Menu

31 Δεκ 2012

Plan A, Plan B…Plan GOD (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ)

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τ τελευταία εκοσιτετράωρα στς μεγαλουπόλεις μαζ μ τ πλωμα τς αθαλομίχλης στν τμόσφαιρα π τς ξυλόσομπες κα τ τζάκια, διαχέεται κα ποπνικτικ μυρωδι τς πολιτικς σιχαμάρας.
«Θαρθεῖ καιρὸς ποὺ ὁ κόσμος θὰ σιχαθεῖ τοὺς πολιτικοὺς»
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
Πνευματοκίνητε Ἅγιε Γέροντα τὸ προεῖδες καὶ σήμερα τὸ ζοῦμε σὲ ὅλο τὸ «ἀπεχθὲς μεγαλεῖο» μίας σύγχρονης Ἑλληνικῆς τραγωδίας.
Μπορεῖ σὰν λαὸς νὰ ξωκείλαμε, ἀλλὰ ἡ ἔμφυτη ἀηδία πρὸς τὸ ψεῦδος, τὴν ἀπάτη καὶ τὸν δόλο δημιουργεῖ ἐκ τῶν ὑστέρων μέσα μᾶς μία πρωτογενῆ μνήμη σὲ σχέση μὲ τὰ παράδοξα γεγονότα ποὺ ζήσαμε τὰ τελευταῖα χρόνια.
Ποιὸς λοιπὸν δὲν θυμᾶται τὴν πολυδιαφημιζόμενη καὶ πολυέξοδη παράσταση σεμιναρίων διαχείρισης κρίσεων ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ πολλὰ ὑποσχόμενο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικὸ Κίνημα. Τότε σχεδὸν ἀκόμα περιφερόταν «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»...    κύριε Γεώργιε Παπανδρέου τοῦ Ἀνδρέα καὶ τῆς Μαργαρίτας ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ.
Δὲν φταῖτε ἐσεῖς, φταῖμε ἐμεῖς γιατί...
 ἡ ψυχοκινητικὴ ἀλλοτρίωση ποὺ ἐφαρμόσθηκε πάνω μας στοὺς χαλαροὺς καιροὺς τῆς μεταπολίτευσης, ἐφτίαξε καὶ πιόνια ψηφοφόρους ἕτοιμους νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς πειραματισμοὺς τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης ποὺ πρεσβεύετε καὶ διδάσκετε. Προσωπικὰ δὲν ἐπιθυμῶ τέτοιες ἡμέρες νὰ κακολογήσω κανένα πολιτικὸ ἀλλὰ πιστεύω ὅτι μὲ τὶς εὐχὲς καὶ τὶς προσευχὲς τῶν ἀδικημένων ψυχών ΠΟΥ «ΞΥΠΝΟΥΝ» ἔστω καὶ ἀργά θα βρεθεῖτε ὅπως ὅλοι μας στὰ χέρια τουΖΩΝΤΑΝΟΥ ΘΕΟΥ για νὰ καταλάβετε, τί σημαίνει ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ καὶ τί συμβαίνει στὴν διαχείριση τῶν πραγματικῶν κρίσεων.
Καὶ αὐτὸ γιατί οἱ ἀκριβοθώρητοι καθηγητάδες διαχείρισης κρίσεων ποὺ κουβαλᾶτε ἐξ ἑσπερίας καὶ πληρώνετε, σᾶς μιλοῦν γιὰ Plan A ἢ γιὰ Plan B, ποτὲ ὅμως γιὰ Plan GOD.
Τὸ τελευταῖο Plan, ὄχι μόνο δὲν τὸ γνωρίζουν, ἀλλὰ ὅπως φαίνεται τὸ ἀντιμάχονται κιόλας.   
Σήμερα λοιπὸν γευόμασθε τὰ ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς διαχείρισης, ἀπόρροιας ἀκριβοπληρωμένων συμβουλῶν ἀπὸ γνωστὲς παγκοσμίως δεξαμενὲς σκέψης (Think tank) ποὺ σὰν τὰ μαῦρα κοράκια πέσανε στὴν πολύπαθη πατρίδα γιὰ νὰ ξεσκίσουν ὅτι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ ἱστό της. Όμως τὰ πειραματόζωα ξυπνήσανε καὶ παρακολουθοῦν τοὺς πειραματιστές τους. Βλέπετε λοιπὸν ὅτι λειτουργεῖ ἀθόρυβα τὸ Plan GOD καὶ ἐμφανίζει ἀπὸ τὸ πουθενὰ χαμένες λίστες, χαμένους λογαριασμοὺς καὶ ὑποψήφιους ὑπόδικους μὲ ἀποτέλεσμα τὸ σύστημα ποὺ ἐκπροσωπεῖτε νὰ ταράσσεται κατὰ τὸ«Ἡρώδης ἐκταράσσεται... ὀδυρόμενος ὅτι τὸ κράτος αὐτοῦ καθαιρεῖται ταχύ».
Ἄλλωστε μὲ πληρεξουσιότητες σὲ σημερινοὺς ὑπόπτους καὶ πιθανῶς παραποιημένα στοιχεῖα ξεκινήσατε τὶς ὑπόγειες διεργασίες  για νὰ φυλακίσετε ἕνα περήφανο ἔθνος στὴν σκλαβιὰ τῶν τοκογλυφικῶν ἀγορῶν καὶ στοὺς πειραματισμοὺς τῆς διαφημιζόμενης νέας ἐποχῆς.
Καὶ τώρα τὸ παίζεται τιμητὲς καὶ μεταρρυθμιστὲς ἐσεῖς, οἰ  κατεξοχὴ ἀποδομιστές. Κάποιοι σᾶς γράφουν γιὰ ἑλικόπτερα ἀλλὰ οὔτε αὐτὰ μποροῦν νὰ σηκώσουν τὸ πνευματικὸ βάρος τῶν ἐγκλημάτων ποὺ διαπράχθηκαν εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Τὰ φανταχτερὰ μεγαλειώδη πυροτεχνήματα τῶν νεοποχιτῶν- νεόπλουτων - δῆθεν - ἐκσυγχρονιστών στον οὐρανὸ πάνω ἀπὸ τὸν βράχο τῆς Ἀκρόπολης κατὰ τὴν εἴσοδο τῆς νέας χιλιετίας τότε, σὰν διάττοντες ἀστέρες σηματοδότησαν τὸ αἰώνιο ὄνειρο τῶν ξένων γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ οἰκονομικὴ σκλαβιὰ της  Ελλάδος.
Ἐκεῖνες τὶς Πρωτοχρονιὲς μᾶς προσφέρθηκε πλουσιοπάροχα ΑΡΤΟΣ καὶ ΘΕΑΜΑ μὲ ἑορταστικὰ μηνύματα ὑποσχόμενα τὸν ἐπίγειο παράδεισο τῆς ΕΕ, ἐνῶ εἶχαν σχεδιασθεῖ οἱ μελλοντικὲς παγίδες .
Σήμερα ΟΡΓΗ καὶ ΣΙΧΑΜΑΡΑ εἶναι αὐτὸ ποὺ συσσωρεύεται πάνω στὰ κεφάλια τῶν ἀνθρώπων καὶ φυσικὰ αὐτὸ εἶναι κακὸς σύμβουλος. Ἂν διαθέτετε ἀκόμα τὴν κοινὴ λογική, δῶστε ἄμεσες ἀνθρώπινες λύσεις στὸν χειμαζόμενο λαὸ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ κελεύσματα τῶν διεθνῶν ἐπιτηρητῶν. Διαφορετικὰ νὰ εἶσθε σίγουροι ὅτι δὲν θὰ χρονοτριβήσει νὰ ἐφαρμοσθεῖ πλήρως τὸ Plan GOD, ἄγνωστο σὲ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους, γνωστὸ ὅμως στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ που δὲν θὰ ἐπιτρέψει νὰ χαθεῖ αὐτὸ τὸ ΕΘΝΟΣ ποὺ τὸ ἔχει ἀναγορεύσει σὲ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΖΥΜΗ ὁλόκληρής της ἀνθρωπότητας.
Σύντομα αὐτοὶ ποὺ πολεμοῦν καὶ τσαλαπατοῦν αὐτὸ τὸ συνταίριασμα τοῦ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ μὲ τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ποὺ εἶναι το  ανεκτίμητο χάρισμα  του ΓΕΝΟΥΣ μᾶς θὰ ἔρθουν οἰκέτες νὰ ζητήσουν πνευματικὴ μαγιὰ γιὰ τὴν ἀναγέννηση τῆς ζωῆς τους.
Ἄραγε τὸ 2013 τί θὰ γράψει στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία...;
ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ μὲ φῶς καὶ ἐλευθερία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου