Menu

28 Ιουν 2014

Μὲ τὸ ἔμπα στὸ ραμαζάνι, οἱ πρῶτες ἐπιθέσεις κατὰ χριστιανῶν στὴν Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Δὲν πρόλαβε νὰ ἀρχίσει οἱ ἀποκαλούμενος ἱερὸς μήνας τῶν μουσουλμάνων, τὸ Ραμαζάνι καὶ στὴν Τουρκία ἄρχισαν οἱ πρῶτες ἄγριες ἐπιθέσεις κατὰ χριστιανικῶν στόχων, προκαλώντας μεγάλη ἀνησυχία στὸ μὴ μουσουλμανικὸ πληθυσμὸ τῆς γειτονικῆς χώρας. Ἡ κατάσταση γίνεται ἀκόμα πιὸ ἐπικίνδυνη καθὼς ὁ ἰσλαμικὸς φανατισμὸς ποὺ ἔχει «ἀνάψει» σὲ ὅλη τὴν Μέση Ἀνατολή, ἔχει διαχυθεῖ ἔντονα καὶ στὴν Τουρκία. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ πολλοὶ προβλέπουν νὰ ἐνταθοῦν οἱ ἐπιθέσεις κατὰ χριστιανικῶν στόχων μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες γιὰ τὴν σωματικὴ καὶ ὄχι μόνο ἀκεραιότητα γενικά των μὴ μουσουλμάνων.
Ὅπως ἀναφέρει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Aksam, (28/6), ὑπὸ τὴν θρησκευτικὴ ἐπίδραση τοῦ Ραμαζανίου μιὰ ὁμάδα ὀχτῶ φανατικῶν μουσουλμάνων στὸ προάστιο τοῦ Yesilkoy τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὴν ὥρα ποὺ γίνονταν σὲ ἕνα καθολικὸ ναὸ μιὰ τελετὴ βαπτίσματος,  εἰσέβαλαν μέσα στὸν ναὸ μὲ ἄγριες διαθέσεις κραδαίνοντας κοφτερὰ μαχαίρια καὶ....
τρομοκρατώντας τὸν κόσμο ποὺ βρίσκονταν ἐκείνη τὴν ὥρα στὸν ναὸ διακόπτοντας τὴν τελετή. Μάλιστα ἀπείλησαν ὅτι θὰ σφάξουν ἐν ψυχρῶ τὸν τελοῦντα τὴν τελετή. Τελικὰ μετὰ ἀπὸ τὴν κατευναστικὴ ἀντίδραση κάποιων πιὸ ψύχραιμων καὶ ἐνῶ εἶχε εἰδοποιηθεῖ  ἡ ἀστυνομία, ἡ ὁμάδα τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων ἀφοῦ τρομοκράτησε τὴν περιοχὴ ἀποχώρησε ἀνενόχλητη ἀπὸ τὸν ναό. 
Χαρακτηριστικό το κλίματος τρομοκρατίας κατὰ τῶν μὴ μουσουλμάνων εἶναι, ὅπως ἀνέφερε ὁ Kenan Gurdal ὑπεύθυνός της χριστιανικῆς κοινότητας τῶν χριστιανῶν Ἀσσυρίων στὴν κεντρικὴ περιοχὴ τοῦ Beyoglu τῆς Κωνσταντινούπολη, ὅτι τὸν τελευταῖο  καιρὸ ἔχουν αὐξηθεῖ σὲ ἐπικίνδυνο βαθμὸ οἱ ἐπιθέσεις κατὰ χριστιανικῶν στόχων στὸ σημεῖο νὰ κινδυνεύουν ἀκόμα καὶ οἱ ζωὲς ὅσων δὲν εἶναι μουσουλμάνοι καὶ ἀκόμα περισσότερο νὰ φοβοῦνται νὰ πᾶνε στοὺς ναοὺς τοὺς ὅταν γίνεται κάποια τελετή. Ἰδιαίτερα  παραπονέθηκε πὼς ἡ προστασία ἀπὸ τὶς ἀρχὲς δὲν εἶναι ἐπαρκὴς γιὰ τὴν ἀσφάλειά των μὴ μουσουλμάνων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αἰσθάνονται ὅτι εἶναι παρείσακτοι στὴν χώρα αὐτὴ ὅπου ἔζησαν ἐπὶ αἰῶνες. Τὰ φαινόμενα αὐτὰ ἀναμένεται νὰ ἐνταθοῦν καθὼς ἄρχισε ὁ ἀποκαλούμενος ἱερὸς μήνας τῶν μουσουλμάνων καὶ καθημερινὰ γίνονται ἰσλαμικὲς θρησκευτικὲς τελετές, τὰ γνωστὰ ὡς Ἰφτάρ, μετὰ τὴν προσευχὴ λήξεως τῆς καθημερνῆς νηστείας μὲ τὴν δύση τοῦ ἡλίου καὶ τὸ κλίμα εἶναι πολὺ φορτισμένο καὶ φανερὰ ἐχθρικὸ πρὸς πάσα μὴ μουσουλμανικὴ κοινότητα τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ὄχι μόνο.
Ὁ φανατισμὸς αὐτὸς τροφοδοτεῖται ἔντονα καὶ ἀπὸ τὰ τελευταῖα γεγονότα στὴν Μέση Ἀνατολή, ὅπου εἶναι γνωστά τα ἐγκλήματα τῶν Τζιχαντιστῶν ποὺ σφάζουν κάθε χριστιανὸ ποὺ θὰ ἔχει τὴν ἀτυχία νὰ πέσει στὰ χέρια τους. Εἶναι γνωστὸ στὴν Τουρκία πὼς καὶ πολλοὶ Τοῦρκοι πολεμοῦν στὸ πλευρὸ τῶν Τζιχαντιστῶν, ἐνῶ πολλὰ δημοσιεύματα τοῦ ἴδιου το τουρκικοῦ τύπου ἀποκαλύπτουν τὴν στρατιωτικὴ καὶ κάθε φύσεως ὑλικὴ βοήθεια ποὺ δίνει ἡ Τουρκία στοὺς φανατισμένους ἰσλαμιστὲς στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ.
Ὅλα αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσουν ἔντονα καθὼς καὶ στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα ἔχει ἀρχίσει ὁ ἀποκαλούμενος ἱερὸς μήνας τῶν μουσουλμάνων, τὸ Ραμαζάνι καὶ οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἀθήνα καὶ ποὺ συνεχῶς αὐξάνονται μὲ τὴν ἀνεξέλικτη ροή τους ἀπὸ ἀνατολάς, δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι ἐπιρρεπεῖς πρὸς τὰ φανατικὰ κηρύγματα τῶν Τζιχαντιστῶν.  Ἄραγε μᾶς ἀκοῦν οἱ περίφημοι ἰσλαμολάγνοι δήμαρχοι;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου