Menu

25 Φεβ 2014

Ποιὰ Οὐκρανία; Πούτιν τὸν λένε…

Στιγμιότυπο ἀπὸ παλαιότερη συνάντηση τοῦ Πούτιν 
μὲ τὸν Οὐκρανὸ ὁμόλογό του στὴν Σεβαστούπολη
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἡ τελετὴ λήξης τῶν Χειμερινῶν Ἀγώνων 2014 στὸ Σότσι ταυτίσθηκε πλέον ἱστορικὰ μὲ την "τελετὴ ἔναρξης" παγκόσμιων γεωπολιτικῶν ἀνατροπῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τοῦ Κιέβου. Ὅμως αὐτὴ ἡ φαντασμαγορικὴ τελετὴ ποὺ ἐθιμικὰ ἔπρεπε νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν λεγόμενη Ὀλυμπιακὴ Ἐκεχειρία μπῆκε σὲ δεύτερο πλάνο γιατί "μάτωσε" μὲ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία. Αὐτὴ ἡ χώρα ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια καὶ μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ Σοβιετικοῦ μπλὸγκ ἀπασχόλησε τὴν γεωπολιτικὴ ἀνάλυση καὶ ὅπως φαίνεται θὰ συνεχίσει νὰ τὴν ἀπασχολεῖ μὲ τὶς πολιτικὲς παλινωδίες της.
"Μέσα σὲ ἐλάχιστα 24ωρα, ὁ Βίκτορ Γιανουκόβιτς ἔχει γίνει ἀπὸ πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας καταζητούμενος: Τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἀνακοίνωσε ὅτι ἔχει ἐκδοθεῖ ἔνταλμα γιὰ τὴν σύλληψή του, ἐνῶ θεωρεῖται ὅτι βρισκόταν, ἐπιβεβαιωμένα, στὴν Κριμαία τὶς τελευταῖες ὧρες. Ὁ τέως πρόεδρος εἶναι ἄφαντος ἀπὸ τὸ Σάββατο, ὁπότε καὶ τὸ Κοινοβούλιο τὸν καθαίρεσε. Ἡ κατηγορία γιὰ μαζικὲς δολοφονίες φαίνεται ὅτι....
ἀφορᾶ τοὺς θανάτους στοὺς δρόμους τοῦ Κίεβου ἀπὸ τὴ νύχτα τῆς Τρίτης, ποὺ εἶχαν βυθίσει στὸ χάος τὴ χώρα καὶ ὁδήγησαν, τελικά, στὴν πτώση του".
Αὐτὰ λένε οἱ εἰδήσεις ἀλλὰ ἡ πίσω πλευρὰ τῶν εἰδήσεων ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ image τοῦ προέδρου Πούτιν ποὺ ἔχει ὑποστεῖ τὶς συνέπειες τῶν ἄσχετων ἐνεργειῶν τοῦ ἐκλεκτοῦ της Μόσχας Βίκτορ Γιανουκόβιτς καὶ  τῆς μὴ ἀποκόμισης ποσοστῶν ἐνίσχυσης τῆς δημοτικότητας τοῦ Ρώσου  Προέδρου ἀπὸ τὸ ὅλο ὑπεθέαμα τῶν Χειμερινῶν Ἀγώνων. Τελικὰ μήπως κάποιοι σκέπτονται νὰ ἀσχοληθοῦν  βαθύτερα  καὶ ἀνατολικότερα τῆς Οὐκρανίας;
Τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια ὅταν λέγαμε Ρωσία μᾶς ἐρχόταν στὸ μυαλὸ  ὁ Πούτιν. Αὐτὸ γινόταν γιατί ὁ Ρῶσος Πρόεδρος μὲ λεπτοὺς καὶ ἰσορροπημένους χειρισμοὺς τῆς ἔξωθεν εἰκόνας τοῦ ἔφτιαξε ἕνα δημοφιλὲς  profil ποὺ εἶχε ἄμεσο ἀντίκτυπο στὸ ἐθνικὸ φρόνημα τοῦ Ρωσικοῦ Λαοῦ. Αὐτοὶ οἱ καλοὶ πολιτικοὶ καὶ διπλωματικοὶ χειρισμοὶ  εἶχαν ἀκόμη μιὰ συνέπεια στὸ ἐσωτερικὸ ἀποσκοπώντας νὰ ὁμογενοποιήσουν πολλὲς κουλτοῦρες στὴν ἀχανῆ ἔκταση τῆς Ρωσικῆς Ἐπικράτειας.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὁ συλλογισμὸς  τῶν γνωστῶν γεωπολιτικῶν παικτῶν παίρνει σάρκα καὶ ὀστᾶ. Τί ἄμεσο ἀντίκτυπο θὰ εἶχε στὴν Ρωσικὴ κοινωνία ἂν οἱ ἀντιδράσεις  καὶ ἡ κινητοποίηση τῆς Μόσχας δηλ. τοῦ Πούτιν σὲ σχέση μὲ τὴν Οὐκρανία ἀκολουθήσουν τὸ μοτίβο τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Γιανουκόβιτς; Καὶ ἐδῶ μπαίνει ἕνα ἐρωτηματικὸ:  Μόνος του ἔφυγε ὁ Γιανουκόβιτς ἢ ὑπῆρχε παρέμβαση  γιὰ τὴν ἄμεση ἀποχώρησή του ἀπὸ τὸ Κίεβο γιὰ τὴν Κριμαία; Πῶς ἄραγε αἰσθάνονται οἱ Ρῶσοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πού μὲ τὸ καλημέρα τῆς ἀνατροπῆς στὸ Κίεβο κάποιοι παραστρατιωτικοὶ περικύκλωσαν τὴν Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου;
Οὐσιαστικὰ ὅτι εἶναι τὸ Κόσσοβο γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Σέρβους ἔτσι εἶναι καὶ τὸ Κίεβο γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Ρώσους.  Φαίνεται ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὰ κέντρα ποὺ ἐλέγχουν τὴν νέα κατάσταση στὴν Δυτικὴ Οὐκρανία πέρα ἀπὸ τὶς μεταρρυθμίσεις ποὺ θὰ θελήσουν  νὰ εἰσαγάγουν θὰ στοχεύουν παράλληλα καὶ στὴν ἀλλοίωση τῆς δημοτικότητας τοῦ Πούτιν μέσα στὸν σκληρὸ πυρήνα τῆς Ρωσικῆς κοινωνίας. Ἡ περασμένη Κυριακὴ πιστεύω ὅτι ἦταν ἡ χειρότερη προσωπικὴ Κυριακή του Ρώσου Προέδρου στὴν μακρόχρονη πολιτικὴ διαδρομή του. Αὐτὴ ἡ  "ἐκκωφαντικὴ" σιωπὴ τοῦ Κρεμλίνου  τὶς πρῶτες ὧρες τῆς κρίσης δείχνει κάτι…
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὁ πρόεδρος Πούτιν πρέπει νὰ ἀποδείξει τὴν διπλωματικὴ πυγμή του καὶ νὰ ξεδιπλώσει ὅλα τα περιθώρια τῶν πολιτικῶν ἑλιγμῶν ποὺ διαθέτει καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο γιὰ νὰ δώσει λύση στὸ πολύπλοκο Θέμα τῆς Οὐκρανίας ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν δεῖ τὰ ποσοστὰ τῆς δημοτικότητάς του νὰ κατρακυλοῦν μέσα στὴν ἴδια τὴν Ρωσικὴ κοινωνία. Ὅταν ἀποκορυφώνονται οἱ πολιτικὲς ἴντριγκες τὰ ἀποτελέσματα τοὺς εἶναι συγκλονιστικὰ καὶ πολλὲς φορὲς καταστροφικὰ γιὰ τοὺς ἀθώους ἀνθρώπους. 
Αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Οὐκρανία πιστεύω ὅτι μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα σὰν Ἑλλάδα καὶ αὐτὸ νομίζω ὅτι προβληματίζει  τὸν καθένα μας. Ὅσο θὰ ἀργοῦν νὰ τὰ βροῦν στὴν Οὐκρανία θὰ ἔχουμε μιὰ αὔξηση τῶν φυγόκεντρων ἀποσχιστικῶν δυνάμεων στὰ γειτονικὰ κράτη αὐτῆς. Τὰ γεγονότα τοῦ Κιέβου μπορεῖ νὰ στενοχώρησαν τὸν Πούτιν ἀλλὰ χαροποίησαν ἕνα κοντινὸ γείτονά μας ποὺ τὸ παίζει μάλιστα καὶ περιφερειακὸς παίκτης ποὺ θὰ θελήσει νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὸ γεγονὸς αὐτὸ στὸ ἔπακρο πρὸς ὄφελός του. Νὰ τὸ ποῦμε πιὸ ἁπλά…
Τὸν τελευταῖο μήνα ἐνῶ οἱ Δυτικοὶ σφίξανε τὸ ζωνάρι στὸν Τοῦρκο μὲ συμφωνίες ποὺ πρέπει νὰ ὑπογράψει βλ. Κύπρο κ.α ποὺ φυσικὰ εἶναι πρὸς καὶ πρὸς ὄφελός τους, σήμερα μὲ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία  τοῦ ἀνοίγουν πάλι τὴν ὄρεξη νὰ κάνει ἐντελῶς τὰ δικά του βλ. Αἰγαῖο, μειονότητα, ὑφαλοκρηπίδα, ἐξαγωγὴ μεταναστευτικοῦ  πρὸς τὴν Ἑλλάδα κ.α.
Ποιοὶ ἔχουν τελικά τα κόλλυβα στὸ ζωνάρι τοὺς τώρα ποὺ ἡ Ἀρκούδα σὲ λίγες μέρες  θὰ ξυπνήσει ἀπὸ τὴν χειμέρια νάρκη μιᾶς καὶ μπαίνουμε στὴν Ἄνοιξη τοῦ 2014;
Ὅσες ἀναλύσεις καὶ νὰ γίνουν Ὅλοι καὶ Ὅλα εἶναι ἀναλώσιμα μέσα στὸ σχέδιο τοῦ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ. Ποιὸ εἶναι αὐτό; Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται,ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. Ἃς σκεφτοῦμε  ποιοὶ εἶναι σήμερα οἱ ἰσχυροί της γῆς καὶ τί ἕπεται…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου