Menu

24 Φεβ 2014

Σενάριο Οὐκρανίας γιὰ Μολδαβία καὶ Γεωργία μὲ τὴν συμβολὴ τῆς Tουρκίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ ἴδιο σενάριο ποὺ ὁδηγεῖ στὴ ἀναπόφευκτη διάσπαση τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴν ὑποδούλωση  τοῦ δυτικοῦ της τμήματος στὴν λεηλασία τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἔχει σχεδιαστεῖ καὶ γιὰ ἄλλες δύο χῶρες ποὺ βρίσκονται στὴν εὐρύτερη περιοχή, ἐπιβεβαιώνοντας τὶς ἀνησυχίες πολλῶν στρατηγικῶν ἐρευνητῶν ὅτι ἔχει ἀνοίξει ἕνας κύκλος ἔντονης ἀντιπαράθεσης ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Σύμφωνα μὲ ἕνα πολὺ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης, Ayidinlik, τὸ σκηνικό της Οὐκρανίας στήνεται στὴν Μολδαβία καὶ στὴν Γεωργία καθὼς καὶ οἱ δυὸ αὐτὲς χῶρες θὰ κληθοῦν μετὰ ἀπὸ ἕξη μῆνες νὰ ὑπογράψουν τὴν ἴδια συμφωνία σύνδεσης μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὴν ὁποία εἶχε ἀπορρίψει ὁ πρόεδρος Γιανούκοβιτς τῆς Οὐκρανίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγηθοῦμε στὰ γνωστὰ γεγονότα τῆς ἀνατροπῆς του. Τὸ σχέδιο προβλέπει τὴν ὑπαγωγὴ τῶν χωρῶν αὐτῶν καὶ στὸ ΝΑΤΟ, μὲ τὴν ἐνεργὸ καθοδήγηση τῆς Τουρκίας  καὶ εἰδικά της ἰσλαμικῆς κυβέρνησης Ἐρντογᾶν, ποὺ  μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία του στὴν Συρία βρῆκε νέο πεδίο «δόξης» λαμπρό.  Ἡ ἐφαρμογὴ ὅμως αὐτοῦ του σχεδίου πολὺ πιθανὸν νὰ....
σκοντάψει στὴν ἀντίδραση τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν δυὸ αὐτῶν χωρῶν, (εἰδικά της Μολδαβίας ὅπου ὑπάρχει καὶ μεγάλη ρωσικὴ μειονότητα), καθὼς νωπὸ εἶναι τὸ προηγούμενο τοῦ πολέμου τῆς Γεωργίας. Ἐκεῖ ἡ Ρωσία ἀντέδρασε στὴν ἀπόπειρα τῆς ὑπαγωγῆς τῆς χώρας στὸ ΝΑΤΟ μὲ τὸν γνωστὸ δυναμικὸ τρόπο αἰφνιδιάζοντας τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς Ἀμερικάνους. Στὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ τεθεῖ πάλι σὲ ἐφαρμογὴ τὸ γνωστὸ σχέδιο τῆς «λαϊκῆς ἐξέγερσης» ποὺ θὰ κατευθυνθεῖ, ὅπως ἔγινε καὶ στὴν Οὐκρανία, ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ, Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας καὶ Τουρκίας. 
Ἀλλὰ γιὰ τὶς λαϊκὲς αὐτὲς «ἐξεγέρσεις» σὲ ἕνα πολὺ σημαντικὸ ἄρθρο του στὴν ρωσική, Pravda.ru, ὁ γνωστὸς στρατηγικὸς ἀναλυτῆς Anthony F Shaker, περιέγραψέ το πὼς ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ἔχει στηθεῖ ἕνας πολὺ καλὰ χρηματοδοτούμενος μηχανισμὸς πρόκλησης «ἐξεγέρσεων» σὲ χῶρες ὅπου τα στρατηγικὰ συμφέροντα τῆς δύσης ἔχουν αὐξηθεῖ σημαντικά. Ἔτσι εἴχαμε τὴν «Ἀραβικὴ Ἄνοιξη», τώρα ἡ Οὐκρανία καὶ ἡ Βενεζουέλα, πιὸ πέρα τὸ κινέζικο Τουρκεστᾶν στὴν δυτικὴ Κίνα. Παρόμοιο παράδειγμα καὶ ἡ περίπτωση τῆς Ἑλλάδας ποὺ ὁδηγήθηκε ἀπὸ μιὰ τεχνητὴ ἐξέγερση τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 2008, ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες, στὴν πλήρη ὑποταγὴ τῆς χώρας στὴν μνημονιακὴ εὐρωπαϊκὴ κατοχή. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ πρόκλησης «λαϊκῶν ἐξεγέρσεων» ἀντικατέστησε τὶς παλαιοτέρα ἀνοιχτὲς στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις ποὺ εἶχαν καὶ πολιτικὸ κόστος, ὅπως στὴν Νικαράγουα, Νότιο Ἀφρική, νοτιοανατολικὴ Ἀσία καὶ φυσικὰ Ἀφγανιστᾶν καὶ Ἰράκ. Αἰμοδιψεῖς τρομοκράτες, ἐγκληματικὰ ἀποβράσματα, ἀδίστακτοι ἰσλαμιστὲς ἐγκληματίες  ἀπὸ Πακιστᾶν, Ἀφγανιστᾶν, Τσετσενία, κλπ, ἐπαγγελματίες τυχοδιῶκτες δολοφόνοι, ἀποτελοῦν τὰ τμήματα αὐτοῦ του «ἐπαναστατικοῦ» μείγματος τὸ ὁποῖο πληρωμένο ἁδρὰ ἀπὸ τὰ δυτικὰ ταμεῖα, στέλνετε νὰ ἀνατρέψει κυβερνήσεις ποὺ δὲν δέχονται νὰ ὑποταχτοῦν στὴν  κατοχὴ τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Σὺν-σπόνσορες αὐτῶν τῶν «ἐπαναστατικῶν» αἱμοβόρων στοιχείων, ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὰ κράτη τοῦ Περσικοῦ κόλπου, ἀπὸ τὶς πιὸ στυγνὲς δικτατορίες ὅπου ἀκόμα καὶ ἡ πρόθεση νὰ οἰκοδομήσεις ἕνα χριστιανικὸ ναό, τιμωρεῖται μὲ θάνατο.
Εἰδικὰ στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας ἡ παραπληροφόρηση σκόπιμα ἔχει χτυπήσει «κόκκινο». Μιὰ ὑπόθεση ποὺ ἀφορᾶ καθαρά τους ἐνεργειακοὺς ἀγωγούς, (ὅπως ἄλλωστε καὶ γιὰ τὴν Συρία) καὶ τὴν ρωσικὴ ἑταιρεία πετρελαίου Gazprom, ποὺ πρέπει νὰ χάσει τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό τους, εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς ὅλης τεχνητῆς «ἐξέγερσης». Τὸ ἄσχημο ὅμως στὴν περίπτωση αὐτή, εἶναι ὅτι οἱ δυτικοὶ ἰνστρούχτορες «ἔπαιξαν» μὲ ὅλες τὶς ἐθνοθρησκευτικὲς διαφορὲς τῆς Οὐκρανίας γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸν «λαϊκὸ ξεσηκωμό». Παράλληλα ἔρευσε ἄφθονη ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια, (οἱ Ρῶσοι ὑπολόγισαν περὶ τὰ 25 ἑκατομμύρια δολάρια), γιὰ τὴν καλὴ ὀργάνωση τῆς «ἐξέγερσης». Οἱ μισθοὶ γιὰ κάθε «ἐξεγερμένο», σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο τῆς Πράβδα, ἦταν ἀπὸ 30 μέχρι ἀκόμα καὶ 50 εὐρὼ τὴν ἡμέρα. Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς γιὰ μιὰ χώρα ποὺ δὲν ἔχει τὸ ἐπίπεδο διαβίωσης ποὺ ἔχουν κάποιες δυτικὲς χῶρες, τὸ δέλεαρ ποὺ ἔβαλαν πάνω στὸ τραπέζι ὅλων αὐτῶν τῶν «ἐξεγερμένων», ποὺ ξαφνικὰ ἀντιλήφθηκαν ὅτι εἶναι Οὐκρανοὶ ἐθνικιστὲς καί… διάδοχοί των Ναζὶ τοῦ Χίτλερ. Ἔτσι κινητοποιήθηκε ἡ καθολική, οὐνιτική, ἀκόμα καὶ ἡ ὀρθόδοξη, ἀλλὰ σχισματικὴ κοινότητα τῆς Οὐκρανίας, ποὺ ἔκαναν τὸ σφάλμα νὰ  ταυτιστοῦν μὲ ὅλα τα ἐγκληματικὰ στοιχειὰ τῆς πλατείας, κραυγάζοντας παραδοσιακὰ ἀντιρωσικὰ συνθήματα λὲς καὶ ἀκόμα ζοῦσαν στὴν ἐποχὴ τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Φυσικὰ ὅλα αὐτὰ ἀπὸ  κάποιες μειονότητες τῆς δυτικῆς καὶ μόνο Οὐκρανίας.
Ὅλα αὐτὰ δείχνουν πὼς ἔχουμε εἰσέρθει σὲ μιὰ πυρίκαυστη ζώνη μὲ τὸ διεθνὲς νεοταξικὸ χρηματιστηριακὸ κατεστημένο νὰ προχωρεῖ πλέον ἀπροκάλυπτα μὲ κάθε μέσο στὴν ὑποδούλωση κρατῶν καὶ λαῶν, ἀλυσοδένοντας κυβερνήσεις ποὺ ἔχουν δείξει κάποια πρόθεση νὰ ἀντιδράσουν. Ἡ ἑλληνικὴ ἐμπειρία εἶναι ἡ πικρὴ πείρα αὐτῆς τῆς ὑποδούλωσης. Βεβαῖα ὁ τελικὸς στόχος εἶναι ἡ Ρωσία καὶ ἀκόμα πιὸ πέρα ἡ Κίνα,  ἀλλὰ καὶ περιφερειακὲς ἑστίες ἀντίστασης, ὅπως Βενεζουέλα, Ἰρᾶν, Συρία, κλπ. Ὅμως αὐτὸ τὸ θανάσιμο παιχνίδι ἔχει πολλὲς παγίδες καὶ πολλοὺς κινδύνους καὶ αὐτοὶ ποὺ τὸ ἄρχισαν δὲν ἀποκλείεται νὰ καοῦν οἱ ἴδιοι στὶς «φωτιὲς» ποὺ ἔχουν ἀνάψει ἀπὸ τὴν μεγάλη τους ἀπληστία. H Ἀρκούδα  παρακολουθεῖ ἕτοιμη νὰ ἀναλάβει δράση, ἐνῶ ἀνατολικότερα ὁ Δράκος εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐξαπολύσει τὶς φωτιές τους στὴν ἀπέναντι ἀκτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου