Menu

19 Φεβ 2014

Λαϊκὲς «ἐξεγέρσεις» made by Secret Services καὶ ἡ δική μας «πρόκληση»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Τὰ γεγονότα τῆς Ἀθήνας τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2008, ἡ «Ἀραβικὴ Ἄνοιξη» στὴν Τυνήσια, Λιβύη, Αἴγυπτο καὶ Συρία καὶ τώρα τὰ γεγονότα τῆς «λαϊκῆς ἐξέγερσης» στὴν Οὐκρανία, (παλαιοτέρα εἴχαμε τὴν «λαϊκὴ ἐξέγερση» ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος στὴν Σερβία), ὅπως ἐξελίσσονται, προκαλοῦν ὑπόνοιες ὅτι μυστικὲς ὑπηρεσίες ὅπως ἡ CIA, ἡ Μ16, ἀλλὰ καὶ ἡ ἰσραηλινὴ MOSSAD, βρίσκονται πίσω ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν ἁλυσίδα τῶν ὑποτιθέμενων «λαϊκῶν ἐξεγέρσεων». Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ «λαϊκοὶ ἐπαναστάτες»  χρησιμοποιοῦν τελευταίου τύπου μέσα ἀστικῶν συγκρούσεων ἀπὸ πολὺ καλὰ ὀργανωμένες ὁμάδες, εἰδικὰ ἐκπαιδευμένες καὶ καθοδηγούμενες ἀπὸ καλὰ καλυπτόμενα ἄτομα.  
Τὸ βασικὸ κοινὸ χαρακτηριστικὸ ὅλων αὐτῶν τῶν «ἐξεγέρσεων» εἶναι ὅτι οἱ ὑποτιθέμενοι ἐξεγερμένοι ἐπιδιώκουν τὴν ἀποσταθεροποίηση ἀκόμα καὶ ἀνατροπὴ κυβερνήσεων ποὺ εἶχαν ἐκδηλώσει πολιτικὲς ἀποδέσμευσης ἀπὸ τὰ δυτικὰ νεοαποικιακὰ συμφέροντα.  Ἀποκορύφωνα εἶναι τὰ τελευταῖα γεγονότα τῆς Οὐκρανίας, ποὺ ἄρχισαν ὅταν ἡ νόμιμη οὐκρανικὴ κυβέρνηση ἀρνήθηκε νὰ ὑπογράψει τὴν ὑποταγὴ τῆς χώρας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, (βλέπε εὐρωπαϊκὴ λαίλαπα ), ἔχοντας τὸ προηγούμενο τῆς λεηλασίας  χωρῶν μελῶν τῆς ὅπως ἡ Ἑλλάδα, Πορτογαλία, Ἰρλανδία καί... δὲν συμμαζεύεται.
Τὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας μοιάζουν σὲ....
μεγάλο βαθμό, ἂν καὶ ὑστεροῦν πολὺ στὴν σφοδρότητά τους,  μὲ τὰ γεγονότα τῆς Ἀθήνας τοῦ 2008. Στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχε τότε  μιὰ κυβέρνηση ποὺ ἤθελε νὰ ἀποσπάσει τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ «ἀγκαλιὰ» τῆς Δύσης καὶ τὸ «χειρότερο», ταυτίστηκε στὰ ἐνεργειακά της συμφέροντα μὲ τὴν Ρωσία. Αὐτὸ ἦταν τὸ «θανάσιμο ἁμάρτημα» γιὰ μιὰ χώρα ποὺ ἦταν πάντα το εὔκολο θύμα τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς στὴν εὐρύτερη περιοχή. Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τὸ πληρώσει ἀκριβά. Οἱ δυτικοὶ δυνάστες ἔχοντας σὰν συμμάχους τὰ ἑλληνικὰ προδοτικὰ ΜΜΕ πολέμησαν μὲ σφοδρότητα αὐτὴ τὴν κυβέρνηση καὶ στὴ συνέχεια προκάλεσαν ἀπὸ ἕνα τυχαῖο(;;) γεγονὸς τὴν ἐξέγερση τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 2008 τὴν ὁποία πολλοὶ ἀφελεῖς πίστεψαν ὅτι εἶναι ἕνα λαϊκὸ κίνημα. Γιὰ τὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας ἤδη ἔχουν γραφτεῖ πολλά. Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι πὼς ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν τουρκικὸ τύπο «διέρρευσε» ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ μυστικὴ ὑπηρεσία CIA, ἡ τουρκικὴ μυστικὴ ὑπηρεσία ΜΙΤ καὶ τὸ ταταρικὸ στοιχεῖο ποὺ βρίσκεται στὴν Τουρκία, στὴν Κριμαία καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ Καζᾶν ἀνατολικά της Οὐκρανίας, φέρονταν σὰν οἱ βασικοὶ ἀρχικοὶ ὑποκινητὲς τῶν διαδηλώσεων στὴν Οὐκρανία. Τὶς ἀποκαλύψεις αὐτὲς τὶς ἔκανε ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Aydinlik, ἡ ὁποία ἐπικαλέστηκε πληροφορίες καὶ μαρτυρίες τῆς ἔγκυρης γαλλικῆς εἰδησεογραφικῆς ἰστοσελίδα, Egalite et Reconciliation, τῆς ρωσικῆς εἰδησεογραφικῆς ἰστοσελίδας, Svobodnaya Pressa, καθὼς καὶ τοῦ ἐπίσημου πρακτορείου εἰδήσεων τῆς Κριμαίας, Kirim Haber Ajansi.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν «Ἀραβικὴ Ἄνοιξη» ἐδῶ τα πράγματα ἦταν πιὸ ξεκάθαρα καθὼς οἱ δυτικὲς δυνάμεις δὲν δίστασαν νὰ ἐπέμβουν φανερὰ καὶ νὰ ἀνατρέψουν τὸ ἀνεξέλεγκτο καθεστὼς τοῦ Μουαμὰρ Καντάφι. Ὁ Καντάφι ἔκανε τὸ τραγικὸ λάθος νὰ μὴν κατανοήσει ὅτι ἡ Ἇλ Κάϊντα καὶ οἱ ἄλλες ἐξτρεμιστικὲς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις εἶχαν «κατασκευαστεῖ» ἀπὸ τοὺς ἴδιους του Ἀμερικανοὺς γιὰ νὰ προσφέρουν τὸ  πρόσχημα στὶς διάφορες ἐπεμβάσεις τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμο. Ἡ ἐπιχείρηση ὅμως ἐπιβολῆς ἐλεγχόμενων ἀπὸ τὴν δύση ἰσλαμικῶν καθεστώτων καὶ σὲ ἄλλες ἀραβικὲς χῶρες, μὲ τὴν βίαιη ἀνατροπὴ τῶν κοσμικῶν κυβερνήσεων, ἔκανε τὸ λάθος νὰ μὴν ὑπολογίσει τὴν πραγματικὴ λαϊκὴ ἀντίδραση αὐτῶν τῶν χωρῶν ἀλλὰ καὶ τῶν κυρίαρχων κοσμικῶν καθεστώτων. Ἔτσι τὸ πείραμα ἀπέτυχε παταγωδῶς στὴν Αἴγυπτο, ἐνῶ στὴν Συρία εἶχε τὰ γνωστὰ αἱματηρὰ  ἀποτελέσματα.
Γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴν Κύπρο τὰ πράγματα ἦταν πολὺ πιὸ εὔκολα. Καὶ οἱ δυὸ αὐτὲς χῶρες τοῦ ἑλληνισμοῦ ἦταν ἤδη «ἁλυσοδεμένες» ἀπὸ ἕνα προδοτικὸ πολιτικὸ κατεστημένο μὲ τὸ ἅρμα τῆς εὐρωπαϊκῆς τους ἐξόντωσης. Ἔπρεπε νὰ ὑποταχτοῦν ὁλοκληρωτικὰ γιατί ἔτυχε νὰ βρίσκονται στὸ «μάτι τοῦ κυκλώνα» ποὺ εἶναι τὰ τεράστια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς περιοχῆς μας.  Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Τουρκία, ἐδῶ τα πράγματα περιπλέκονται γιατί ὁ «ἐκλεκτός» των ΗΠΑ καὶ τῆς Δύσης ποὺ  θὰ γίνονταν τὸ πρότυπο γιὰ ὅλο τὸν ἰσλαμικὸ κόσμο,  κάπου παρεννόησε τὸν ρόλο του καὶ πίστεψε πὼς εἶναι ὁ ἴδιος χαλίφης στὴν… θέση τοῦ χαλίφη. Αὐτὸ προκαλεῖ καὶ τὸ τελευταῖο μένος τῶν δυτικῶν κατὰ τοῦ Ἐρντογᾶν. Περιττὸ νὰ προσθέσουμε ὅτι μιὰ ἀστάθεια στὴν Τουρκία πάντα ἐγκυμονεῖ τὸ κίνδυνο «θέρμων ἐπιπτώσεων» πρὸς τὴν δική μας πλευρά.
Ὅλα αὐτὰ δείχνουν πὼς ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἕνας μεγάλος πόλεμος καὶ εἴμαστε μάρτυρες τῶν πρώτων, δυστυχῶς αἱματηρῶν ἐπεισοδίων του. Ἡ Νέα Τάξη ἔχει ὀργανώσει καλά τα τελικά της σχέδια, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἀνθρώπινα σχέδια, δὲν ἀπέφυγε τὰ λάθη. Τὸ μεγάλο λάθος τῆς ἦταν ὅτι δὲν πρόβλεψε, ὅταν εἶχε τὴν ἀπόλυτη ὑπεροχὴ καὶ κυριαρχία τὴν δεκαετία τοῦ ἐνενήντα, τὴν μεγάλη γιγάντωση τῆς Ρωσίας ποὺ φέρει τὴν σφραγίδα, «Βλαδίμηρος Πούτιν», καθὼς καὶ τὴν οἰκονομικὴ «ἔκρηξη» τῆς Κίνας ποὺ μεταφράστηκε σὲ στρατοκρατικὴ πρόκληση πρὸς τὶς ΗΠΑ. Αὐτὰ τὰ δύο δημιούργησαν ἕνα σοβαρὸ ἀνάχωμα στὴν παγκόσμια ὑποταγή.

Ποιὸ εἶναι τὸ δικό μας συμφέρον καὶ ἡ δική μας πρόκληση ; Ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Εὐρωπαίους «συμμάχους» μᾶς μέχρι σήμερα συσσωρεύσαμε ἀτέλειωτες ἐθνικὲς συμφορές. Πάντα μας πρόσφεραν ἕνα καὶ μᾶς ἔπαιρναν δέκα! Καταδίκασαν τὴν χώρα μας στὴν ἔνδεια καὶ στὴν οἰκονομικὴ καταστροφή, ἐνῶ παζαρεύουν χωρὶς ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ τοὺς ἐνεργειακοὺς θησαυρούς μας. Ὑπάρχει ὅμως καὶ τὸ «ἀντίπαλο δέος» ποὺ συνδέετε καὶ πνευματικὰ μὲ τὴν χώρα μας. Στὸ χέρι μᾶς εἶναι νὰ ἀποφασίσουμε πρὸς τὰ ποὺ μᾶς συμφέρει νὰ πᾶμε. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὅμως, πρῶτα πρέπει νὰ ἀπαλλαχτοῦμε ἀπὸ ὅλους τους πολιτικοὺς ἀπατεῶνες καὶ προδότες τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὁ πάτερ Παϊσιος ἔλεγε, «Αὐτοὶ ἔχουν τὰ σχέδια τοὺς ἀλλὰ ἔχει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του»

2 σχόλια:

 1. Μυρίζει έντονα ότι η "αυθόρμητη" αυτή εξέγερση έχει σχεδιαστεί από τους "παροικούντες της Ιερουσαλήμ"...
  Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.Πάντα έτσι γίνεται, είναι "οι χρήσιμοι ηλίθιοι".
  Ο Θεός να λυπηθεί την ορθόδοξη Ουκρανία από τα νύχια των διάφορων "ελευθερωτών" με
  το προσωπείο του αγανακτισμένου δήθεν πολίτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://filonoi.gr/2014/02/19/s-oi-oykranoi-tha-plhrosoyn-akriba-to-oti-den-ekseleksan-marionettes/

  Οἱ Οὐκρανοὶ θὰ πληρώσουν ἀκριβὰ τὸ ὅ,τι δὲν ἐξέλεξαν μαριονέττες των τοκογλύφων, που θα έβαζαν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή