29 Ιουν 2014

Τζιχαντιστές, Κοῦρδοι καί… ἑλληνικὰ πλοῖα, δουλεύουν γιὰ ΗΠΑ καὶ Ἰσραηλ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Γεγονὸς εἶναι πὼς ἡ μεγάλη ἐπέλαση τῶν φανατικῶν ἰσλαμιστῶν Τζιχαντιστῶν στὸ Βόρειο Ἰράκ, τοὺς πρώτους ποὺ ὠφέλησε εἶναι οἱ Κοῦρδοι. Ἀφοῦ ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τὴν «ἐνοχλητικὴ» Βαγδάτη ποὺ δὲν ἤθελε μὲ κανένα τρόπο νὰ ἐκμεταλλεύονται μονομερῶς τὰ πετρέλαια τοῦ βορείου Ἰράκ, προχώρησαν σὲ συνεργασία μὲ τὸν τουρκικὸ παράγοντα ποὺ ἐλέγχει τὸν ἐνεργειακὸ ἀγωγὸ πρὸς τὸ τουρκικὸ λιμάνι Τζευχᾶν στὴν Μεσόγειο, σὲ μαζικὲς ἐξαγωγὲς τοῦ πετρελαίου ἀπὸ τὶς πηγὲς ποὺ ἔχουν καταλάβει. Ἡ νόμιμη σιϊτικὴ κυβέρνηση τῆς Βαγδάτης, ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποκόπηκε ἀπὸ τὸ βόρειο Ἰρὰκ ἐξαιτίας τῆς προέλασης καὶ τῶν σφαγῶν τῶν Τζιχαντιστῶν, τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει στὴν δεδομένη συγκύρια εἶναι νὰ παρακολουθεῖ καὶ νὰ διαμαρτύρεται γιὰ τὶς παράνομες, ὅπως τὶς ἔχει χαρακτηρίσει, κουρδικὲς ἐξαγωγὲς τοῦ πετρελαίου ποὺ ἐξάγεται μέσα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἰρακινὴ ἐπικράτεια. 
Ποῦ πάει ὅμως τὸ πετρέλαιο αὐτὸ ποὺ οἱ Τζιχαντιστὲς μὲ τὴν ἐπέμβασή τους στὸ Ἰρὰκ προσέφεραν τὴν «χρυσὴ» εὐκαιρία στοῦ Κούρδους νὰ τὸ ἐκμεταλλευτοῦν ἀνενόχλητοι καὶ νὰ τὸ προωθήσουν, φυσικὰ μὲ τὸ ἀζημίωτο, πρὸς τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο; Ἡ κατάληξη τοy εἶναι, σύμφωνα μὲ ἄκρως ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς....
τουρκικῆς ἐφημερίδας Aydinlik, στὸ Ἰσραήλ, ἕνα ἄλλο ἕνα μεγάλο μέρος ἀπ’ εὐθείας πρὸς τὶς ΗΠΑ καὶ πρὸς τὸ λιμάνι τοῦ Μαρόκου, Muhammediye, ἀπὸ ὅπου ἐπίσης τὸ παραλαμβάνουν οἱ Ἀμερικανοὶ γιὰ νὰ τὸ προωθήσουν στὴν ἐπικράτειά τους. Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἐνδιαφέρων σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν «ἄριστη συνεργασία» Τζιχαντιστῶν, (ποὺ στηρίζονται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὸ Ἰσραήλ), Κούρδων, Ἰσραηλινῶν καὶ Ἀμερικανῶν, εἶναι ὅτι τὴν μεταφορὰ τοῦ παράνομου αὐτοῦ πετρελαίου ἔχουν ἀναλάβει πλοῖα ἑλληνικῶν ἐταιριῶν ποὺ ὅπως φαίνεται συνεργάζονται ἄριστα μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ περίφημο καὶ ἑτερόκλητο κύκλωμα.
Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ τουρκικὴ δημοσιογραφικὴ ἐπιθεώρηση, τὰ ἑλληνικὰ πλοῖα ποὺ μεταφέρουν τὸ παράνομο πετρέλαιο τοῦ βορείου Ἰρὰκ σὲ λιμάνια τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ Μαρόκου γιὰ νὰ προωθηθεῖ στοὺς Ἀμερικανοὺς εἶναι τὰ ἑξῆς: Ἑλληνικὸ τάνκερ μὲ τὴν ὀνομασία, MARINNER Α, ἐκτελεῖ συνεχῶς δρομολόγια Μερσίνας - Χάιφας τοῦ Ἰσραήλ, μεταφέροντας πετρέλαιο τοῦ βορείου Ἰρὰκ στοὺς Ἰσραηλινούς. Ἕνα ἄλλο ἑλληνικὸ τάνκερ μὲ τὴν ὀνομασία, JENRY 1, ἐκτελεῖ συνεχῶς δρομολόγια ἀπὸ τὴν Μερσίνα πρὸς τὸ Ἰσραηλινὸ λιμάνι τοῦ Ἀσκελὸν μεταφέροντας ἐπίσης πετρέλαιο τοῦ βορείου Ἰρὰκ πρὸς τὸ Ἰσραήλ.  MAGESTIC. Τάνκερ ἑλληνικῆς ἑταιρείας 150 μεγάτονων. Στὶς 20 Ἰουνίου φόρτωσε πετρέλαιο ἀπὸ τὸ τουρκικὸ λιμάνι τοῦ Τζευχᾶν το μὲ κατεύθυνση  τὶς ΗΠΑ στὸ λιμάνι τῆς Φιλαδέλφειας.  UNITED EMBLEM.  Πλοῖο ἑλληνικῆς ἐταιρίας ἐκτελεῖ διπλὲς διαδρομές. Στὶς 21 Ἰανουαρίου φόρτωσε ἀπὸ τὸ Τζευχᾶν μὲ κατεύθυνση τὴν Μάλτα. AGIOS NIKOLAOS. Τάνκερ ἑλληνικῆς ἑταιρείας. Φόρτωσε στὶς 22 Ἰουνίου ἀπὸ τὸ Τζευχᾶν μὲ κατεύθυνση ἑλληνικὸ λιμάνι(;).  UNITED KLAVRVTA. Τάνκερ ἑλληνικῆς ἑταιρείας. Φόρτωσε στὶς 23 Ἰουνίου μὲ κατεύθυνση τὸ ἰταλικὸ λιμάνι τοῦ Augusto.  PANAGIA ARMATA. Τάνκερ ἑλληνικῆς ἑταιρείας. Φόρτωσε στὶς 24 Ἰουνίου ἀπὸ τὸ τουρκικὸ λιμάνι τοῦ Τζευχάν  μὲ κατεύθυνση τὴν Τυνησία.  POLA. Τάνκερ ἑλληνικῆς ἑταιρείας. Ἀποχώρησε στὶς 29 Ἰουνίου ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ λιμάνι τῆς Τεργέστης μὲ κατεύθυνση τὸ τουρκικὸ λιμάνι τοῦ Τζευχάν. μὲ σκοπὸ νὰ φορτώσει τὸ παράνομο πετρέλαιο.
Σίγουρα οἱ ἀποκαλύψεις αὐτὲς δίνουν μιὰ ἄλλη τελείως ἰδιαίτερη διάσταση στὰ γεγονότα ποὺ ἐκτυλίσσονται στὸ βόρειο Ἰρὰκ καὶ τὴν πολὺ περίεργη παθητικὴ στάση τῶν δυτικῶν δυνάμεων, συμπεριλαμβανόμενης καὶ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, στὶς ἀγριότητες καὶ τὶς σφαγὲς τῶν Τζιχαντιστῶν. Οὐσιαστικὰ μόνο ἡ Ρωσία ἀντιδρᾶ καὶ διαμαρτύρεται στὶς σφαγὲς τῶν χριστιανῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Τὸ ἐνδιαφέρων βέβαια γιὰ μᾶς εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς μαζικῆς συμμετοχῆς ἑλληνικῶν ναυτιλιακῶν ἑταιρειῶν στὴν ληστεία οὐσιαστικά των πετρελαϊκῶν κοιτασμάτων τοῦ βορείου Ἰρὰκ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη κυβέρνηση τῆς Βαγδάτης πρὸς ὄφελος τῶν συνηθισμένων «ἐνόχων»,  Ἰσραὴλ καὶ ΗΠΑ.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.