βόρειο Ἤπειρο».
Αὐτά μᾶς κάνουν ἐθνικά ὑπερήφανους, ἀγωνιστικούς καί αἰσιόδοξους. Ἡ ἀληθινή Ἑλλάδα θά νικήσει καί οἱ ΠηλιοΓούσηδες θά ἐξαφανιστοῦν μέσα στή ντροπή τῆς προδοσίας τους.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ, ΤΕΥΧΟΣ 116

3 σχόλια:

 1. Η αληθινή Ελλάδα δεν τους ανέβασε αυτούς στην εξουσία;
  Για ποια ψεύτικη Ελλάδα και ποια κακή τύχη μιλάμε;

  Αληθινή Ελλάδα δεν είναι όσοι ψηφίζουν επί τόσες δεκαετίες αντίχριστους; Μη μας πείτε ότι ήταν κάποιος χριστιανός στην κυβέρνηση στο παρελθόν, γιατί δεν υπήρχε ούτε δείγμα. Από τις πράξεις τους φαίνεται τι ήταν.
  Αληθινή Ελλάδα δεν είναι όσοι πλέκουν εγκώμια στους παραπάνω (και δεν είναι καθόλου λίγοι);
  Αληθινή Ελλάδα δεν είναι οι αμέτρητοι Έλληνες (που μάλλον είναι και πλειοψηφία) που κάνουν εκτρώσεις, πολιτικό γάμο, καύση νεκρών, παιδιά πριν τον γάμο, κ.α.;
  Αληθινή Ελλάδα δεν είναι το γεγονός ότι οι πόλεις μας κατοικούνται από θηρία, μοιάζουν με πόλεις αναρχικών, με σκουπιδότοπους, κ.α.; Που είναι σαν να μην υπάρχει αστυνομία, τροχαία, δήμος και κράτος...;
  Αληθινή Ελλάδα δεν είναι ο άρτος και τα θεάματα, ο τζόγος και πορνεία που θεριεύουν μέσα στην ελληνική κοινωνία;
  Αληθινοί Έλληνες δεν είναι το 95% των Ελλήνων που δεν πήρε είδηση τι έγινε στην Κρήτη από τους επισκόπους μας (μάλλον γιατί έχει πιο "ιερές" ασχολίες από αυτά), ή το 70% που μάλλον δεν τους νοιάζει καν;

  Συγνώμη, αλλά -με βάση την πραγματικότητα- η αληθινή Ελλάδα είναι αντίχριστη, αποκτηνωμένη και στον κόσμο της.
  Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες θα θέλαμε όλοι μας να είναι ο γενικός κανόνας, αλλά δεν συμβαίνει αυτό.
  Δε γίνεται η αληθινή Ελλάδα να θέλει να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και κάποια μειοψηφία να την πηγαίνει αλλού.
  Μη τρελαθούμε δηλαδή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἡ ἀληθινή Ἑλλάδα,εἶναι.....παιδί !!!
  Κακομαθημένο καί ἐπιπόλαιο ἀπό...βαθύτητα !
  Βαθειές οἱ ῥίζες της στούς αἰῶνες,καί ἀθάνατη ἡ καλή της μαγιά!!!
  (Ὄσοι κλαίγονται,στά μετόπισθεν,γιά φασολάδα...ἐκτός ἄν θέλουν νά μιμηθοῦν τούς προδότες,καί ντρέπονται νά μᾶς τό ποῦν !!))
  (Προδότες ὑπῆρχαν καί θά ὑπάρχουν πάντα,παντοῦ)
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή